Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 50
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
50

ΑΕ 1914

Βοιωτίας σκύφος εκτυπος έπιγεγραμμένος

(πίνα? 1)
ύπό

Φριδερίκου Βερσάκη.

Ύπό τής Αρχαιολογική; εταιρείας παρά τίνος
ΙΊαπαδήμα τω 198 αγορασθείς απόκειται νΟν έν
τώ Έθνικώ ιχουαείω Ό ύπ' άοιθ. 11797 Βοιωτ './.ος
σκύφος. Προ τεσσάρων ήδη περίπου ετών επετράπη
μοι φιλοφρόνως ΰπο τοΟ Διευθυντού του μουσείου
κ. Β. Στάη ή μελέτη και δημοσίευσις του σκύφου,,
άλλ' έκ της ελλείψεως αναγκαίου γραφικού" άπει-
κάσματος ή δημοσίευσις άνεολήθη. Εύαρεστηθεί-
σης νυν της Αρχαιολογικής εταιρείας να παράσχη
μοι την σχετικήν δαπάνην, άνετέθη τω κ. Ε. (τίΐ-
Ιϊθγοπ ή έκπόνησις τοΟ άπεικάσματος, οπερ δημο-
σιεύεται ένθάδε μετά 0 φωτογραφιών. Ενεκα τής
ευτελούς κατασκευής τών τοιούτων σκύφων ή ακρί-
βεια του άπεικάσματος προς το πρωτότυπον δεν
δύναται βεβαίως νά είναι μαθηματική, άλλ' ώς
ενεστι πιστότερα (πίν. 1).

Ό σκύφος ε/ων διάμετρον 0 Ί 3 περιθέεται άνω
και κάτω ύπο άναγλύπτου πλέγματος, κάτωθεν δέ
τούτου φέρει παρά την βάσιν και σειράν κυματίων
και έντός ταύτης δύο ρόδακας, ών ό εις έλάσσων
κατά το ήμισυ και συνήθους σχήματος περιέχεται
έν τω ώς κέντρω μεί'ζονι συγκειμένω έξ έναλλασ-
σομένων όςέων και άπεστρογγυλωμένων κατά το
άκρον φύλλων (είχ. 1-2).

Μεταξύ τών ούο πλεγματοφόρων ταινιών άνε-
λίσσονται καθ' δλην την έπιφάνειαν του άγγείου
πέντε άνάγλυπτοι παραστάσεις, ών αί τέσσαρες
άναπαριστώσι διαφόρους σκηνάς τής έν τώ μυλώνι
εργασίας, ή δ άλλη αναφέρεται εις τον βίον τών
κιναίδων (είκ. 1).

Τρεις παραστάσεις του μνλώνος (Σουίδας έν λ.
μυλωΰρός· δ μυλωνά κεκτημένος .... Εύστάθ.
εις Όδύσσ. η 104, 1571, 39 άλετρίδες . . . αϊ και
μυλωύροι και μυλωΰρίδες, παρά το μνλον αί-
Φρεΐν έν συναιρέσει η περί μνλωνα ϋορεΐν έν συγ-
κοπή. Λουκ. Όν. 28 και 42 εισάγει με εις τον 2: Μνλω&ροί

1: Κάτω δψις οκΰφου.
loading ...