Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Page: 108
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0130
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
108

ΑΕ 1Π16

Βυζανπακοί ναοι της βορείου Ηπείρου

Ή Κοίμησις της Θεοτόκου τοϋ άνω Λαμπόβου.

ύπό

Φρ. Βερσάκη.

Εν οεξια της άπα Ιωαννίνων εις'Αργυρόκαστρον Βυζαντιακος ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
άμα:ςιτοό συναντώμεν εις τετράωρον άπο τούτου (είπ. 1).

το χωρίον Άνω Λάμποβον, επί των Οπωρειών Οψη- Ώς πάντες οί ναοί τη; βορείου Ηπείρου-, ύπέ-

λης βουνοσειρας κείμενον. Έν τω μέσω οέ της στη και ο ναός ούτος μείζονας έτι καταστροφάς καΐ
άγορα.ς του χωρίου σώζεται έν κακή καταστάίτεί ό με,ταβολάς (πρβ. Άρ^αιολ. Δελτίον 1915, 220

Είκών 1.

κέ. ε!κ. 1' ΙΊΑΕ 1914). Οί κατά καιρούς έπίτρο- Προς τά πλάγια οέ τοΟ ναοΟ προσετέθησαν και

—οι αποβλέποντες κυρίως εις έςοικονόμησιν μεγά- άλλα κατασκευάσματα συγκοινωνοΰντα διά θύρας,

λου /ώρου χάριν των έκκλησιαζομένων και άλλων -/ρησιμεύσαντα ο' ίσως προς έναπάθεσιν των συλ-

άναγκών έμήκυναν τον να'ον προσθέσαντες εμπρο- λεγομένων νεκρικών υπολειμμάτων, προσετέθη οέ

σΟεν ύπερωον γυναικωνίτιοα, ήτις βασταζομένη κα'ι κωοωνοστάσιον επί τοΟ δεςΊοΰ εμπρόσθιου

ύπο στηριγμάτων έσχημάτιζε διά τούτων ύπόστε- μέρους.

γον μετά τοΗωτών ανοιγμάτων, έν τω κάτω ήμί- Έκαλύφθησαν λοιπόν έλαΐοα τη συνειδήσει αί

σει της προσόψεως διανοιγομένων. τρεις πλευραι τοΟ ναοϋ', μεταβληθείσης της άρχι-
loading ...