Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0394
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8

^Laä6vil86li6 ^stirer.

^Iivoloxisek« vukullül.
Aktive oräentlieke Professoren:
Voinmv VuämA, Osd. Liredsurut vr. ttikvl., vsrA3tr. 29.
voll Lokubert Vull8, Ook. Lat vr. tkeol. ot pkil., vr. iur. d. o.,
LsrA8trll886 82. IN. 876.
^Voddorwill Ooor^, vr. tliool. ot pkil., LedoMstrasss 2. IN. 1535.
Lauer 4odaull68, Oed. Liroksurat vr. tdeol., Dekan, ^Voborstrasso 5.
IN. 1749.
Leer OeorA, vr. tdeol. et xdil., Lllisorstrasso 43.
vibs 1 ius Nartill, vr. tdeol. ob xdil., Larl8tra886 2.
üicdtetAtwässiZe susseroräentliede krofessorsn:
lilisbsr^all I'rieäriek, vr. tdeol., Lu83lllaul8tra88S 4.
Prorllwsl Otto, vr. ttiool. et xdil., IVildelmetr. 13. Idl. 1167.
Lreueoden vrvvill, vr. tdeol. et xdil., lliraeddorn a. II.
Lrauv ^lilkelw, Vie. tdeol., lleokarAsiuüoä.
Fllri8tl8kll6 valiultitt.
Xktivs oräsntlicde krofessoren:
voll Vilieutdal Larl, Oed. Vokrat vr. iur., AeZeld. Lalläetraeae 29.
Idl. 251.
vlläoillllllll vrieäriek, Oed. Vokrat vr. iur., Oraiiuber^n'e^ 10.
IN. 300.
Oraäellvitr Otto, vr. iur., Reuend. Laoäatr. 8. IN. 953.
^.lleodutr Oerdarä, Oed.votrat vr. iur., LieZeldäueer Valläetrseee 35.
I'sr. 2742.
lleinsdeimer Larl, vr. iur., vekao, LerF8tra886 86. Id/. 899.
Lsdr Halle, Oed. llolrat vr. iur., Iloter äsr Lodaar 4. I'e/. 1904.
I'doina Liedarä, vr. iur., LieZeldäueer valläetraeee 17. Id/. 559.
OräentUede HonorLrxrofsssorsii:
* voll 4llsssmullll Lu^Sll, Oed. Lat vr. iur., Lxr., När2Za886 18.
I'e/. 2843.
8eu§ ^.Ikreä, vr. iur., Rodrbaeker Ltraeee 34. I's/. 2720.
^Valr Lroet, vr. iur., Reuendeiwsr Valläatraeee 4. Id/. 1202.
krsieigke Lrisäried, Oed. koetrat, vr. pdil., vr. iur. d. o., 2ioAo1-
dauesn, Leiäslder^er Valläatraeee 59.

* — Iw Lriezsäiviist.
 
Annotationen