Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Page: iii
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924

Εικόνες.

«ελ. ?.1κ.

Ό ί'ν Θήβαις Βυζαντινός ναός
Γρηγορίον τον θεολόγου.

1 1 ΒΑ ά'πούι; τοϋ εν Θήβαι; ναϋδρίου [ ρηγορίου του

Θεολόγου προ των ανασκαφών.
» 2 ΝΑ άποψι; τοϋ αύτοϋ ναϋδρίου κατά την εναρςιν
τών ανασκαφών.

2 3 τό δεςιύν ταήαα τής έπ·. υ.αοααοίνου γείσου έπι-

σελ. είκ.

20 30 τμήμα τετραγώνου μικροϋ τ^σσού κιονίσκου του τέμ-

πλου του ναϋδρίου.
» 31 ό'μοιον τμήμα στενό τίρου τετραγώνου πεσσού βυ-
ζαντινού τέμπλου άποκειμένου εν τω Μουσείο)
ΘηοιΗν.

» 32 τμ.λμα μαρμάρινο·/ πλαισίου τη; πύλης τοΰ ναϋδρίου.

21 'άό το άνω τμήμα δια/ωριστικοΰ κ ονίσχου παραθύρου

γρατ-ής του ναϋδρίου τών Θηβών. τοϋ ναϋδρίου

4 πανομοιότυπο/ ολοκλήρου τη; επιγραφή; τοϋ ναυ-

ορίου τών Θηβών.

5 έπιγοαφή έκ μαρμάρινου τεμαχίου, άποκειμένου

34 επίθημα κιονίσκου παραθύρου ναϋδρίου.

35 τμήμα τετραγοίνου μαρμάρινη; δοκού τοΰ παραθύ-

ρου τοΰ ναϋδρι'ου.

έν τώ μουσείο) Θηβών. 22 30 τμήμα μαρμάρινου γείσου τοϋ ναϋδρίου.

4 Π ζάτούις και τομή καιά μήκο; τοϋ εν ΘΊβαις άνα- 22 37 Άραβικαί διακοσμήσει; Γ1'II1Π111 Μθ8θ1ΐ66

σκαφέντος ναϋδρίου Ρρΐ}ΥΟ0{θυ του Θεολόγου.
■5 7 τά ευοεθέ/τα κατά τα; άνασ/αφάς ερείπια τοϋ ναϋ-
δρίου τών Θηβών (άποψι: τών ερειπίων τοϋ δυ-

Καϊρω.

επιστύλιον τέμπλου τοϋ καθολικού τή; μονή; Κυνη-
γού επί τοϋ ιμηττοϋ.

τικοϋ τμήματο; τοϋ βυζαντινού ναυδρίου). » 89 τμήμα αναγλύφου ζώνης άποκείμενον εν τώ Μου-

<> 8 αναλυτική πλίυοά τοΰ ναϋδ$:ου Θηβών. σείιο Θηβών.

7 ί.' μ.αρμαρίνη πλά; δαπέδου, ευρισκομ-ένη εν τώ μου- 2ίί 40 τμήμα γείσου μετά κληματϊδο; Ι'. τοΰ ναϋδρίου

σϊ'Ίο Θηβών. Θηβών,
ι. 10 τμήμα έκ τών άνευρεΟεισών κατά τά; άνασκαφά; » 41 μαρμάρινο1/ γεϊσον μετά κληαχτϊίο; άποκείαενον έν

τώ Μουσείο; Θηβών.
» 42 τμήμα γείσου έ/. τοϋ νοϋδρίου τών Θηβών.
24 43 μιχσό; μαρμάρινος στολίσκος έκ τοϋ ναϋδρίου Θηβών.
» 44 Οωράκιον έκ φαιοϋ μαρμ.άρου άποκείμενον έν τώ
Μουσείο) Θηβών.

τοί'/ογοαφιών τοΰ ναϋοριου.
^8 11 τοαή άνευρεΟέντων τάφων νοτίοκ τοΰ ναϋδρίου
τών Θηβών.

9 12 'χαρμ.αρΐνη σαρκοφάγο; ανευρεθείσα νοτίως τοΰ
ναϋδρίου (σ/έο. 'Λ. Ζυγγοπούλου).
10 13 κάτνψ; έκκλησία; ανακτόρων Αηϊ. ! 25 45 Οωράκιον έ< λευκοΰ μαρμάρου έντετοι/ισμενον ίνω.

« 14 άποψις εσωτερικού έκκλησία; ανακτόρων Αηϊ (κατά Οεν τοΰ παραθύρου τή; άψϊδο; νεωτέρου ναοΰ

παλαιόν σ/έδιον).
11 15- 6 κιονοκσανα αποκείαενα έν τώ Βυζαντινό) ο,ουσείω

τή; Κάτω Παναγία; έν Θήβα·.:.
Μίνδη —Μ,ένδη ή ιτατρ'ις τον Παιωνίον

Αθηνών. 27 1 νόμισμα τή; Μένδη; (2:1). (ί/νογράφημα 'Λ.

12 17 κιονόιοανον τοΰ διβήλου τοΰ νάρθηκο; τοΰ ναϋδρίου. Ζυγγοπούλου).

13 18 επίθημα παλαιοχριστιανιχόν ίντετοιχισμενον έν πα- Ό φορολογικός κατάλογος τον 421,0.

ρίχχλησ.'ω τή; Καισσαριανή;. 42 1 φορολογικό; κατάλογο; ΙΟ I2 22.

» ΙίΙ χιονόκσανον έκ δι/οβου παραθύρου τοΰ ναϋδρίου. Επιτύμβιοι σιήλαι της Σάμου

14 20 ΐωνίζον παλαιο/;ισ:ιανι»ον Χ(Ονο<ρ«νον έν Σκρ.ποΰ_ 63 1 έπίσιεψις μαρμάρινης στήλη;.

» 21 άνευοεθεντα τμήματα :οΰ επιστυλίου τοΰ μαρμα- 65 2 ταήμα έπιστεψεως πώρινης ϋτήλης.

οίνου τέαπλου τοΰ ναϋδρ'ου (κάτω ύψις).

15 22 τμήμα έπιστυλ'Όυ οαρμάρου βυζαντινού τέμπλου

τοϋ 9ου αίώνο; έν το> Μουσείο) Θ',βών.
> 23 ή έμπρο-,Οία ό'ψι; τών τμημάτων τή; είκ. 21. » 6 ταήμα πώρινη; στήλη;.

10 21 τμήμα \τ. στυλίου τοϋ Βυζαντινού μουσείου Αθηνών. | 67 7 στήλη ΟίΟΓδίΐΙΐίΚΐ.
, 25 έ^ιστύλια εκ μαρμα = ·'νο>ν βυζαντινών τέμπλο)·) τοΰ

ΜουσεΌυ Χαλκίδο;.

17 26 έπιστύλιο/ Βυζαντινού μου «ίου Αθηνών.

18 -Ί Βωράχ'.ον μαρμάρινο·/ τοΰ τέμπλου τοϋ ναϋδρίου εΰ-

ρεθέν κατά τά; άνασκαρά; (α—πρόσθια όψις
_β=όπισθίι οψις).

19 28 τμήμα ετέρου Οωραχίου τοΰ ναϋδρίου άν-υρεΟέν

κατά τά; ά/ασκαρά:.
μ 29 ταή^ατα τών δύο πολυγωνικών κιονίσκων τοΰ τέμ-
πλου τοΰ ναϋδρίου (τά άνω μερη αυτών).

» 3 πο)ρίνη ίπιτύμδιο; στή)η.
» 4 τμήμα πωρίνη; στή/ης.
66 5 κορυφή πωρίνη; στήλη;.

69 Χ στήλη έκ Λορυλαίου.

» 0 στήλη έκ Γρωάδος.

74 10 πωρίνη στήλη τοΰ Διαγορου.

Β 11 τμήμα στέψεως πωρίνη; στήλης.

75 12 άιθίυιον Πωρίνη; στήλης.

83 13 ίπίβΤΐψΐί έπιτυμβίου βωμοΰ.

» 14 τεμά/ιον έκ στέψεο); έπιτυμβίου βωμοΰ.

» 15 τίαάνιον έκ στέψεως έπιτυμβίου βωο,οΰ.

84 10 μαρμάρινο; έπιτύμβιο; βο>μο;.
» 17 μαομαρίνη επιτύμβιο; τράπεζα.
loading ...