Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1874

Page: 445
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1874/0003
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ

ΥΠΟ

ΤΗ* ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ* ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ* ΕΤΑΙΡΙΑ*

Δ Α Π Α Ν ΗI ΤΗ* ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

"Αριθ. 433.
("Ορα φ. 66)

[4] ......... άγαθεΐ τύχει, δεδόχθαι τω-

ι δήμω έπ]αινέσαι Άσκληπιάδην. .......

Βυζάντι]ον εύνοίας ένεκα καϊ <ριλ[οτιμίας
της εις τ]ούς βασιλείς και τον δη[μον τον Αθ-
ηναίων] καϊ τούς άλλους Έλληνας [και στεφα-
5 νώσαι α]ΰτόν χρυσω στεφάνω άπδ [χιλίων δ-
ραχμών] και άνειπειν τον στέφανον [Διονυσ-
ίων των] μεγάλων τραγωδών τω άγώ[νι. Εινα
ι δέ αΰτ]ω καϊ προεδρίαν εν άπ[α]σ[ι τ]ο[Τς άγω-
σι, οίς ή] πόλις τίθησι. "Οπως (δ') άν εΐδω[σι πάντ-

10 ες, ότι ] ό δήμος Ό Αθηναίων μέμνηται κα[ί χάρι-
ν άποδ |ίδωσιν, υφ' ών άν ευ πάθει, καϊ τιμ[α έν
παντϊ] κ[αι]ρω άξίως τών εύεργεσιών, στησ[α-
ι τον δ]ημον εικόνα χαλκην έν Βυζαντίω Άσ-
κληπι]άδου άπδ τρεςχιλίων δραχμών και στ-

1 ο εφανώ]σαι αύτόν χρυσω στεοάνω άπδ χιλί-
ων δρα]χμών. "Οπως δ' άν δ τε στέφανος αναγορε-
υθεί] έν Βυζαντίω καϊ ή είκών σταθεΤ ή Άσκ-
ληπι]άδου, χειροτονήσαι τον δημον τρεΤς ά-
νδρα]ς έξ Αθηναίων άπάντων, οιτινες άφικό-

20 μενοι] εις Βυζάντιον άξιώσουσιν τον δημο-
ν τον Βυϊζαντίων ψηφίσασθαι τον στέφανον
άναγορε]ϋσαΐ έν τω θεάτρω Διονυσίων [τω»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1874. ΤΕΓΧΟΣ ΙΖ'.
loading ...