Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Personal-Verzeichnis der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg im Wintersemester 1915/1916 bis Sommersemester 1920 — Heidelberg, 1915-1920

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2688#0957
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SjkML LsrlrvL
20
u»1v»
80L««L
V»LI,
Sttsssorslr.21
3ls»L U»1«L»
19
rALsLsL
Ss^srL
?dii.
rrsssM. LLslr.K»
Vr.81«»» Lslorlod
ro
Ssussotrsi»
"
ll.Lsal.
L1»SÜ 2vLiLLQ
i?
LiSINS
»»ML
0«M.
X«1«i)» 66
S1«0L Olls
19*
UvL»lLS«k
?r»vss»a
V-Lsul.
Tvr.ol.
»las» S1
Llr^vl» »Slls !,«L,-Ls
19
SolSLsrk
Msi-Id«.
L«m.
L. .o61v,-4lr.2
LLvorrs Ll-r«S
so
Lölv
?r»L8««»
VE.
L«rMlr.19
S1«oo» Lrirlu
20
vvssslSor?
"
2ur.
Lür»8»,'«s 20
31«s6Lv»or Vrll»
19»
;;«llins«i
S»L»L
kdll.
VÄLMrSs'str'.L)
sillie vdtsv ia»ik
19 1
Lodlllsot»
-
Du»o1.
?-i,drv- »lr« ZI
81» Ossär
20
8 ürbr-lloLsu
kr«vsv«L
ML.
LvlLssL»-;«« 10
Stvleod 21s»
L0
-s«LS
!>«VÜ»«L
PK11.
tlvr.al.
»«iLi-süd. »Ss lr. ?1
LIrvlsok - Ilsr
20
2«LS
LSvASSL
Ls«.
Lr-»lL Loä«»slr.L0
r«2 Lmlrvo^k 3l«ur1s1.
1?»
ksrls
Mcrslu»
r-»L.
Msrslr.2L
S»r«ir»r M11»
12*
Srsslsv
0»sl»rr.
,kvr.
L-sSOrlsÄslr.L
L«6»llr» Vslsvlla
20
»tla»
Llasd.-
0«.
SsdlossdarA 1-
Oasl»rr.
''dll.sl.
LvvUr ttsua «srusllva
20
L0-78ML
Zor»»2SL
A»»0l.
LlirsoLlir 1>,lr.4
L»tm XlrsL
19*
NaalllI'
?rSVSSSL
Ls«.
Ssrgslr. 26
S»E-sr Lvgss
13-
llsiasILsrs
K»a»L
övr.
l-SLäkrlockolr.S
3»aSar»i^sr LroolL
20
Lllslitll»»
oodssl»
ÜSP.
Lss.sl.
i'sU8L-!»S 2
asooaLdar^vr Lorssll» 19*
-.«r-s»
SsLsv.
kvll.
L Ls»rslr.11
S»Ay -Nrllu«
20
IMliiSlL!
?rsvss«L
Los».
L1»s»1L.»Lslr.19
Svslaslm jirunl
19
MsstlLsrr'
"
rr»L.
LvtüSrslr.M s
MllWAM» Lsrl
20
Avaslsu
U»ok1vL-
si». Lar».
21«8»1k' ltlslr.21
»Mlsrick», oklav-
Srsk ros w«-r« xrlsär.20
MMss
L Lsv
-rvr.
«lrrtnv« 4>
^vr.sl.
Sxasvl L»r1
19*
Vursvl Ll
»SSSSL
Ls«.
«srSsrslr. )L
Sxslsr II«r-i1ru»
19*
^rsuicr^rt >.
Ll.krsvssau
Ntll.
Lol 8» Z6
Lxslsrsr rsrl
16
LMrl
LsLS»
L»L.
LslLAsrslr.S
SKsrllru; rr rxal
20
L»r11v
?rm»»s»L
u»a.
SoLlossMrL 49
Sxsxsr x-sd. >!«Dss SIILo-20
orstsIL
«
L«.
üoldl VILlorl»
8»r
iS*
3x1o«r Ml»
ll«1L»1d»rs
Ll^LSL
u»a.
8svsua.6Lslr.S6
Zxlsssldsrx Lr,1u
19*
ülrsssdvrL
"
L»l.
»ovLslr. L
3x1«8»1l6«1 rrsvkrsL
19*
ülvllg rl
«Ilrllds.
MS.
!<SLsr»«8 3
ZxlsZsIdsrLsr Lsrl
IS*
IMll
LsLa»
TUsol.
?1«oL LS
3Al«SS 0lls
20
lslv
S»F»rL
II.ÜSLl.
6vLiv1gk-ds?SL, L«1-
s«r-116»1«-ilr. 11
8x1»»» k«a1
19 S «1a1--L«?1daok «
Ldsw.
klSSL 101
 
Annotationen