Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
62

bus Samnitibus nummis his ipsis diebus exarata, quam iidem
Cortonenses Socii pro sua singulari in rne humanitate Tom.
II. earumdem Disssertat. vulgare decreverunt . Certum est e-
nim, si tertiam literam verbi Frontac , Q^esse cum Bourgue-
tio statuamus , eam vocem Frqntac neutiquam exprimi potuis-
se: quinque enim consonantes ordine pronunciari omnino ne-
queunt . Neque vero Viri Clarissimi sententia inde confirmari
potefi: ,. quod Etrusci fortassie Q^literam addito V sono effer-
rent; nam* prxterquam quod hujusce moris opus esset tessem
aliquem dare, quum contrarium potius elici mihi videatur ex
Prisciano , tum ea litera non Q_, sed V species exissimanda
esset , quae diversa figura ob pronunciationis dissimilitudinem
notaretur . Hac igitur de caussa non Q^ ea litera , sed Q
contineri arbitror, quum praffertim illius forma, ad Cl figuram
inaxime accedat, ac proinde Etruscorum Alphabeto O literam
addendam esse existimo .. Non ignoro Priscianum , cujus au-
thoritas impressoris, ut puto, errore in eadem Dissert. de Al-
phab. Etrusc. pag. 16, perpcram addu&a fuit, Tuscis, & Um-
bris ignotum fuisse O testari lib. I. O aliquot Italia Ci^vitater
non habebant, sed ejus loco ponebant V, & maxime Umbri , &
Tusci . Tamen Etruscos literam O novam & antiquioribus
inusitatam ascivisse minime mirurn videri debet; xtas enitn k-
pidis Etruscos jam tum pene Romanos fa&os demonstrat ,
quum illum Stellatina tribus qua Fatius censetur , inscriptum
fuisse evincat post A. U. CCCLXIX. , quo Stellatina tribus
initituta fuit, ac serius. etiam fortasse Latinx literx non rudes,
& impol.itac, ut vetustiori aevo, sed apicibus, si ita appellaridi
sunt, distindtac, & ad venustiorem formam accomodatae .. Satis
igitur constare arbitror O litcram ea figura expressam; Qua-
nam vero de caussa verbum Frontac Fulguriatorem significet,
quod dodissimus Bourguetius non tradidit , investigandum re-
stat . Ego vero , quum notissima sit literarum B , & F per«
mutatio, quam alibt quoque illustravimus, a Graeco fipcvraax, Un-
de Pindaro Juppiter aioKofipov™ <velociter sulminans % Etruscum ver-
bum Frontac derivandum puto . Inde Romanis, sive ab Etru-
scis mos hic siuxerit , sive a Grxcis , Jovem Brontontem im-*
pensiori studio cultum testatur vetus ara apud Gruter. pag*
XVIL i2.

XXVIII.
 
Annotationen