Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

Page: 60
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1916/0068
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
60 Οί εν τί] Έρετρικί] γνωστοί δήμοι· υπό Ά. Σ. Γεωργιάδου

α ε ΐίΐιε

διότι αί Ταμύναι άπέχουσι της Έρετρίας περί τά
22 χιλιόμετρα, τοΟ'δέ εδάφους των προπόδων του
Κοτυλαίου ορούς δύσβατου και έπϊ άτραποΟ άνυ-
δρου (νυν κακή Σκάλα) μήκους 8 χιλιομ. ήτο αδύ-
νατον το ίππικον των Περσών όπως διέλΟη διά της
άτραποΟ ταύτης και βάδιση κατά της Ερέτριας.
Στρατιωτική πορεία γινομένη περί τά μέσα (15-
20) Αύγουστου, οτε τά ύδατα ευρίσκονται εις το
κατώτατον έπίπεδόν των εϊνε δυσ*/ερεστάτη, άλλως
μεταςυ Βάθεΐας και Ερέτριας έπ'ι μήκους 8 γιλ.
το έδαφος ομαλΌν εύφορον και γόνιμον τυγχάνει"
μεταςΰ ΒάΟειας και Έρετρίας έπεοιβάσΟησαν οί
ΙΙέρσαι διά τον ετι σπουδαιότερον λόγον ότι το
ίππικόν έ'νει άνάγκην πρωτίστως ύδατος, μόνον δε
έν τη παραλία ΒάΟειας υπάρξει ύδροφόρον στρώμα
δυνάμενον ΐνα παράσχη ύδοορ, δι'άνορύςεως φρεά-
των βάθους μέχρι 4.00 μέτρ. εις ίππους κα'ι
στοατόν.

43. Τέμενος. Απας μόνον άπαντα Τεμ(;) έν τη
συνθήκη του Χαιρεφάνους ΑΕ 1895. I. Γ. στ. 44
σελ. 130. Τό /ουρίον τούτο εΐνε το Τέμενος εις ο
πρώτον οί ΙΙέρσαι έπεβιβάσΟησαν έν τή Έρετρική
κατά τάς 15-20 Αύγούστου 490 π. Χ. ώς άνω-
τέρω έρρέθη.

44. Έκ Τ, έκ Τη, άπαντα έν ΑΕ 1911 έπιγρ.

2. Α. στ. 33*, σελ. 10. 46°,' 55β, 56", 57* 72*,
55*, 72*, 75* σελ. 11, 107", 108°, 109", 134°
92*, 94*, 110*, 116*, 120*, 121*, 123*. σελ. 12

140*, 141*. σελ. 13 κα'ι εις πλ. Β. στ. 28", 14",

24°, (>*, 29*, σελ. 13, 45*, 52*, 53* σελ. 14,
98", 96Μ17Ρ, 107*, 110\ σελ. 15, 139", 143°,

153" σελ. 16. ήτοι δημόται έν τηδε τή έπιγραφή
38· επειδή οί έγγεγραμένοι δημόται έν ταύτη τη
έπιγραφή εϊσιν οί ΔυστόΟεν, ΖαρηκόΟεν, ΣτυρόΟεν
κτλ. έν τή αύτη περιοχή κείμενοι, ευκόλως δυνά-
μεθα εΐκάσαι οτι και οί έκ 1η, γείτονες τών ανω-
τέρω ήσαν.

45. Τηλειδών (δρ. ΑΔ. 1915. έπιγρ. 27. Α.
21 σελ. 171) εις κα'ι μόνος δημότης γέγραπται,
μικρός Ό δήμος ούτος φαίνεται μοι κα'ι μακράν της
Ερέτριας κείμενος.

ΊΎ. άπαξ άπαντα εν ΑΕ. 1911 έπίγ. 4. στ. 21.
σελ. 21 ούοαμοΰ άλλοθι άπαντα, ίσως άλλο τι
εμφαίνει ή δήμον, άλλως εις κα'ι μόνος δημότης
οέρεται, όπερ άτοπον.

Φ.

46. Φα71άριοι. Φάλληΰεν. κλπ. άπαντα έν ΑΕ.
1911. έπιγρ. 2. Α. στ. 28". 34", 30*, 35*. σελ.

10, και στ. 43", 51", 53", 65", 03β, 83^, 79*, 81*.

σελ. 11. και στ. 118, 91, σελ. 12. και στ. 144,
137, 138-140, 142 σελ. 13=21 δημόται. είςπλ.

Β. 17, 26, 27, 38, 15,16, 23, 35, 2, 4, 5, 17,

20, 35 σελ. 13, 14. = δημόται. εις στ. 36, 50,

64, 69, 79, 80, 82, 41, 43, 44, 50, (56, 67. 70,
41, 61, 62, 63, 64, 65, 77, σελ. 14=21 δημ.
και στ. 91, 119, 120, 89, 106,110, 111,115,
119, 124, 129, 131, 93, 95, 96, 99, 103, 105,
106, 111, 12ι, 124, 125, 128. σελ. 15 = 24
δημ. κα'ι στ. 132, 133, 156. 160, 138, 140,
144, 149, 150, 155, 139, 140, 142, 151, σελ.
16= 14δημ. έν όλω 21 +14+21 +24+14=94

δημόται" ές ού δυνάμεθα εΐκάσαι ότι πολυπληθής
ήτο ο δήμος ούτος.

Φύλλα, '/ωρίον κείμενον μεταςύ Χαλκίδος και
Έοετοία;, ίπ'ι του Αηλαντίου πεδίου, ύπαγόαενον
εις τόν δήμον Χαλκιδέίον' και εχον (513 κατοίκους"
άλλ'ε/ομεν και Φάλλα' άκρα Εύβοιας (Ίΐσύχ.)'
το πρώτον (Φύλλα) προτιμητέον ώ: Ερετρ. δήμος
άτε έντος τών όρων της Ερετρικής κείμενον, έν
τώ Αηλαντίω πεδίω.

47. Φηγ. Φηγόΰεν εύρηται έν τή συνθήκη του
Χαιρεφάνους ΑΕ. 1895. I. Γ. στ.' 17, 20,' 43,
45, 46, σελ. 129-130. έν ΑΕ. 1911. έπιγ. 2.

Β. στ. 145, 146, σελ 16. κα'ι Φηγο, εις έπιγρ
4. στ. 4. I). σελ. 21. Ό Κουρουνιώτη; συμπληροϊ
Φηγό[θεν.(;) ούντόΟεν ; ! σελ. 24 ΑΕ" 1911.

48. έκ Φη... Φηραΐ. Άπαντα έν τή συνθήκη του
Χαιρεφάνους ΑΕ. 1895. 1. Γ.' στ. 10, σελ. Ί 29
έπιγο.Ίΐ'1. στ. 31. σελ. 144" και ΑΕ. 1911"
έπιγ. 3. Η. στ. 14. σελ, 19 ο Σταυρόπουλος δεν
συμπληροϊ, ο Κουρουνιώτης δε λέγει ότι, ήδύνατο
να ή έκ Φηρ|αιών].

49. Φλι.. Φλιεν[ς;] Φλιεϋϋεν εύρηται έν ΑΕ.
1911. έπιγ. 2. εις Α. πλευράν δημ. ... 21
έν δέ τή Β. δημόται. .......... 39

έν όλω........... 60

πολυπληθής ό δήμος ούτος.

Φλιεϋϋεν, [ίο. ΑΔ. 1915. έπιγ. 27. Β. στ. 20.
σελ. 171 κα'ι στ. 43. σελ. 172)" γνωστός Ό δήμος
loading ...