Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Page: 63
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0073
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΣΤ ΗΛ ΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

υπο ΔΗ Μ- ΕΥΑΓΓΕΛ1ΔΟΥ

Εξερχόμενος τις προς δυσμάς της σημερινής πόλεως Τηγανιού, ήτις κατέχει την
Όέσιν της αρχαίας Σάμου, ϊνα μετσ.βη εις Χώραν, συναντά δεξιά και εις μικράν από της
πόλεως άπόσχασιν το δυτικυν σκέλος τοΰ τείχους, όπερ κατερχύμενον από τοΰ ΰπερθεν
βουνοϋ δια τοϋ πρανούς κατέληγεν εις την θάλασσαν.Έξω τοΰ τείχους τούτου έξετείνετο
ή δυτική νεκρόπολις της Σάμου εκατέρωθεν της σημερινής όδοΰ και μάλιστα έπεκτεινο-
μένη επί των μικρών ισόπεδων τής κλιτύος άνωθεν της Γλυφάδας. Φαίνεται ότι μόνον
δεξιά τής όδοΰ επί τής κλιτύος εθαπτον κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, αριστερά δέ επί
τοΰ άλιπέδου κατά τον πέμπτον αιώνα, διότι έκεΤ μεν μόνον αρχαϊκοί τάφοι ευρέθησαν,
κάτω δέ οίπ?υεϊστοι των κυβικών επιτύμβιων ενεπίγραφων λίθων τοϋ πέμπτου αιώνος, περί
ών γίνεται λόγος εν τέλει τής παρούσης πραγματείας. Μέγα μέρος τής αρχαϊκής ταύτης
νεκροπόλεως άνέσκαψε προ ετών ύ Βοβίιίαα (Αιιε ϊοηϊβοΐιβη αηα ϊΙαΠδοΙιβη Νβ1α·ορο1βη
σ. 10 εξ.) άποκαλυψας κυρίους τάφους των τελευταίων χρόνων τοϋ Πολυκράτους καί τάς
γνωστάς άνθεμωτάς στή/,,ας. Τον χώρον τοϋτον καταλαμβανουσι σήμερον καλλιεργημένα
κτήματα, ών ή κατ' έτος εργασία φέρει πιθανότατα εις φώς καί στήλας και νέους κτιστούς
τάφους, τούτων δέ λείψανα φαίνονται πέριξ τοϋ οικίσκου
τοϋ ιδιοκτήτου τής περιοχής Κ. Μπακιντή. Τής καλλιερ-
γίας ταύτης προϊόν πιστεύω ότι είναί τινα τών κατωτέρω
δημοσιευομένων τεμαχίων (άρ. 1,2). Ή άκεραία σχεδόν
ακατέργαστος στήλη (άρ. 3.) εΐχεν ήδη άνευρεθή καί
έγκαταλειφθή επί τύπου υπό τοϋ Βοβίιίβα (ένθ' άν. σ. 2Γ>
σημ.), τά δέ λοιπά τεμάχια ευρέθησαν ύπ' έμοϋ κατά. μι-
κράν δοκιμαστικήν σκαφήν γενομένην τω 1919.

Πριν έπι/.ηφθώ τής εξετάσεως τών επιτύμβιων
τούτων στηλών προβαίνο;» είς βραχεϊαν περιγραφή ν τών
νέων τεμαχίων.

Άριθ. 1 (είκ. 1). Τμήμα στέψεως επιτύμβιου στή-
λης εκ χονδροκύκκου μαρμάρου. Υπεράνω στρογγύλου
κανόνος, εις δν έ'ληγεν ή ελάχιστα σωζομένη πλάξ. ύψοϋν- /. >μώη»φ*ς μαρμαράς οτήίης.
ται δύο έλικες άντιθεπκώς προς τά έξω συσπειρούμεναι.

Έξ αυτών εξέρχονται άλλαι δύο αντιθέτως έλισσόμεναι προς τά έσω, τών όποιων
τύ άνω τών οφθαλμών τών ελίκων μέρος εΐναι άποκεκρουμένον. Κατά την κάτω έπαφήν
τών τόξων τών πρώτων ελίκων εισχωρεί κάλυξ λωτοΰ άπτόμένος κάτω τοΰ στρογγύλου
loading ...