Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0396
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10

LtstwLssigs Lusssroräentlicks?rnfes8oreii:
kort dottlisb, vr. wsä., vLuäfrisästrssss 16. 71s/. 887.
* Lsttwsun 8issskrisä, vr. wsä., Lroopririrsiistr. 14. 71s/. 359.
A oro Vrost, vr. wsä., 2LbrioAsr8trss86 21. 71s/. 1787.
I^ieiltetLtwLssiAS su88eroräentliol»e ?roke88orell:
vivalä ^.UAU8t, vr. wsä., d2i8börA8trL88s 60.
* 8sbwiät dsorZ Lsiwo, vr. wsä., 8opbisostrg88s 7. T'e/. 206.
* Vulxiu8 Oskar, vr. wsä., dsisbsr^strssss 55. 71s/. 96.
* 8tarok vu^o, vr. wsä., Larlsruds, ^Vsstssästrasss 67.
* dawwsr Larl, vr. wsä., liobrbasker 8tr33so 17. T'e/. 2818.
* Voslsksr vrisärick, vr. wsä., As^slb. Vaoästr. 1. 7'e/. 1239.
8ebrsibsr Vuämss, Or. wsä., 8opbisll8tra38g 7b. 71s/. 1211.
^Vsrosr viskarä, vr. wsä., ^Vilkslw vrb-8tr. 2. 71s/. 2038.
* virssksl dsorA, vr. wsä., 8opbisv8tra886 23. 7'e/. 1539.
Nsu Llaxiwiliall, vr. wsä., vrüeksllstrasss 51. 7e/. 2975.
* Llarx vsrwaw>, vr. wsä., Rokrbasbsr 8trass6 43. TU. 1794.
* Vaubsobsiwsr Lurt, Or. wsä., Lluwsvtbalstr. 23. 71s/. 1639.
* 2aäs Nartio, Vr. wsä., beopolästwsso 47. 71s/. 1815.
* drafg vrisb, vr. wsä., vanässbudsb. vasästrasss 14. 7'e/. 1554.
Aollisoa Ubsoäor, vr. wsä., Robrbask, vaoorawastrasss 22.
* dross ^Valtsr, vr. wsä., liVilbsImstrasss 9.
dowburAsr ^.uZust, vr. weil., Vrvw Rokäs-8tr. 21. 71s/. 1538.
krivstäoreiiteii:
* 8obasfksr Oskar, vr. wsä., Vsopolästrasss 12a.
* Tranks Larl, vr. wsä., Lkaäsw. Lraiiksabaus.
* Laissd Lsrsbarä, vr. wsä., vaoässb. Vaaästr. 38. 71s/. 1927.
* 8isbsok Riobarä, vr. wsä., Noltksstrasss 14. 71s/. 731.
* virs Lurt, vr. wsä., LsrZstrasss 58.
* Vust §ravr, vr. wsä., Lsr^strasss 55. 71s/. 1671.
* drukls daos, vr. wsä., vs^ebiatrisobs Lliaik bsxiv. k'risssllbsrx 6.
Lssk Larl, vr. wsä., Lsr^strasss 78. 71s/. 588.
* vstsrssii Hans, vr. wsä. st pkil., ^älirm^srstrasss 51.
8siäs1 vrieb, vr. wsä., dasässkuksk. Vasästrasss 21.
Rost vraor, Or. wsä., Robrbasb, dartsvstrasss 21, bsrv. ^kaäsw.
Rraoksobaus. 71s/. 2174.
Vrs3sl Lrost dsrbarä, vr. wsä. st pbil., Rluwsotbalstr. 24. 7'e/. 1864.
Rrsuoä dsrwano, Or. wsä. st xkil., vraar Roau§-8tr.12. 71s/. 2991.
Vzswsr dsiorieb, vr. wsä., Rrausoklioik.
* vrsibsrr v. oirsäsksr Victor, vr. wsä., L.kaä. Rrallksnbaus.
* Ns^sr L^rtbur, Or. wsä., ^kaä. Rranksakaus.
* vrsuäsobsrZ vrost, vr. wsä., LsrZstrasss 76.
* — Im LrisMäisimt.
 
Annotationen