Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Abati Olivieri Giordani, Annibale degli
Marmora Pisaurensia Notis Illustrata — [S.l.], 1738 [Cicognara, 3139] [VD18 11418427-nXX]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.24934#0153
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
61

tum fuisse constat . Quid vero repetitis literis Ir significe-
tur , haud ita in promptu est jstatuere . FortasTe literx Ir
primx verbi Etrusci Filtu? erant : fortasse etiam eadem voce
& fiiius, & prxnomen denotabatur . Profe&o plurima Roma-
ncrum prxnomina aliam etiam ssgnificationem habuisse, docue-
runt jam superius laudati Sigonius , & Panvinius . Ac ne
his solum conje&uris res agatur, aliam haud piget apponere.
Grxci, patris nomen, gignendi casu efferebant. Hinc aaeban-
APO^ ^IAinnOY, API^TOTEAHg NIKOMAXOY. Num ideill Etru-
sci facere non potuerunt? fecerunt equidem Latini , quo co-
njugium denotarent ; inde Metella Crassi in Sepulchro Me-
tellx , Catonis Marcia Lucano Vid. etiam Not. VI. &
XXXI s. Jam vero ss ita mos fuit Etruscis , prioribus literis
Lr , Fatium Lartis filium fuisse , satis significatur : repetitis
ve.ro literis Lr, Avus item Lar designatur, eodem ferme pa-
£fo> quo in Romanorum monumentis L. GELLIVS L. F. L.
N. L. MVNATIVS L. F. L. N. occurrunt, ac in nostris....

RONIVS TI. F. TI. N. Marm. XLVI.LIVS. M. F.

M. N.Marm. L,

Netmuis verbo STE, quo Stellatina Tribus desi-
gnatur, respondet; Ac, hujus quidem vocis explicationem feli-
cioribus ingeniis integram relinquo, quod vitio mihi haud ver-
tendum esse confido ; tutius est enim aperte , atque ingenue
fateri nescire , quod nescias , quam levissimis , nulloque satis
probabili fundamento fultis conje&uris rem transigere.

f Y H \ Y ^ s Trutnnt: facilis quidem, nisi omnia me fallunt,
hujus vocis interpretatio: verbum enim latinum trutinor, quo-
nam e fonte repetenda illa sit, indicare satis videtur; Haruspi-
ces enim cujuscumque tandem generis fuerint, res inquirebant
diligentius, ut divini inde judicii interpretationem promerent:
trutinabantur igitur, seu examinabant Deerum mentes; ac pro-
inde re<fte Trutinatores dici poterant , atque , ut ab Etrusco,
seu Italico Trutnut Latinum trutinor deducendum censeo, ita
idem Etruscum Truttzut a Grxco 2>a>, unde crpvrani revocandum
lubens concedo.

D s) f flA % Frontac. Reddi hoc verboLatinum verbum Fal-
guriator do^uit Etruscarum literarum decus Ludovicus Bour-
guetius in Dissertat. de Etrusc. Alphab. pag. 15. edita Tom.
I. DiTert. Academ. Cortonen. Verum in eo mihi lapsus fu-
isse videtur do&issimus Vir quod tertiam Etruscx vocis lite-
ram Q^referre existimaverit, ut innui in Dissertatione de duo-

bus
 
Annotationen