Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1914

Page: 245
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1914/0252
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Άναΰηματικον ανάγλυφαν εκ Θεσσαλίας- ύπδ Ν. Γιαννόπουλου. 245

ΕΙχ. 1. ' Αναϋηματικον άνάγλυφον εκ Θεβοαλίας.

φυσικώς κρεμαμένην όπισθεν και ατενίζων προ,ς τον άριστερόν. Κάτωθι δέ της κλίνης και παρά
την ήμικεκλιμένην μορφήν. Όπισθεν δέ τούτου τους πόδας της καθήμενης γυναικείας μορφής φαί-
ετερος άνήρ ίσταται όρθιος έκ πλαγίου αγένειος, νεται καθήμενος οκλάδην βοΰς, ου εφθάρη απο-
φέρων βρα'/ΰν δώριον -/ιτώνα μετά βραχειών χει- κρουσθεΐσα ή κεφαλή. Το άνάγλυφον άνω φέρει
ρίδων, διηκουσών μέχρι που του μέσου του άνω μετώπην, στηριζομένην επί δύο κιόνων άδήλου
μέρους του βραχίονος, και ίμάτιον, το όποιον πορ- ρυθμού, ών έσώθη μέρος του αριστερού, διότι αί
πουαενον έπι του δεΕιοΰ ώυ,ου κατέογεται προς τά τρεις γωνίαι του ανάγλυφου λείπουσιν άποκοου-
όπισθεν, καλύπτον διαγωνίως κατά τό ήμισυ το σθεΐσαι, πλην της άνω δεξιάς, ής λείπει μόνον το
στήθος και τήν άριστεράν γεΐρα, έκ δέ του δεξιού άπόκρουσμα της μετώπης' άλλά δεςιός κί(υν οπι-
ώμου καταπίπτον μέχρι που τών γονάτων πτυ- σθεν της ήμικεκλιμένης μορφής δεν υπάρχει, ουδέ
χοΰται, άφίνον νά φαίν,ηται τό πλάγιον δεςΥον μέ- φαίνονται ίχνη άποκρούσειος, τουναντίον §' ο λίθος
ρος. Και διά μεν τής άριστεράς χειρός, ής είναι είναι λείος και κανονικός, ως αρχικώς κατεσκευά-
γυμνον μόνον το άπό του καρπού μέρος, κρατεί σθη. Φαίνεται λοιπόν πιθανόν ό'τι μετά του άνα-
άπό του χαλινού ίππον, ος εϊ/ε δηλωθή διά τοΰ γλυφού τούτου έτερον άνάγλυφον θά συνείνετο,
/ρωστήρος, ού (ίππου) φαίνεται τό πρόσθιον μέ- δ'που θά ύπήρχεν ο δεξιός κίων. Συνεπώς λοιπόν
ρος μετά τών προσθίων ποδών τήν δέ δεξιάν κάμ- λείπουσι κα'ι τά κιονόκρανα.

πτων φέρει μέχρι τοΰ λαιμοϋ του ίππου, οιονεί Τό άνάγλυφον ανήκει εις τά αναθηματικά (βχ

θωπεΰων αυτόν. Στηρίζεται δ' ο έφηβος επί τοΰ νοίο) του ΆσκληπιοΟ' διότι ή ήμικεκλιμένη μορφή

άριστεροΟ ποδός, ϋπεγείρων ελαφρώς τον δεςΥον τοΰ πρεσβύτου ουδεμίαν άμφιβολίαν καταλείπει ό'τι

προς τά όπισθεν, ένώ τουναντίον ό προ αύτοΰ ίστά- δηλοΐ τον Άσκληπιόν, πρεσβύτην πωγωνιώντα και

μένος παις στηρίζεται έπί τοΰ δεξιοΰ ϋπεγείρων έ'/οντα τά στέρνα προτεταμένα, τείνοντα δέ τήν
loading ...