Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0316
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
32

2. Rroksssorvr.Rirsodel, viensta^unä kreitaA3—4, 8oxdieostr. 23.
3. krokessor vr. 14 su, Llitt^voed unä 8aw3taA 11—12 in äer Rrauen-
klinik (oaed vordsrssedsnäsr Lnmsläun^).
4. krokö88vr vr. Orake, kür innere Lranke, vvoodentaKS 11—12
in äer ^mdulaor äer wsäiriniseken Llinik.
5. Rriratäorent vr. Rowdur^sr, kür p8^odi8ed 14ervö86 unä Oe-
wütskranke, LlontaZ unä Vonner8ta^, 3—4, Rrvrin Rodäs-8tr. 21.
6. Rrivatäorent vr. Leek, 10—11 in äer Rlinik kür Obren-, 14L3en-
unä Lalskrankkeiten (RinAavA 1didaut8tra88e).
7. krivatäorent vr. 8iedeok, kür innere Rranke, voedentaZe 11—12
in der ^.wdulanr äer meäirioisoden Rlinik.
8. vr. Vodsteio, vvoedentaIS 9—1V/z in äer ekirur^. ^rndulanr äer
edirurss. Llinik.
9. vr. vllriod, 4—5 in äer Hautklinik, 8ametass 12—1. (Nur
in äer Rlinik.)
10. vr.eis8, kür innereRrankdeiten, 11—12 in äer Neä. Roliklinik.
11. vr. 'VVisbaeder, kür innere Rrankdeiteo, 11—12 in äer Neä.
Roliklinik.
12. Rrau vr. Olasswer Rrna, 3—4, Rerssdeimer 8tr. 12.
vis 8xreekstunäsll — insbesooäere aued äie in
äso Rlioikon — 8inä ^^oau einxudalten; nur in Not-
käl.len können kkusnadmen stattkinäen.
vie unter 2ikk. 10 unä 11 Aenannten ^.rrts übernedlnsn erkoräer-
licdenkalls äie Lsdanälun^ in äen N/'okllUllssen äer 8tuäierelläeo.

^IÜt'UL88-LvNUüi88LOI16I1.

I. L«»»iiii88i«i» kiir äi« Lrietliol»« V«rpri»k«i»L ')
Vorsitzen äer: Rrokggsor vr. lk. Rossel, Oed. Rat, ^.kaäewiestr. 3.
8tsllvertr. Vorsitrenäer: Rroksssor vr. Lraus, Ulbert Ileborls-8tr. 5.
Rroksssor vr. Lraus, LIdsrt Vsderle-Ltrasse 5.
Rrokessor vr. Lütsokli, Oed. Rat, Lisrnarokstrasse 13.
Nit^likäer- Rrokessor vr. 6 urtiu 8, Oed. Rat, Rlöek 55.
Rroke88or vr. Rieds, Oed. Rokrat, Reuend. Vanästra83s2.
kroke88or vr. Lossel, Oed. Rat, Lkaäswiestr. 3.
Rrokessor vr. V e n a r ä, Oed. Rat, Reuend. Vanästr. 2.

') 2ugloick Kommission kür ciis meäiriniseks Vorprüfung kür ^.uslünäsr.
 
Annotationen