Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Page: 45
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1910

μώς θα έσκέπτοντο περίεργων αμύνης και σωτηρίας1). προχείρως έποίησα μη δυνηθείς νά φωτογραφήσω

Άλλ' έκτος των ανωτέρω και άλλο τι σπουδαίο- ταύτας (ίδέ αγ. 1-8). Και βλέμμα τις άπλοΰν εάν

τατον τεκμήριον ενομεν περί των χρόνων της ίδρύ- Ρ'ψί] '~ αύτών -είθεται ~ερι του τελείως βνζαν-

σεως της/ριστιαν. ταύτης Βασιλικής, είνε οέ τοΰτο τιακον τούτων χαρακτηρος, άττοοεικνυται μάλιστα

αί πολυπληθείς κέραμοι και πλίνθοι άς άνεΰρον έν και τι σημαντικώτερον: ό'τι δηλ. ιδία όλως κατε-

τη ανασκαφή ταύτη και έφ' ών σώζονται έ~ί τίνων βλήθη μέριμνα ~ζρ\ την άνίδρυσιν του ναοΰ κα'ι

μεν αύτών σφραγίδες ή σήματα, έ-ι άλλων δέ και κέραμοι επί τοΰτο κατεσκευάσθησαν ε.χουσαι το

έπιγραφαί, ών παραθέτω ώδε σχεδιάσματα, άτινα της χριστιαν.. πίστεως άριπρεπές σύμβολον, διότι,

Δέν δυνάμεθα έν τούτοις έκ τών

διαφόρους -αραλλαγάς το σχήμα του Σταύρου. πλίνθων νά ττιστο-οιήσωμεν λε-του.ερέστερον την

') Δέν εΤνι τοϋ παρόντος όπο>; 8«ξοδιχώς -;ριλάοοαίν τα περί /ρονολογίαν, διότι ~ολλα'ι τούτων πιθανόν νάνή-

της τοιχοδομίας τ£5ν αϋτοκρατ. ρωμαϊκών και βοζαντ. χρόνων, ούχ κωσ,ν αεταγενεστέρας έιπσκευάς. ώς συαοαίνει

ήττον σΰντοιιο; έπισκόπησι; παοαπλησίων μνηαείων τά μέγιστα θά , τ « ( _

διεφώτ.ζον (,μά« περί την χρονολογία*. ΟΟτω ϊ/ομεν γν^σ.α ρο>- εί> ~αντα τ«?χ*?» ανημεΤα και ών οέν θα εϊνε

μαΐκά ν-ψ.χ έν Αφρική, Γαλατία, Μακεδονία «αί άλλα/οΰ ζατα τό άυ,ετο^ος ο ημέτερος έν Νικοπόλει'/ρ ιστιανικο; ναό;,

μιχτον τοΰτο τέχτονικόν σΰστηαα οικοδομημένα οίον τα; Θέοαα: του ./ »·> > /-> « ·» ι < -, <

ν .. . - »' ·'σν > ιμ · ν ι ι> ■ οταν μάλιστα λαοωμεν υπ οψιν τας επανειλημυιενας

2ορσεΧ (αρχαία; Καισαριιας) και Ιιπαζα (Μαυριτανία:) εν Κοριίω 1 ' 1 Τι

'Λφριχη. αϊτινες ανοίγονται εί; τον Β! χα! Γ αιώνα ο.Χ, ώ( χαϊ τα; έπιορομάς βαρβάρων λαών, ών έγένετο θ0μα κατά

τον ΚλουνΙ ίν Παρ.σίοις, 8πο», ώ; γνωστόν διέμενεν ο Αυτοκράτωρ διαφόρους αιώνα; ή μεγάλη και ωραία αυτή έττι του

Ιουλιανό;. Ιδιαίτεροι; δε τα τεί/η τη; Χικοπολεω; παοουσιάζουσι ' ' , ι ι ι ι

μεγάλα; ομοιότητα; προ; τα τη; Θεσσαλονίκη; και Κωνσταντίνου- Μ©« *«>· ΑμβρακίκοΟ κόλπου μεγαλόπολ'.ς.

πόλεως, ων ή επισκευή έγε'νετο όμοίο>; μετα τήν έπιδρομήν τών

Γότθων περί τα τέλη τοϋ Λ' αιώνος ίπϊ Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου. Αλέξανδρος Φίλαδελψεύς.
loading ...