Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 60
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0101
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<$o Mchaelis Aitsinger

,.m*

1 F-

[

w

TOPOGRAPHICA A TQVE HISTORICA


TEMPORA

VOSTEAOVAM in Hisp anias s mes Homensis,afratreMontignio,&Manhioni
Beiyensi , qw Statmmmminc ebablegaiismantvariasaccepijfet liieras,quibv.ssuis re.
spondebatur,tandem adminifivationem Torn acensem illi a Gtibefratrice cuin infii uMione
comissamrelh:quit/equeinCafirum&oppidumsuum VVERD appellatumconfert Vbi
ch Tsfeuenario & alijs Hispanorum inimicis talia trasta/seserebatur,qua illi tardem in ca-
pitispericulum redundarunt & am siionem comitatus VVenersis, qui Leodietsitanquam
! domino cesiit.

£X illis tiobilibus confcederatis Antuerpiam venit Vrhnarim quiclam Brederodiusno-
i mine,vt satissaceretprecibus Sestariorimjtbcllum Supplicem oblaturus ,scripsit Guberna-
| trici,numgratUs tlliforetsuus suorumq, accejsusad illam.ssui rescripsit/e nimiumplacide
| accepijse libellum Supplicem s Aprilis datum, vtpotc ex quo tot repente mala exortasint:
j nolle se deinceps idgenus libellisfascinari neque ipsorum cupcre aduentum. Vetuit etiam
ne idem ipse BredeYodms,certi<fc aly intra Bruxcllense oppidum admitterentur„

LOC A

!6 Februar.BREDEROD.


'

1

8 Februar*

*Z) IE urtiapbsi 2 responditTHrederodius Qubernatrici simulquev.obiVmmqvomn-
dam foederatorum nomine libeliuw siupplicemmsit,quofe quidcmpurgare nituntur,aiw:tq\
sie ea /ide,qiu uobiles deceat,curajse,vt traquillitas Belgio reddereturipotuijsque omnesfo-
pin turbassi quemadmodum conuentum eratjtaprocejsimfuijset. Atcim indies omnia ra.
stiussuccederent,o ex‘iRegisatque ordinariocommunidecretoquippramloni,expestare.
tur,prater omnem spem mutationem accidisseirsignem.plane eontrariv.mpromisiisprinci-
pium, quibtis cum traftatUs fuerat hntus. N am extare literas quibusnoiue religionisinter-
dicantur exercitia,cum tamen promisiksint conciones/ub quibus compuehenderentur etiam
exercitia. Hinc vero populwm ,cui securitatem ipsipromiserint.suaspefritfiratum, omnia in
ipfos conferre, & quod promsik non fietem.t jnsmulare vttposiet ipjius celjitudoexadiun-
tio ipforum libelio Suppliciintelligere.Addut & alm quadam de vi illata minijirisi& quld
eo tenda.t omnia,vt etiam condonesprohibeantur,quodsi Gubernatrixmnsidatfixderatis,
iplosq^ dprincipum colloquijs &vrbibusregys arceri vdit.&vtperduelleskitkeribusap-
prahendt.&plerasi alia. Orant etiam.vdit declarare,mm vnd cum condonibus. cxercitia
qiioquepermiserit nowc religionis, vti ipsi plebi persuasennttvt lecuritatem nobilibus datam,
fiabilem &sirmam sertiei Mqtie militcm.qui contra ipsos corsicriptus videbatur .examhora-
tnm dmittat,edistaqueposiconuentionem propositainhapronunciet. Bacsisiant, omr.ia
tranquillasoretimin: sin minus, ingeiira-esieformidanda thalam ysque multamsanguinis
popularisperfusionem. Fofirembpetunt breue responsium qtiid ipsisfadendumsit.

io k

Antuer-

pia*


D V C IS S A*


3

16 Februa.

GVBERNATRIX inhancferesententiamrespondh 4 Nonseasiequi.quisinttllino-
biles,quiuepopulus,ex quibns ij supplkesJibelliprodiemt, cumplerique nobilesfcederatisi-
bifatisfaftum putenttum cessatione inquisitionis & edistorum, tuht securitate propofita,
atque adeb indies se ojferant minfierijs Tsegiis &7l'Caie(latis iuxta illins mentem & inten-
tionem.Venimfatis mirari se non pojfejllos sibi persuadere exercitia dla se vnquam permit
tere vo1uisie,cimediuersio non obscureofienderit molefiumsibiesie, quosdamnobilespoptdo
securitatem,quoad illa exercitiapnesiitisie,moxdconucntionehiita,idque cbtra saam men-
tem & voiuniatenr.tum etiam,curn robiles promitterentse amotwos arma/candala & tu
multuspublicosscatidalorum nommeetiam dkta cxerdtia comprahensafwsie, quibiis ipsa
ne verbo quidem ajjensum pmbuerit..

S ED


MARGARETHA AVSTRIACA LEONEM
loading ...