Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Page: 65
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0073
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6ο

' ΑνασκαφαΙ Νικοπόλεως

Αρχαιότατη Χριστιανική Βασιλική

υπό

Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως.

Γ'. Ψηφιδωτδν δάπεδον

βορειν. τετραγώνου (Προθέσεως).

Ψηφιδωτδν δάπεδον
Χριστιανικής Βασιλικής Νικοπόλεως. (ΒΙη· 6· 7· 8> 9 10>·

(συνέχεια έκ τοϋ τεύχους Α' καΐ Β' σελ. 33-45).

Όλόκληρον το οά-εοον τοϋ τετραγώνου τούτου

εκτάσεως 50 Π υ.·, είνε κεκαλυμμένον ύπο ψηφι-

Ως εν τή περιγραφή της κατόψεως της εν Νι- δωτοΟ, του μάλλον καλώς διατηρηθέντος έκ του

κοπόλει αρχαιότατης Χριστιανικής Βασιλικής Δου- όλου ναού, διότι ελάχιστα μόνον τμήματα τούτου

μετίου είδομεν, όλόκληρον σχεδόν το δάπεδον ταυ- ενουσι καταστραφή", ασήμαντα οία τήν έκτίμησιν

της ήν έπεστρωμένον δια θαυμαστού φηφίδωτοϋ, της όλης παραστάσεως και ατινα ευχερώς εν τώ

ου μόνον ελάχιστα τμήματα κατεστράφησαν. Το μέλλοντι δύνανται νά συμπληρωθώσι.
διασωθέν διατηρείται ώς επί το πλείστον εν καλή ΚαΙ έν πρώτοις ευθύς παρά τα κράσπεδα του

καταστασει, ε; και φέρε: πλείστας ρωγμας και χα- περις τοίχου και του προς Λ. στερεοοατου της /.ιο-

σματα, ένεκα δε της φθοοας του υποστρώματος είε νοστοιχίας, εις άπόστασιν μόλΐζ0,12 του μέτρου,

πολλά μέρη άί ψηφίδες παρέλυσαν και ούτω εϋ/.ο- παρίσταται Μαίανδρος, πλ. 0,46 μήκους δέ 2)3 μ.

λώτατα έκπίπτουσιν αύται καί εξαφανίζονται. Άπο θαυμαστής ποικιλίας, διότι είνε διπλούς σταυροειδώς

τών πρώτων ήμερών της άποκαλύψεως τοΟ ψητ-ι- συμπεπλεγμένος, άνα εκαστον δέδεύτερον τετράγω

δωτοΰ τούτου έπελήφθην της στερεώσεως οιά τσι- νον διακοπτόμενος, διότι εντός τών εναλλάξ τούτων

μέντου καί της οιά παντός τρόπου (καλύψεως δια κενών τετραγώνων παρίσταται τετράφυλλος ρόόαξ

χώματος, στεγάσεως κλπ.) οιασώσεώς του. II η '&υρεός, όν διασχίζουσι διαγωνίως δύο κλαδίσκοι,

καλή δέ αύτη διατήρησις του μοναδικού τούτου χειαστί τεμνόμενοι, φέροντες εις τά τέσσαρα αύ-

μνημείου της άρχαιοτάτης χριστιαν. τέχνης δΦει'» τών άκρα άνά τρία φύλλα. Καί το μεν χρώμα του

λεται προ παντός εις τήν ολοσχερή του ναοϋ κατα- Μαιάνδρου είνε βαθύ κυανοΰν, το του ρόδακος

υ-

στροφήν, διότι ολόκληρος ή στέγη καί οί έςωτεοι- θρον υ.ετά πολλών ύ-οχρώσεων, το δέ τών κλαδίτ
κοί τοίχοι κατέπεσαν έντος του έμοαδοϋ του ναοΟ σκων πράσινον. Άλλα καί το ~έρις έμβαδον φέρει

και κατέκλυσαν τοΰτο, ετάφη οε τελείως το οα- χρώματα ποικίλλοντα ες υπαμοιοης, οιοτι άλλοτε

πεδον, διασωθέν ούτω έκ της άγριας συλήσεως, τοΟτο είνε έρυθρον κα'ι άλλοτε κυανοΰν (εΐκ. 20-24).

ήν κατά καιρούς υπέστη ή μεγαλοπρεπής αύτη Μετά τον Μαίανδρον τούτον, δστις οιονεί άπο-

Χριστιαν. Βασιλική. τελεϊ το πλαίσιον ή τήν άκροτάτην ώαν τοϋ τε-

Ηδη προοαίνομεν εις τήν περιγραφήν του ψη- τραγώνου ψηφιδωτού της Προθέσεως, έπεται πλα-

φιδωτου οαπέοου αρχόμενοι άτ:ό τών εκατέρωθεν τεΐα ζώνη, αληθής ώς έκ της παραστάσεως Ζωυ-

τής Ιεράς Κόγχης δύο μεγάλων τετραγώνων, της φόρος πλ. 0,θ5-0,63, μήκους δέ 21 μ. Εν τή

Προθέσεως και του Διακονικού. ζώνη ταύτη παρίσταται ό Ωκεανός, διότι πο/.υ-

9
loading ...