Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 88
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0095
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88 Επιγραφής Τήνου διορθώσεις. — Υπάτης έπιγραφαί.

ΑΕ 1914

αιτος Ποσειδωνίου Θεστιάδης ΙΟ XII3 872 109. πο,
πρβ. 1314, άξιοσημείωτον δέ 8τι πολλά είνε τά
τοιαΟτα ονόματα Δίαιτος, Διαίτων, Διαιτόδημος,
Διαιτόμαχος παρά ΈρετριεΟσιν, ίδε Εύρετήριον ΑΕ

1883-87, 153 και ΑΕ 1895,137 I 118. 141 ο
207. 1911, 276· και 1911,14II 37 άντί Δίαπτος

άναγνωστέον Διαιτος' έν δέ στ. 42: \Κ\ουψίας,
πρβ. Κουφόκριτος Τελέου ΙΟ XII5, 885 24'τέ-
λος άν και το τοΟ Ρ. (ΪΓ&ϊηάοΓ άντίγραφον εχη
Λ'ΤΥΙΙΛΙΟΞ έν στιχ. 43: ^4στυ^]ί2ος.

Έν Αθήναις, τί) 27ί] ίουλίου 1914.

Ύπατης έπιγραφαί

υπό

Νικολάου Γιαννόπουλου.

1

'Εν Ύπατη, έν γωνία προαυλίου της οικίας Βα-
σιλείου Κοκώτου, έπ! λίθου λευκού, άποκεκρου-
μένου έν δεξιά και κάτω. "Υψ. 0'30, πλ. 0"22,
πάχ. 0*17" υψ. γρ. 0Ό5' ό πρώτος στίχος κατε-
στράφη'

ΑΙΛ

^ ΠΑ Ύ]πά[τα;

2

'Εν Μπογομήλι, προαστείω της Υπάτης, κει-
μένω άνατολικώς. Έν τω νάρθηκι του ναοΟ της
Αγίας Τριάδος έντετοίχισται τεμάχιον πλακός,
λίθου κυανοφαίου, άποκεκρουμένου άνω, άριστερά
καΐ κάτω- δεξιά δε έλαφρΌν γείσωμα προέχει.") ψ.

0-18, πλ. 023· ύψ. γρ. 0-013-

7. Επιγραφή Υπάτης.
( Εχ της οπίσθιας όψεως ίχαάγματος).

- - - - τον τοις έν Ύπά[ται]

- - - - κ]αΙ εις Δαϊκλίτα[ν;]

- - - - ν] και αΰτω και τοις

-- Φαρσα]λίων και των συμμ[ά-
5 χων - - ]ελος μηθέν τό κ - —

- - - - ]ταν μήτε πολέ-
μου - - -]ν μήτε ληιτουργίαν

.....κο; μενοι μήτε από

----- υ θυσίαν εν Ύπάταν

Ή προκειμένη έπιγραφή είναι τεμάχιον ψηφί-
σματος των Ίπαταίων, άναγόμενον, ώς εκ του
είδους τών γραμμάτων δείκνυται, εις τον Γ' πΧ.
αιώνα. Έν αύτώ περιείνοντο διατάξεις τινές, ών
την πλήρη εννοιαν δεν κατανοοΟμεν, έλλείποντος
δυστυχώς μεγίστου μέρους τοΟ όλου ψηφίσματος.

Στίχ. 2, καίτοι ή άνάγνωσις είναι άσφαλής το
όνομα δμως φαίνεται ούχ< σύνηθες.

Έκ του μήτε-μήτε εξάγεται ότι περιεί/οντο
άπαγορευτικαί τίνες διατάξεις· έκ τοΟ δλου δέ
πνεύματος φαίνεται οτι περιείχετο συνθήκη τις
τών Ύπαταίων ή τοϋ' κοινού τών Αινιάνων προς
τους Φαρσαλίους και τους συμμάχους, ους άγνο-
οΟμεν. "Ισως ό χρόνος αποκαλύψει ήμϊν έν τω
μέλλοντι και τό ύπόλοιπον τεμάχιον της σπου-
δαίας ταύτης επιγραφής.

Νικόλαος 'Ι. Γιαννόπουλος.

24 9 14.
loading ...