Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0884
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
V.NrosoLer 1!11x Lv»
17
NZM
Illäoll 61«».
ri!i.,i.
1»llädsll«str.23 »
Srölcer 8111!
IS
Solsei^siäs
IlLxs Für.
Fvr.st.
Lsllxlstr.Lvg
KrviolsM,» ?s«1
28
ZssrdurH
rrsusssu Ls».
1utd«rstr.8v
Srvod 61 to
16. ^ÄmbsoL
Stilen» ««L.
(-8 ». ei.
8sdlldoks1r.33
Sraeimsull?ster
19
üoildrorm
Sttdg. Für.
üaisderxstr.lk »
Sr»eL IväRtg
L0
3r»llll»ed»slK
LrsolNg. kdtl.
3urg««z 4
SrUäsrliv zruolä
so
Scdvxkdsin!
8s«M VS».
HriiokenkoxksIr.lS
v.Lr^wivx llvslsv
IS
SSclst
kreusssn 61«».
vlllsr« Z1r.37
Sranivx ^tvIsrS
L0
lixxslüät
» veil.
3ö»«rstr.61
Vr^Lirißs LaSviK
SS
-'IrcMejmdolsllösll Is^srn Tlrsol.
»elsrstr. S
8rwm sltsr
18.
Sleldsed
L-MSV k.ässt.
N«.6o11!ü!str.18
Srullllsr /iiiiolS
SS
8iir!!w»
3oL«sir Für.
klüel L6 «
Lrimv Sens
LS
LelcelLerg
ZLÜSL v«ä.
Akrillßvrstr.W
Zrvvs Folllllll
13.
ZrsinrZll
Lrs»«ll Für,
3i«tzs11sll»«r1S,1r-
» b7
8»rU»ss« 8
Srvnsvllll LV»
L0
7i!esdk>osll
Z.L.Soll» Vs».
Fvr.st.
grssäslllll» '»rtill
88
Laisstsslläsll
kreusssll Vs»,
Sstsbsr^ 79
Suol Vsksr
80
Islr
Lsäen Für.
Ode rdsäLsss« 3
SolrdsoL. Isllä»
Luolsrsr 7oui
18. LMdirrdisolokÄ!«;» 8»<j»ll kltl.
Fur.«t.
slrsss» 74
öuollol» ( L rl Lugen
L0
MKellmL
Lrsotmz. Vs».
^«itslltzsss« 9
Luelllsr Tdsoäor
86
Lltsssssell
krsllossv Für.
Fllr.il.
kisvdnsrkt 3
8uo1s«et1sr Rtldel»
so
Lsnlll'-siN
Lsäsll Vsw.
Fvr.st.
Wringsrstr.3
von Zuelvslä V1«5su
IS.
NiSll
V1so1.V«s1.vs».
Ll1«r1 M^sIr.L
LväickLStSg gknssns
IS
Llssnsek
Zeolsem- ViM.
Heimsr i'stl.st.
^soksr^eMllä. Vic-
tor l-llelslikl
LLo11«r Vvslsv
IS.
Mslsil
IKäSll 1.
Aerüerstr.N
Nlolver Isilolsus
86
IvLl.-ok
Für.
/-losrl-LsAstr.11
RwicillZ /D^mvvr!»
IS
Us-Iotlr.klN.
?-'«r!c1x1»t» 3
Vioktllx N«-xsr«1s
80
Vormolsül
Se-sssL vL».
?d11o^op1«n»«K S
WvkillA " i Helm
IS
SlrsssdoiT
f.1s.1vt1r.L«S.
Lsrktxlsl» 3
Lüller 8«t1
11.
'''«idsrdlsoLoksls!» Zr-Zell Vs«.
SrsdenM'v« 13
^olrksol. Isllä-
Aillsr Lrlel
19 k' lioltsntsl
MrNlk. SdN.
strsk- e 4Y
von Mlov Irsllsrr
Nerv-Soll
2y
vormstsät
krsussen Vs«.
Notsl Sttlsr
V.WItsLnxsl-wsv (rsrÄü
" tssksäen
?rsuk>se» ksä.
Vv1«r S. Vvtlsll, 4
AwSLLllll TlsoSor
LS
vloelläork
'' Für.
SSusi-erslr. 33
Müller krlsöriol
13
8er1
'' v«4.
Axxlsrslr. 23
 
Annotationen