Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 47
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0081
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriad.

47


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO |

15 6 3

LOCA

ahjque eoZelo bReligionem haclenns tutisuissent ssathohcam rcs in ea tranquillitate ac
quiete nonpemansssent. (bmmunis enimpopulns absque datiosatis e(l inseclus, neque
eundempopulum melioremfacit ,vel vita Cardinalis, vel etiam autoritas acprxsentia
illius. Hac quidemin r£elgio.

I v Cjallia autem veniunt in colloquhm R egina & Condaus cum Comejlabili &
Andelotio ad 1 nsulam Boanaw qiuprope Aureliam esltadmonito etiam per internuntios
Amiralto qui tunc temporis ad Nortma riam cum exercittt erat. Rebus vero vltrl> citro-
queagttatispaxinitur 1 liberantur Conditus &. (bnnejlabilis captnti.

TEMPORA

II c


Belglum.

Rff-X in bttnc modum loquitur.7Ss Emo non nouit quantisturbis & umitltibus Re
gum hoc nofirnn aliquoi annisjuffo ‘Dei iudkiojit agitatum. opiniomtm dhierjitatein
religionisre.illarumdissensionum cauftsprdbente. Ouibus rebus vtiprouideretur,& ad
impediendum ,ne ignis Hleferocius euagaretur,hab:tx sunt hacte.ms multa e regni noffri
optimorum & sapientismorum seleclissmis co nuocationes yorumq^ conslio & fententia
multaSditta Decretaq, condita,pront seneceptas ojscrebat: eo conjilio.vt illisratio-
nibus malo (ubueniretur ,& incommodo ,quod inde imminebat ,ol uiairetur.

UHLOMlN VS tameniniquitas tempoYumpaulatimpcruicit,& Deus cogv.i-
to suo ,at iuffo tamen&noffris peccatis & iniquitatibus.prouocato iudicio ,permist srx-
na ad turbarum illarum intemperies laxari: & eo qttidem vsque, vt insinita inde cxdes,
vindittarum ss siones ,expradationes,expugnationes v> bitnn deuaffatioues emanarint:
templortt v.olationessafta pugmc editic totcg alia mala, tot tanus calamitatcs ac va-
ff/tates varijs in locis datavvt malo iffo vlteriusprogred. icnte,& tot peregrinis in noffru
regnum essujis,quum et*am maior indies numsrus apparetur eodem inducendus pYtcfsn-
tem itaejseatq? ineuitabilem noffri illius Regni ruinam animaduertamus, pr.ctergra- 1uissimam nec reparandam iafturam maximonosiro dolore sastam, abiffis turbarum

I


tumultibus ir,choatis,tot Vrincipumyirorum nobilium,equitum ordinis noffri Jncirms
militariim:quod vnicum effsub 77ei manu,& verumsimamentum ,veras d sersio ac
proteftio iffius noffrce coromc: & vicinis noffris hossili vohtntate aduersum nos prxditis,
nos Lcdertdi atq^ muadendi,certcc occashnes: quemadmodum mwtC nobis & obiecixsint
& obijciuntur.

i 3 Martij.

1

'QVlBVS rebus4nobis consideratis, & omuibus rationibus legitmisperueffgatts
(quamuis noffrx Der benesscio,vhcs maximtfint) rhm tamen perspiciamus, omnia in-
commoda,qux exhocbe!loprosicisciintur,ad noffriiffiusRegni diminutiouem detrimen-
tttmque redundare: & experti noftro maximo damno sumus, hoc rcmedium minme ejse
ad hanc rem accommodatum(morbo adpopuli noffriviscera a:vmo rqne latitante) exi-ffimauimns nihil magh ejse operapretmmsore ,quam vt primhm (quemadmodum chri-
ftiansyimi quodgerimus nomen nos monet)ad insinitam gratiam bonitatcmque Domh
ni ‘Dei noffripieadiremus:& ipsius auxiUo inneftigaremus rationes morbi iffius asperi-


I! s

tati mansuete &t>acatefubueniendi. Subiestorum noffrorum voluntates ad vnionem con


Galliai

cordiamque reuocandas, & ad obsequy uhu rqne, quem nobis debent agnitionem ftDei
homrem acgloriam, Regniquc iftins noffri salutem incolumhqtemqtie expeditis ad rs-
tinendos subieftos noffrosrationibus: sierantcsad tempus, vectiac sanfti.genetalis aut
nationalhconcilijfrustiis/maior/squewftrxMatisproximea Deo Regni hitius certsii-
mo conseruatoreesficacitergubernatxvhtus atqueanftoritasycram deincepssirmita-
tem conffantiamque Regno huic noftro sitallatura,adgloriam & honoremnomivisfiti,
noffrorumquepopttlorvmpacem tranquillitatemque QVAM inrem voluhnus adbibere
prudens ac salnbre co<filinm Regina clarisimx & obferua tdxmatris noftrx , ( harisii-
morumque consobrinornm noflrorum Cardinalis Tdorbonij, sso ,v D A F l,tJ7t/Compen.scrij & Rupefuryonij, Ihincipum & cmsangumioru noffrum & ('ardinalis Cjui.si,Au-REGIS PHILIPPI NOMINE GVBERNANTE

XIX.
loading ...