Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0893
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
D»i»»r ,rr>»t
1§.
^asst
?rsvs»s«
Tiisol.
Slstodsir. 4 »
»sdsr 8s»s
Su
«
8»S.
ür^akspstr. SS
S»nnivK
80
"sLäsdvrx
-
ÜW.
S«n<-sin. SS
rvdni Llkr»S
IS
»svsv
"
L.äsvi.
Nrnksir.7
2i«gSl>»VKS8,!-Vka-
Ksdrx "s1kk»vK
IS 8
L8KSsd«rx
»SM«V
Tdsvl.
O'.vsrLtr. 16 «
nsdr Ssorx
IS»
Strssgens
Ssxsr»
Vs».
»oltdestn.lo
»»dnevdsng »Ndsl«
AI
Snsmieok^eitz
!>rsvd«8-
Llril.
Li«g»1i;-iLs1n.^
^sknsnSonst .-.dsrksr-ä
19»
8S»tsr
krsOssss
t-i>N.
ÄSlasstn.l?
»«LrioL
Sr
7-sÄdslSsss-
1«ds»
^»rlsrvd»
"
^vr.
id.^sisdsnLVSK 1
r»1Ic S«r
16
8s4«i
S.ä«n1.
Isä«rrd«r^snsir. IS
k«1k nnt«ör><9» "vSolk
L)
NsicL«»d«vL
-L0l!S«»
iSrtl.
i!»1SZ« 4S
v.r»1ic«»k»M 5ntt«
SV
SläsndvnK
MSsn
.r«r.
urstÄrentzWSg S
»sllsr Vvr
IS»
»
VS».
ro1t!cLsir.13
K«vj!»M«ts »/'S..
LStkM
IS
»«j.xsndütm
8«ss«r»
N>«D.
^i»vi§str. 3
S'rM' ««1»»«
IS»
MÜS»
Z«Ä.
üoi»i>Ledsrsir.S7
F»rr LKxknisS
2v
«i1ksräts>LS»
-
7kl»0l.
ölvssilsir.SS
rstk VM« "Lntin
LY
s."
. SNSOM-SN
^vr.
Slvolc 7§
rmrll »Ws
M
ngd»si'in
L»oL1d§.
^vn.st.
fl«vsnk.'Lsin.7k
rsääsr» Lsv»
IS
UibseL
Uidsoic
VS».
^vn.st.
Nis«I«sr^t?.
-.rdsrü
N?
Los«!»
Snevs-s«
NftSI.
WmsrBtr.SS
j»«s, Lsr-1
IS»
AznIsrÄi»
'jSäSO
z!»««1x. sss SS
UvillHSS- oHs-
r«d1s»ät Iss
IS»
rrostov^
MeklSx.
7-dN.
b^- !iSN--«F IS
S»dn tiStziLS
IS»
vsiäsldsrx
Ssösv
r?'sä.
SsnMr.LI
?»drtvs«l' Sritr
16»
S«iSs1S»rU
»
vr«.
«vdrdssdsrslr'.SS
7»dr1« ?,rri»t
13.
NSiendsM
«
?8N.
ssr-Ssrsir.84
rsds«»s i»r -.«L«v
14»
SÄnIsnEe
«
MSkilri-sinU?
r«tss1 Otto
Sn
Xi rodest»
j'r-LULLLN
Nril.
8«q,tsin.LrE
fstsskvdl vsorZ
17.
6»riisi»
M»ä«v
rr>n.
NsTMdsis. 6.4.IS
8« toi ?»»I
Sa
LslikiZ««
^vr.
Ülivj,sots!sk 36
^olädsrx ilLsls
IS»
»sckdvrx
üsndvrx
K«6.
Sd.S«o'Esin.16
«« n»1ä» üisinied
19
UMdvrtz
Snoiivirg
'liL^i-ion 14
N«16,rkokk nidur
IS.
Mlksis
?rsW«on
NW.
8»vi.«t.
Ä> ii-dLr,,8tr.1
k«1ck»LQO StM»
so
MniM s.M.
»ssKN»
>st.
SrUo^«»»ir.31
s»1->n»n usarF
IS»
ViUinr,«»
SsS,»
8«S.
l.sopoläotn.23
 
Annotationen