Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 10r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0025
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austmcus.

;o

3 1

3 2

1N GALLIA AD LEONIS MERIDIEM,

G ALLVS quoq3 wuasurus Tfeapolim, & Mediolanumtentaturus,Gusium in Italiam mist cum 12000.
equitum,qui in tinere nonmhii 'JdesnistValentu vrbis incoiis,eam hofihter expugsiatunt,pr&sidiumssirmisii-
mumimsosuerunt; esivrbsscederata erat 'Thdippo. Quo tempore afio Galli exercitu estfrthesiam vexabanf,
adeb,vt circa Epipbaniam ahensiuno annitemporc Duacumsrusira, Lshseum autem vrbem, vi caperint, multa
pradd dlportata & oppido inssammato. Ita quinquennales Inducit vix tntegroferuata anno, refcijsisunt,&se-
uisimum de v.ouo bellum exarsit. ‘Thilippus autem(vt Lconis sui posienores pedes sundamentosiirmaret) Thtli-
bertum Sabaudia Ducemytim insiruclo exercitu misit,qminhostium terras imiens,tandem de improuiso ad op-
puium D. Quiniihi desectit, casiracp illicsigit, & vrbem obsidet. Gallia Rexeo mittit Annam VTKomeran-
tium Connestablium cum32 sigmspedttum Gallorum & Sooo.eqmtum, & 14.maioribus tormentis.Eos zjfylo-
merantius iubet leuibuspralijs dsiinere, ipfe intenm in oppidum conatur altmenta imtehere. Thihbertits Dux,
quem Thilippussitisprasecerat, ad eos contendit, erant in ern exercituprater alas equitumgermanorum,cir~
citer 10000. quorumsingulivrater hastas (sgladws 4. ant 5. vel plures etiam sclopetosjotuk circum astum ig-
nem concip\entes,gestabant. Hi vnk cum alijs in Gallos inuum. Cjallt eqtiitam tantum impetum suftinere non
serentesjnsugam vertuntur,pedites turbatis ordinibus d phdtppicis ceduntur,pltirimi captuntur, reliqm abieclis
armis sese dedunt, Capttnorumingenssuit numerus,& inijs muitorum Trincipum& Ifobdium. Conncsta-
bilis ipse captus esi, vna cumsdio suo. Captiui omnes ad Regem Thtlippum, qui nondum in castra venerat,per
diiCsisuntssigna nulitariagallorumsere omnia,atq, tormentasn eo certamine perierunt. Incidtthac victona in
4.ldus Augusti. st^sliquot diebuspbft, Tbilippus Rex venit in castra,e'o quod sefe dedere Galli nollent,qui in S.
Ouintino erant,vrbs ipsa valide oppugnata, & die 26. Augusti vi expugnata,&direpta est. In ipsia vrbe captus
esic tssmiraliu Erancia,cum multis altjs nobdibus,&per Brugas tribus inde miliaribus ad Esclusam Elandridsuit
abduttus,ConnefiabilisautemcumsihoinCa(lrumGandenfe. Tost}uc,T\ex Gallia, DuceGuisioTbeonuil-
lam locum munitisiimum,multissiuis desideratd expugnat; Luxembmgicumjru(ira oppugnat. Alitts vero Gallo «
rumexercitus ad Grauelingama Tbdippicispartim deletus,pdrtimufiu efi,multa peditum &eqwtttm vex-
illa Gallis ablata sunt,&omnes macbtm,quas partim ex vrbibus nuper occupatis asponabnntjecuperata sunt.
'Aliquot belli T)uces, (somites,Nobdes,& s. Gallici ordinis equitescapti sunt. Taulo pbsi Iulio mense Dunc-
ketca vi expttgnatur & Gallorumad poo.caduntur. Egmondanus Comes huuispralijduxsaitstremisiumts.

‘Tjj.X Cjalliamirum licet in modum debilttaius:rcsumptis tamen vmbusjngentem denub exercitum educit
ad css mbianum, sedcuiRex Hijpaniamn adoppidum‘T)orlanumcasira tamvalidaopposiiit, vt Henricum
Erancumad aquas tandempacis condicionescompulentjafg notta cum ipfo ajsinitatecotraclasundauerit. Atq3
hac quidemdepartibus Leonis,quoad GermamamyyTngliam, & Franciam extrinsecus singiilatimsirmatis.

IN BELGIO, A D LEONIS AQJVM.

L O N E M.

Tstjl) TSJJsi autem promptafitnt arma soris (etiam amicontm atisi vicinorum ) nisisit (sovsilium dotni
Tropterea c]Jex Tbdippus,suum ante discejsium in Hijpaniam Leonem Telgictmyolumnis voluit wsisiere dua-
bm: quarum vni Tyltgto, alteri inniteretur autboritas Regia; hanc e medto tollere conatisitnt pofiea tlli,qui sub
pratextu siiprenu ( bnsilij Status, adfe prouinciarum Regis Gubernatores primbn attraxcntnt ; pbfi eiusilem
Regis consilmm,priuatum,& zTErarij quod vocantdnaciarum.Remotis interim ijs,qui pro sustinenda Regiaau-
tboritatesieseoppositerunt’Illamaut euertere(Religionisintelligecolumnamjftudiienm ij,cjui deprauatu mori
busjgnorantiaatq^ erroris tenebris, oportunumarege adhiberi remedmm non pasiyerum potiits relustati sunt,
atq, recalatrariit, contrasaltiberrima Regissui T)ecreta, Religioni atc^ Reip.Bslgijaccommodatame citm Ger.
mani&,‘isTngli&,Eranci<x.sl domusproximaarderet-,Belgium qtiocp, incenderetur.Sed a tnbus etiamnumad huc
Viuentibussiceniimm sexuspersonis,narrationem ausiicemur.

Cvu

E 2
loading ...