Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 66
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0110
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

TOPOCR APH 1 C A A TQVE "h ISTORICA

C6

5*7-
tempora

^Aprilis.

25 Aprilis.

26 Aprilis.

4.s.
28 Aprilis,

1 May.
6

3 Maij.

7

io Maij.

8

13 Maij.

9

2i Maij.

7)1 E 1 post difcesr.mAuriact AvtuerpkfMuthonttisunt otnnesmilitesdomestki,
demptisquatuorcohortibus.lndigncidserebantillimilitesjdtquepropterve/perainalterius,
diei 2 illis in vmm coetwtibus,& mira minitanubus, res ad tumultu (pettare videbatur,
cui tamenprudentia tJMagiftratus itum c(i obuiam,accito milite regio iam ad vrbcm ad-
uentantc 3 Issam Comite iSWansseldio duce,sitmmo mane,in oppidum intromijsasttnt 16
sig na peditumtprius tamcn curribus aliquot cum eorum impedmentis intrb receptis, & ad
viarum angulos obiettis, ne quid mali contra illos intcntaripojset.

SVBSECVTA efi Gubcrnatrixcomitem tJfyCansfeldhm Iplerisquetorquatis militi
bus & AuU primoribus comitata ,validaque quingentorum scilicet aquitum manu jlipata
Antuerpiam appulit 4 lusitque ibidemJingularumsamiliarum nomina & cognomina di-
scribijtemqueama insingulis adibus.

PAVLO posl * submedkmnottemAmhsterdamoquoquediscesiit'Bredcrodiustu-
telarissadcratorwn atque Seclariorum dominus, compluribtisseederatis nobilibus comita-
tusfamiliam suam omnem & suppellettilem secum trahens. Uic vbi ad nauigium cum tadis
innumeris deduttusperuenisset,'obilibus valedicens praceph,vt trnlla cuiquam vi aut iniuria
illatahde eueftigibabitumpararent.lllivcrononcunttandumratibiduo, 6 pbficum vni-
uersissitis copijs varia tamen M onasieria depradantes discejserunt. Abemtes quanta Maxi-
mx diligentiapotuitjnfecutus esi Comes Meganus}verum eos assequi nequiuit donecsuis cc
iungerentur,quisane cuiusiiisgeneris armis hfirutti ad quatuorplus minus mtllia erant. ln
quorum locumpeditmfigna nonntdla Resius auspicys in Ambfierdamumpedem intv.lemnt
7 acpaulbanteBufcumducis.Tertio&‘ quartb dtepofi 8 Antuerpixpermuhi coniettisunt
in carcerem explcrisqne templorum expilaioribus & iconoclafiis idqueiubente Cjubernatri
ce. Decima die seqttente 9 tJMarchio 'Bergersis in Hispama moritur.Antuerpk obseda-
das turbasacsedttiones omnes qua Ifdigioms ergo pridem in "Bclgiosiibortafuerant, ac in
posierumbnergipojsent, fdtttnmRegiumpublkatum efi quodprolixum & vartjs
typis populari idiomate excusum cxtat.

TO

24 Maij.

11

jolunij

12

2 Iunij.

13

lSIunij

LOCA

10 k
Antuer-
pia.

it e

\mbster-
ciam.

«■g
Buscudu J

cis.

APVD Darlingensesphrisiacasirumincaptiuosqnosdam.invauivnasacomiteAren-
bergio comprahensos * latafuitsententia 11 Porrb nobilesseptem consotderati ad Guber-
natricem misiisuerunt,& de cateris eius sententia expettabatur.

EGRESSl sunt 12 extra'RjiremondamtnCjeldriaquingentisettarijautcirciter
concionem audituri: (fatholici interim portas ocdudunt, %edemt indt a concionesettary,
mirantur cIausitsportas,rogant eas apcrhi,& se intra miiti Catholici negantse illos agrios-
cerepro ciuibus. I terum redeuntseque intromittipetut ,vt posiint adejse vxoribus liberissuis.
A t (satholki vxores & liberos illis quidem per murum ( vt dicunt) dimisenmt ,sed eos ad-
mntere noluenmt.Cjubernatrix e'um vsque ad id tempus Antuerpkfuisset,redijt ‘Brux
ellas,manente Comite«JfyCansfeldio interim Antuerpta.

VOST

12 b
Harlinge.

ALBANO DVCE LEONEM

13 k
Ruremod

10 1

Bruxella.
loading ...