Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 24
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0047
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Eyzinger

TOPOGR APHICA ATQVE HiSTORICA

TEMPORA

I

9 Septebn

io Septeb.

?

16 Septebi

4 ,

nNouebr.

5

15 Nou£b.

sU rmodi qnodadsastiones pertmeat,vllo modosiat:(soncionatorcs,neverbis turbulentis
&seditioss vllo modo vtantur, pofndum modeste inslruant, Qmsecusfecerit, capitali
pcenapleclitor.Tumidtuum acseditionu cognitiovltima ludicibusper (edes ( vt vocant)
prasdiales constitutis attribuia: ‘Tfequapriuatim feupublice, cum armis autsinear-
mis habeantur conciones,aut Sacramentorum admmiftrationes,alio qtum in (atholica
£cclestavstatoritu: quemadmoduma Regibus&AntiJUbus Cjallici Regnitraditum:
Peenafacultatum capitisque reis conftituta. f cclesafticis hominibus Jurefeos cognitio re
lista: \i reus ad brachiumsecdare tradatur, ne grauior quam exiliumpcena conjlitua-

tur. Ista vero omnia ad tempus.vsf ad Gencralis Concilij,aut ationalis determina-
tionem.Cjratia & venia tributa,obres adillum vsquedicmpropter sReligionem gestas:
dumadb (fatholice & pacate viuavar. Falsts delatoribus poemcgrauessatuta. Armis
omnino interdistum.Rdicitur etiam,vt Cjallicana Exclesa Antistites ad 10 d;em Augu-
sti Posiacttm oppidum Sangermano proximum qdfnt. Eodem menfe repetitur conuentus
ad Maium anted mensem dilatus,ad Poniosam Picardiaoppidum, vbi onum euestigio
de sefionis ordine disidiu inter Principes Regiafirpis & (krdinalesmegantibus Prin-
cipibits fese (fardinalibus infcriussefsuros.

IXTFREA ‘Tosiiacumconueniunt Antiftitcsomnibtts e 'Regniprouincijsadcon-
slitutum d em,vt de controuersis TJeligionis capitibus libere inter vtrofq, disceptaretur.
Data cft etiam contrarix TJeligionis hominibuseb libere conueniendisacuhas publicas
depcrliterasTkegios tribnta. £0itaqueveniuntercsormatisvtvocant Ecclesijsmuhi.
Tetrus «JTTartyr.Theodonts r£ez~a,Sicolaus Cjalas us,ugufihnis*JMarlora-

tus, l oannes «JMerlinusJFranciscus tJTlorellus. l oannes cJMolattus & Espinaus. illi
primitm libellum S.upplicem %egi ojferunt, vti ipsius authoritate colloquiinn illud prope
diemjnchoawtiissutuYxquedijputationi istis conditionibuscaueretur: TJe n^fiuisti-
tes eisqite diuerfa seniientesjmic colloquio iudicesprasint, veritm T{ex cumsui Consiljj
viris rem totam sua auihoritate moderetur.

O M ES coutrouersx exvno verbohDei componantur. Ouicquidineo coJloquiode
terminnu st jnptiblicos commentarios atq, afta k Regijs Notarijs referatur. ‘'Respon-
sum ad ea ab £ege eftsehac de re cum sui (sonsiiij viris afturum,vtisisieriposiit ex A:i-
tiftitum confensu,res omJspacate ad exitum perduceretur. solloqunntur initio Cardi-
nalis Lotharemis & ‘Beia.Toftea 1 Colloqnuprimasesitohabetur, Fit Caroli Regis
J propostio, £xacerbdtisprimo congrejsu (fathoJicomm animis propter Theodori ‘Bex.a
1 verbahalitapoftridie 2 ad Reginam stribit 'Bez,a,qubdverereturneipsieJset,propter
j sermonem exquo Antiftites suijsent osscnst.pJanesati.factum.ldco seab illavehementer
petere,vt rei,quam nonpotuijset titm copio.se explicare, clarius & lorgius disierenda fa-
Ltdtas ipsi trimeretur.

ERGO colloquiuminftauratnr 3 coram sRegt,Regina,N Tauarraoalijsqueprinci-
pibus regnc ftirpis, shque ki hac secnnda obseftione colhquij ('ardinalis Lotharenipropo-
sitio,& ‘Bez.aaclorationcm Cardmalis responsio. liem claudij Espensij Sorbonici, Za~
inclijque asmfdam eScola Sorbonica repJicatio poftea iur.gmm ita,vtfrustrk dimisso 4
colloquio,non remedia ad pacem concordiamque aclJoibita, sed dijsenjiontmsomites, ex-
asperatis vtrinqneanimis,excitatifuissevidebantur, tJdpCaghaimliesdisiidiainterv-
triusquepartisbomines oriebantur, dum alij turpem ntiftitum desertamqueaciem,
ahj,Conciltj geiisralismox assuturi Ecclesiaq; Romarnc authoritatem causabantur,nec
eapenes populum retine’ antur dissensionessed inter optimatesjoaud obscure demonftra
hantur:hominum animis in manifeftas contrariorumstudiorumsastiones diftrastis at-
que dishpatis:qua non nudas verborum contentioncs ,sed hofides conatusatque impetus
iam iam exundatnros pnesignsicabant. HAESERAT

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA

11 h
Bredx.

8 n
Conde

10 1
Brullel

5 s

PariSo
loading ...