Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Page: 18
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0026
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
18 Θεσσαλικοί επιγραφαί' ϋπδ Ά. Σ. ' Αρβανιτόπούλλον.

ΛΕ ΙϋΚ!

του τοτε δημάρχου κ. Δημητριάδου. Είναι δέ όν-
τως πολλαχου άποτετριμμένη έκ πατημάτων.

II επιγραφή έναράχθη άοαθώς καΐ επιμελέ-
στατα, εκάστου στίχου περιοριζΌμένου μεταςϋ τεσ-
σάρων, άνά ούο έκατέρωθεν, οριζοντίων χαραγών,
ήγμένων έλα5>ρώς δια του κανόνος" ύψ. γραμμ.
0-(312-0·02,"οίάστιχ. ΟΟΟ.ν

7. (επιγρ. άριϋ. 271)· άνάϋεαις Μητρί Θεών εν Φαλάνν]) (πασαι
αϊ εικόνες, πλην των εξαιρετικώς αναγραφομένων εκαοτα/ον,
εποιηϋηοαν έκ φωτογραφιών τών εκτνπων).

Φιλαινού
Θεογενεία,
ίερειτευονσα,
τό άγαλμα
δ Ματρι 9εοϋν
άνέθεικε.

Έξηνέχθη δέ διαλεκτικοί;, καθ ά πολλαΙ έπι'*

γρα^αί της Φαλάννης' άλλ' ή προς την Κοινήν
τροπή άρχεται ήοη, ώς δεικνύει ο στίχ. 6, ένθα
διαλεκτικός τύπος Οά ήτο το όνέΰεικε.

Η άναΟεΐσα Φιλαινώ είναι βεβαίως συντόμευσα
του Φιλαινέτα' το δέ όνομα του πατρός αυτής Θεο-
γένης άπαντα εν επιγραφή τής Ψαλάννης επίσης,
άλλα μεταγενέστερα τής περί ής ό λόγος, έν 16 IX 2
1232 στί/. 10. Ό ένεστώς ίερειτευονσα, νυν το
πρώτον άπαντών, οηλοΤ ότι κατά τήν διάρκειαν του
ύπουργήματος αύτής προσήνεγκεν ή ιέρεια αυτή
το ανάθημα, ήτοι το άγαλμα, όπερ είναι αυτή ή
περι ής ο λόγος στήλη μάλλον ή έτερον τι, κοσμου-
μένη ποτέ έμπροσΟέν τε και όπισθεν διά γραπτών
παραστάσεων τής Μητρός τών ϋεών, ής ή λατοεία
νυν το πρώτον υ,χρτυρεΐταί έν τή πόλει ταύτη,
ούσα μόνον ές επιγραφής τής Λαρίσης γνωστή έν
ΙΟ IX2 Οσο άνά τήν Ηεσσαλίαν πάσί'.ν, και έκ
πλαστικών μνημείων, έν τή είρημένη πόλει και
άλλαχοΰ τής /ώρας ταύτης ευρεθέντων.

'^ρί#. 272 (είκ. 2. Μουσ. Γυρν. «>&
ρει. 22). Στήλη μαρμάρου λευκοοαίου, κάτω μό-
νον άποκεκομμένη, πανταχόθεν οέ λεία είργασμένη,
καθ ά και δι όν λόγον ή προμνημονευΟεΐσα' άνω
λήγει εις άπλουν όριζόντιον γεΐσον. ΐψ. 0'24, πλ.

0-40, πά7. 0425.

Ευρέθη εν τινι οικία του Τυρνάοου, ώς λέγουσι,
και οιεσώθη, καθ ά ή προηγουμένη.

Ή επιγραφή έχαράχθη σχεδόν 3αθέο>ς και κα-
λώς" υψ. γραμμ. 0 008-0 016, διάστ. Ο-ΟΟΤ"

Είχ. 2. (επιγρ. αρι&. 272)· ψήφιομα τών ΦαΙανναίων νπερ δικαοτών(;)
loading ...