Raith, Balthasar ; Acs, Michael
Fontes Calvinismi obstructi: Sive Principale Falsum Religionis Calvinisticae — Tübingen, 1669 [VD17 16:722835P]

Seite: 10
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/acs1669/0014
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
venim volunt fidem ingi-edi decretum Ele£tionis ,taiiquam mslrumcrs-
s< tum , ordincm,& medium divinitus institutum j & cx parte hominit ne-
« ccssanssm , bencsicia Christi Mcdiatoris apprehendens; statuuntingrc-
«« di sub rcspectudoni a Dco Ele&is En temporeoblati, nec pertinaciter
«< reje&i; dicuntingredisubintuitu.alicujus rationis, qua Deus in Scri-
«» pturadicaturmotus,impu!susadcredentiurnelectioijem,i.Tbess. 2,ij,
«« i.Petr,i,2, 2,Tim,i,p.io, Quod tamen omne in efficacia & valo-
€t re non proprio , veium sui obje&ipfastat. Quemadmodum (inquie
«« B, HopfTherus) situla ,quasitisrestinguenda? ergo baurittrs aquanonfa-
«« ci:aquam , neque ipsa vi aclionis sua?tollitsitim ; sedaqusepersitulam
«« haustse hsec est efTicacia, Atque ita dicitur causa impulsivanonexin-
«* trinscca qualitate, sed virtute quam habet ex apprehenso meritds
" Christi.
§,5. Tanta esc vcritatis istius claritas, tam iilustreshujus Solisra:-
dii,ut veiinvitosTenebriomim fcriantoculos:' Maluntinterimomncs^
si solos excipias Arminianos, Patriarchas Calvini, Fisii, in densaerrorum
caligineambulare , & conqoisitis hiuc indelatibulisanitidisTimoIumi-
nis splendore faciem ahscondere , qudm in agnitamorthodoxiajliliiciiJ
prodire. HincillianfraSus , hincopinionumdivortia,hinc sunttene*
bris circumdufts scntentiaruni spelunca?, tlt enim nullum pene inve-
nias doctrmacCalvinisticar caput, in quo non varias, & toto ccclo diver-
sas Autorum opinioncs dcprxhenderc facilepossis , itaetiam inmare-
ria prsesente tantagaudent/ubtilitatemutuaarmatiinprslia Fratres,ut
peipetnis laborentcontradiiSionibus: aliis haabsoluteabsolutumpri-
destinationis decrctum urgentibus, ut in ejus conftituendoobjccTo srt-
pra iapsum afceadant, hominemque nondum creatum , ncdum la-
psuminjsignorotionis hu/us decreti spe&andurn esse concludant; aliss
Vcro dccredirn istud prsevisione creationis,&lapsus dcterminancibus,
undc illsnomcnmeruere Ante- vel Supra-lapsariorum, hiveroSub vef
Infra-lapsariortTm; aliis dcnique gratiamDei vcrbotcnus universalcm
statuenbus. Qiiiiiidemintiupiici dcprchendunturesTe sententia, Qui-
dam cum Camcrone Acad, Salmur, Professore, ejnsque Auditoribus,
(quos Inter Amytddus eminct& Tejiardus,)urgent universalitatem gra-
tk? objedtive ; sed non subjecTive, h, c.asTerunt omnibus quidempcc-
catoribus promptam esie mifericordiam Dci , partum item & paraturr»
Christi meritum , interim non ornnibus ex intentione divina ; scd iliis
iantum offcrri, quibcnefici6itt«diornro^
loading ...