Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

DOI Artikel:
Leonardos, Basileios I.: Amphiareion
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14369#0110
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Α Ε 1922

101

Άμφιάρειον

(1921-1922)
υπό

Βασιλείου Λεονάρδου.

Τω 1921 και 1922 σκαφικαί έργασίαι έγένοντο του είρημένου διαγράμματος" έν τω αύτώ δια-

έπι τήςδεςιας της χαράδρας όχθης, ιδία δέ επί των γράμματιέκ τυπογραφικού σφάλματος ατελώς μέν

νοτόΟεν της πομπικής όοου 84 8ο (ΑΕ 1919ιοο5 έτυπώθη το νοτόθεν του 79 κτίσμα 79α , ου το

εΐχ. 2 2«)· άνατολικΌν άκρον λήγει άπαντικρύ του άνατολικοΟ

Τω 1921 έξεκαλύφθησαν τα νοτόθεν του οίκή- άκρου του βορραθεν κειμένου τοιχίου, ατελώς δέ

■ματος 26 και του διαδρόμου 28, ετι δέ το έκ προ- και το τοιχί'ον τούτο και ό προς τω 79α νότιος

τέρας έτείας ύπόλοιποντου 50 και ό'λον το 51. Έν τοίχος έτυπώθη, ήφανίσθη δέ ό μεταξύ του 79* και

50 ηύρέθη πήλινος λίγδος σατυρικού προσώπου του 81 αριθμός 80" ταύτα αναφαίνονται έν τή έν-

(οαίμονος μακροπώγωνος), οίον έπι πυραύνων θάδε είκ. 1. Έν τω άνατολικώ του 77, ήγουν δυ-

άπαντα (πρβ Οοηζβ δ\) 1890ιιβ χέ, ΨίηΙβν «Ιβ σαόθεν του θυοώυ.ατος ξ (αονοθύοου), άπεκαλύφθη

1897 160 /ε, Ββηηάονί Ει*£ΐη. \νϊηάοΙ). 38], 8ίβν- έτερον θύρωμα (δικλίς), $ (προσετέθη έν τη ένθάδε

ρίαηορηίοβ Ώιβ ΙλιΙγςι [1922] 7)· έν δέ 51 ηύ- είκ. 1), άρχαιότερον, όπερ παραλλήλως μέν τφ

ρέθη χαλκουν νόμισμα (των γνωστών), έφ' ού ξ, βαθύτερον δέ τούτου περι τα Ο 75, κείμενον

Ωρ2ωπί3ων και δράκων περί κορύνην έν 70 ηύ- άνεώγετο, καθάπερ και τό ξ προς δυσμάς, τον δέ

ρέθη κυνιδίου κεφαλή χαλκή (Ο 03) έκ λαβής όδόν αυτού ούχΐ διανεκή όντα, άποτελουσι δύο

σκεύους. Ειρήσθω ένθάδε δτι έν ΑΕ 1919ιοο έν τω λίθοι (πλ. Ο 35 και Ο 445). περί τα Ο 525 άλλή-

διαγράμματι εϊκ. 2 άπαλειπτέον τό βόρειον ήμισυ λων άφεστώτες (πρβ και εξής περι τοΟ χώρου Ιοί)*

του μεταξύ 72 και 73 τοίχου, ώς έγένετο έν τή έν- ένταϋθα ηύρέθη κεοαμις έλλιπής, Ο 26 χ Ο 36,

θάδε εικόνι 1, άνατυπώματι του νοτίου τμήματος φέρουσα έντυπα ιγνη δεξιάς παλάμης, ετι δέ κιό-

1: τμήμα της εν ΑΕ 1919 100 εικόνος 2 {Ιχνογραφία), ίν ω προσετέθη (εν άρ. 77) ΰνρωμα & άποκαλνφ&ϊν τω 1921,

ζρανον πώρινον δωρικόν (ύψ. 0 23, διαμ. κάτω Έν δέ τω νοτόθεν της οδού 84 85 χώρω άνάντει

Ο 42, άβακος πλ και πάχ. Ο 55, ύψ. Ο 08) και οντι, άνεφάνη τω 1921 έπιπολής τετράπλευρον
θρανίου πους λίθινος. οικοδόμημα, 142 (είκ. 2 2α), οΰ ή άποκάλυψις
 
Annotationen