Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1915

DOI article: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14280#0163

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Το 'Ωδεΐον τον Περικλέους. — Διορθώσεις. 155

τορθώθη τελικώς νά ορισθη ή θέσις τούτου μεθ ψανά είσι μάρτυρες, άψευδεΐς πλέον, του κατα-

δλας τάς δυσ/ερεϊς περιστάσεις, άφ ού, ώς γνω- στραρέντος περ'.κλεοΰς μνημείου,
στόν, το μεν 'Ωδεΐον έκάη το δε ϋλιχον αυτού διε- Έν .ΑΟήνατ, τ% 20 Λίχί(1?ρίου 1915_

σπάρη άκολουθήσαν την στυγνήν εκείνου τΰχην.

Έν τούτοις τά περισωθέντα αύτοΰ ελάχιστα λεί- Παναγιώτης Καοτριώτης.

Διορθώσεις εις ΑΕ 1915, τεύχος 1, 2.

Σελ. 43 άντί "ΑςΌυ γραπτέον ΆξοΟ. Μετά την διόρβωσιν του ΓβροΙ&δ εις Γθροδία το

Σελ. 44 στίγ. 11 άντΐ των ζητουμένων ιερών έλεγεϊον καθίσταται καταληπτον ήτοι

γραπτέον του ζητουμένου ίερου. Στέμματα (=οίκόσημα) μόνα σοι έάν είναι άνα-

Σελ. 45 στίχ. εσ/ατος αντί μέρος τών δφθαλ- τεΟειμένα ουδέν άλλο ήδυνήθη όστις άνέΟετο τά

μών γραπτέον μέ/ρι τοΟ όμφαλοΟ. στέμματα.

Σελ. 46 στίγ. 10 άντί κύμης γραπτέον κόμης. Εκφράζει δηλ. την λύπην του ό άναΟείς τά οί-

Σελ. 46 στίγ. 13 άντί 0Ό97 γρ. 0 095. κόσημα, διότι δεν ήδυνήθη νά άναθέση τι σπου-

Σελ. 46 στίχ. 27 άντ'ι 0 91 γρ. 0 21. δαιότερον.

Σελ. 47 στίχ. έσχατος άντ'ι 0Ί06 γρ. 0166. Σημειωτέον οτι έν ώ /ώρω εύρέΟη ή επιγραφή

Σελ. 49 στίγ. προτελευταίος άντί οστοόόχων αυτη έπρεπε νά εϋρεΟώσι /.αϊ τά οΐκόσημα περί ών

ραπτέον όστεοδό/ων. άναφέρει το έλεγεϊον, τοιούτον τι δμως όέν ευρέθη,

ίελ. 52 στί/· 1 άντί 8θ1α γραπτέον 8θ1&. ΊΙ διόρΟωσις του ΓθροΙ&8 εις ΓβροβΙα όοείλεται

Σελ. 52 στίχ. 2 άντί φΐί γραπτέον φΐί. εις τον κ. (3γθγο1&.

Σελ. 52 στίγ. 2 άντί ροδίιΐί γραπτέον ροδίιϊΐ. Ενστάΰ·ιος Ν. Πετρουλάκις.

ι
 
Annotationen