Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Page: 1
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

1 : γενική αποψίζ ιών Όεμελαον της Βασιλικής τον 'Ιλιοσοϋ και της θέσεως εν&α αντη ευρίσκεται

Παλαιά Χριστιανική Βασιλική Ίλισοΰ.

Γεωργίου Ά. Σωτηρίου

Έπί της έ-ιττέδου νησΐδος, ήν σχηματίζει κά- υπόλοιπος χώρο; είχε μεταβληθή μόλις κατά το
τωΟεν τοϋ Όλυαπιείου ό Ί/ασός, οιεκοίνοντο τά ετος 1908 εις πλατεϊαν ύπο του Έθνικοϋ γυμνα-

I Γ

θεμέλια ημικυκλική; κατ άμ-^οτίρα; τας όψεις στικοΟ συλλόγου, Ίνα /ρησιμευση οια τα: παιοιας

Άψΐδος ίεροΰ βήματος μεγάλου χριστιανικού" ναοϋ, των γυμναζομένων (εϊκ. 2) *.

όν ουδείς επιχείρησε μέχρι τοΰδε δια σκαΦικής Η ελλειψις παλαιών χριστιανικών κτισμάτων

έρεύνης νά προσοιορίση ·. ΐν Αθήναις, ήν πάντες σχεδόν οΐ περ'ι τών μεσαιω-

Επί του ήμελημενου τούτου ερειπίου και μά- νικών Αθηνών γράψαντες έτόνισαν, παρεκίνησεν

λίστα, έπί τών θεμέλιων τοΟ αριστερού άκρου του ήμας νά έςερευνήσωμεν το εν τη νησΐδι του Ίλι-

ίεροΰ βήματος έκτίσΟη κατά το 18/ό ή σκηνή του σου κτίσμα Σκαϊΐκήν έ'ρευναν έπί του χώρου
εγκαταλελειμμένου σήμερον θεάτρου «Παράδεισος»

, \ , / _.'^,.«^·λ, Ι 1 *« Λ ;■ 2 Ιίί; τα; παρατιθεμίνας εικόνας διακρίνει τι;, πλην τοϋ μέρου;

και τα πεοι ταυτην ποοσκτισματα {εικ. I), =.ν ω ο Γ ,' · · » 4 > , . ' . ' _

1 11 ενοα (βρίσκονται τα θεμέλια τη; Βασιλικής, τους εκατέρωθεν τηςσκη-

νης τοϋ θεάτρου -/αμηλοϋ; οΐκίσζου;, τοϋ; εχτισαένους έπί του ίεροϋ

1 Το χτίσμα τοϋτο. ώ; Οα Γδωμεν κατωτέρω. ειτεσυρε την οη'ματο; τοϋ Ναοΰ και αριστερά τό γυμναστήριον μετά τη; περιονη;

προσο/ήν των ημετέρων κορίω; ιστορικών και αρχαιολόγων, οιτινε; αϋτοΰ.

πάλιν έν ηαροδω η έν ΰποσηαειοίσεαιν έ·.'5αύαν ττεοϊ αυτού* μόνον ί 3 Έν τω έσ/άτω; έκδοΟέντι λαμπρω άλλω; έργω τοϋ Ο. ΜΠΙθΙ.

Κ. Κωνσταντοπουλο; ϊγραύεν βραχεί» μελέτην καταχωριοθεϊσαν έν Ι.'όοοίβ ^Γθοςμιο άαηβ ΓβΓΟίπΙθΟίιΐΓΘ β,νζβηΐϊηβ, ΡβΠδ 1010.

■'Πμερολογίωτων φιλανθρωπικών καταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως ένθα απλώ; μνημονεύεται έν τη Ιίΐίσαγωγη τοϋ βιβλίου (σελ. 1 σημ.2)

τοϋ Ετους 1900 έν σελ. 331-334. Ζ-.' 7~: υπέδειξε την σπουδαιότητα και ή δπαρξις τοϋ ημετέρου μνημείου, τίθενται έκτο; έςετάσεως τά προ

τοϋ ανημείου. τοϋ Θ'. ιΐώνο; χριστιανικά μνημεία της Ελλάδος, καθόσον, ώς λέγει

1
loading ...