Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 76
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0125
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7 6

I $ 6 8.

TEMPORA

I

5. Ianua.

2

xi. Ian.

3

19. Ianu.

4*

20. Ianu.

5

24-Ianu.

6

9.25. Feb.

7

16. Febr.

8

3. Mart.

Michaelis Aitsingcr.

TOPOgTaPHICA ATQVE HISTORICA -

C,V M nobit ( pergit Princeps Condem ad Regem ) obtulisti tum sidcm, nonne eam
atnplexi samus, nttlla maiorii postulationiisacla mentione, vlla nealiares inpacis trdia-
tione, proposita esi, nisi de consciemmum nostrarum libeuate? Nonne & vitas &sortu-
nai & dignitatesnostras solitua pollicitationi condonauimtts ? Nonne solins edicii obfer-
uatione contemisuinm? Aliud ne complecliturpacis Ediclum, quam quodJpsftat consci-
entiam?

S l crgoin recipiendis pacisicationis proposita conditionibns, nos adebsaciles ala~
resqs exbibendo, non explorafii animos nestros: si calumma de tua dignitate violanda,
nonfunt abunde resutata ( vtproseftofunt bonorum & aquortm virorum iudicys)babes
tamen certa & perjpisua argumenta nostra, promptitudinis atc^ obedientia, cum ita dili-
genter arma ttiis mandatts deposuimus,ac copias nostras solicite dimisimus: ex quo tamen
adeosidelis & certi obsequijsigno nihil aliud potuimus portare, nisi contrarios tuis pollici-
tationibussiustusvtqitidem maxime videantur Edista tuatantum ejse retiaatqueinda-
gines ad n&s circumueniendosftd est, vtsalso concordia obtenta, illud aduerfum nossiat,
quod aperto bello prastari non potuit,sed hac in Francia quidem.

CAETER VM in Belgio adseruntur 2 Comiti Hornensipersecretarium Prats arti-
cuii,quos Procurator generalis Regius contra illum exlnbuerat, vt mraquintumdicm
ad bossiripto responderet, quod si id,Jkb pratextu priuilegiorum equitum aurci veiieris
sacere detreftauerit vlterius,sore, vtpostea a desensione fua excludatur, inque. cavjsa ni-
bilominuscontraiilumprocedatur 3 nunciante hoc illi Secretario quodam alioMesdacb
appellato.

A D CanseUos quotfa Regu AuU Bruxelia: perstxcialem, citatione ad sinum tuba
publicata , citantur Princeps Auriacus: Hochsiratanus Comes, Ludouicm Najsouius Au-
riacisiatef, Berganm,Cukmbmgus, Brederodus, cateriq^ aduerfus quos, publicus ille Re-
gu Procuumastioneminstitueredecreuit, vti Bruxella ad 6. nonas Martias fitb exilij
& puhlkamm bonmum pma, adproponenda responfurisese sisiant,sednemoid sacere
ausiissuit,ds.mptkqtubusdambumiiis condinonisbommbus. Decreta est sm citatio,pri
mo in Consilio 3.peslea per lanitoremsiue executorem insinuataseu publicata, 4 vt scili-
cet comparersnt, ad tres teminosprasixos,nempe ad 9. & 25. diem mensis sabruarij 6
& ad 11 diem Martij.

MISIT Albanus Dux,etiam Comitemquendam prosilio eiusdem Auriaci Loua■
nium,PbilippoGuilelmoNaJsouio, Comite Burano, duodecimaut tredecim annosnato,
quem Antuerpiamduceret, qui posteamistasin Hispaniam, litterit operam dedit in alia
quoquevniuersitate,prater Louanium, Compluti nimrum, quod Hijpania oppidum aIca-
lade Henares appellatur,Ferdmandi tmp. longe pistimi natale solum,vbi 10 Martij U05
editur,nascitur.DicebaturRex Philippuseidem Auriacisiliopnbre samambismtlleduca-
torum annue, ac nisi atas tenera obsiitijset, Egmudanni quoq, Comitissilios pariter in Hi•
JpaniassutJse abituros.

ALB ANVs idemDux,vbicomperitPrincipcm Auriacum, &eiussratretnLuio-
uicum tnagnas vndiq, & in Germania cogere copias quibus belgium occupaturi 'tngrede■
rentur, sreti clandestinomultorum prouincialiumsauore: Antuerpia Bruxellas reuerfiis
misit 7 ocmHiJpanorumpr&stdiumin Auriacimunitistimum castrum Bredaum.

PRINCEPS autemAuriacusadanteaprasixos&prasimtospersecialemdiesnon
comparens, ossicia varia, quibtts nedum ipse,sed & siut maiores, Casiarem, Regiamtsi Ma-
iestatem pr&secutisuere, & innocentiafiua titulos prasatus: nonsieruatum ait S in citatione
pusiriptum termimmiurk.

IVDI-

MARGARETHA AVSTRIACA LEONEM

LOCA

j s
Gaiiia.

8 1

Ganda.

uum.

10 1

Bruxel-

\x.

10 k
Antorff.

n h
Breda.
loading ...