Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 5.2015

Page: 11
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2015/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sztuka Ameryki Łacińskiej 2015, nr 5

ISSN 2299-260X

Przedmowa

Z ogromna przyjemnością pragniemy zaprezentować piąty numer rocz-
nika „Sztuka Ameryki Łacińskiej”, opracowany przez Zakład Sztuki Ame-
ryki Środkowej i Południowej funkcjonujący w obrębie Polskiego Instytutu
Studiów nad Sztuką Świata. Tym razem artykuły zostały poświęcone sztuce
prekolumbijskiej oraz popularnej. Jest to kolejny tom przybliżający różnorod-
ne aspekty kultury latynoamerykańskiej oglądanej poprzez przedmioty i utwo-
ry o charakterze artystycznym. Formuła naszego czasopisma jest szeroka, jed-
nak wszystkie opracowania dotyczą różnorodnych przejawów artystycznych
na terenie Ameryki Łacińskiej, a w przypadku tego konkretnego numeru - na
terenie Meksyku.
Na piąty tom składa się pięć artykułów, z których większość poświęco-
na została czasom prekolumbijskim. W pierwszym z nich - autorstwa Miriam
Judith Gallegos Gomora i Ricardo Armijo Torres z Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) w Meksyku - przybliżono różnorodne aspekty
stroju kobiecego charakterystycznego dla kultury Majów obszarów zachodnich
w okresie późnoklasycznym. Autorzy omawiają poszczególne części ubioru,
a także opisują ich znaczenie symboliczne.
W drugim artykule Daniel Ruiz Cancino (INAH) prezentuje gliniane fi-
gurki kobiece z terenów zachodniej Mezoameryki pochodzące z czasów od
200 r. p.n.e. aż do lat 400/600 naszej ery, czyli z ostatniej fazy okresu przed-
klasycznego aż po środkowy okres klasyczny. Autor koncentruje się na zdo-
bieniach ciał kobiecych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w dekoracji
badanych figurek. Ruiz Cancino opisuje zarówno zgeometryzowane formy or-
namentów (spirale, linie proste, łamane i faliste, koła, koncentryczne okręgi,
trójkąty, krzyże i punkty), jak i stara się wyjaśnić ich symboliczne funkcje w re-
lacji z cyklami życia ludzkiego i świata natury.
loading ...