Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 84
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0137
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MichaeHs Aitsinger

1508.

TOPOGRAPHICA A TQVE HISTORICA


TEMPORA

OVA M qttidamconftxdcrationem,exhocpromijimus,&Iurauimus,promittimus
& iuramus etiam inpojierum, nos vellesancte & inmolabiter,semper & quoad vixerimus
in hocm:mdo,eandem cusiodire atque obseruare. /n testem ajsummentcs DEVM 0 MNI-
POT ENT EM sitper animas & conscientias nofiras,N os nequefaclo,neque verbisjirette,
velindrrecte, scientibusautvokntibusnobis, qtiocunque modofueritfcedenhiuc contra-
uenturos.

ATQVEvt inperpetuum hocfeedus noftrum magis ratisicetitrssaliliatursirweturque.
7'sos ijdcm promittmns, alteralteri , omnem opem corporis & bonorum; manus ad
hocinukem iungentes,ne quisquamsratrum & confocderatonm vllo modo inqmetudinem
siusmolcsiiatiomnsuprat,autpsYsecAitionem h corpore vel m bonis,occaJione dkhx, inquiji
tionis,& ediciorum eand.em concernentmm,vel etiam nominehuiv.s confaderatioras nosira;.
Qubdsi vero contingeret,aliquos ex confoederatis nosiris,molesiia quadam,velperjecutio-
ne impeti,quocunque tandem modo idaccidat.luramus nos illis asiflere f Denm in tessem
adhibentes,) corporibus ac honis noflns hac inparte nequaquaparccntss ,absque omni pror-
sussubtetflgiovel exemptione quacunque, non aliter, ac ss ipsum personas noflras pro.
prias attingeret.

EX PREESSE hocinteUigentes,specisicamus,nihilnobisprodesse,adhocvteximamus
aut absoluamus ros, d confxdcratione ac debito hoc mfirossi persccutioncs aut vexationes
hmusmodisub titulo ant prxtextu quodam tegere,perindeacsircbellionemduntaxat punirc
voluijsemus aut alqua alia coniettura. ‘Dumodo nobis verisimiliter conflet, occassonem ta.
km processissse,ex caulisssuprd dittis. am hocvelsimili caju dicimus,nonpoJse prxteml i alu
quod crhnenrebellionis,Propterea,qitldorigoprocedat exuelo & dessdenofantto, conscr-
uandigloriam Dei, maicjfatem ‘Regis,qmetcm & tranquillitatempublicam,cumJalute
corporis & boiormn,ad desenssonemfamihx,vxorum ac prolium noflrarum,quibus & Deus
nos obligat & natura ipssa.

Volvmvs etiam,atquealteraltcripromittimus,quodinhis&similibusrebus,quilL
betssefe conformare tenebhur,volmtati & consilio, fratrum & consuederatorum omnium
aut ahquorum saltem,qui adhoc deputatisuerim ac conflituti , vt inpcrpetuumfic noflra
hacjnter nosvnio corfaderata permaneat, tdntoque sirmus sitatquc validuis hoc ipfum,
quod communi omntum conssensu ,fattum decretumquesuerit.

JN T ESTIMONIV M ET C 0 N F1 R M ATIONEM HVlVS CON-
TOEDERATIONIS atque vnionis nosirx, Tflos santtissmv.m nomen Dei viusntis,
creatoris cdi & temt, omniumque qux in eis suntjnuocantes, tanquam iudicis & (crutato-
ris cordium,conJcientiarum,&cogitationum noflrarum,& taquam illius, quinouitinten-
tionem ac refolntionem hanc nosird,efsse talem: Oramus qudm humilhme, Ouatenus sui Spi-
ritus santtigratiam,nobis impartin dignetur,adhoc,vt omnes attiones, & conatus noflri,
bonum &sxh cemsortiantur cjsechm.ad honorem siusdcmsanttissimi nominissujad pacem
& tranquillitatempublkam, & adsalutem animarum noflrarum.

A M EN.

T R I D V 0 pbfl,qudm ob confoederationem huiusmodi, capitis iudkimn in captimm
exerceretur nobilitatem Hr VX ELLAM cum literisjn negotiomihi concredito,ab impera
toria Magessatefcriptis, ad Ducem Albanum appuli 1 Transetwtibus qutem mhisfBa-
temburgkus ille Ba vosenioi ,Colonix huc 2$ Maij hicprimum tradidit literas, ab impera-
tore M aximilianosiriptasjnfauorem duorum Tratrumsuorum iuniorum, vt ,si ob atatem
forte,ab ea qua irretitifuerant, crimtnissententia absoluipojsent: sed accekraut illa exe-
cutiofratermsuipettom conatum retardauit.

ALTERA

LOCA

lConfoede-

ratio

Nobiliu.


ALBANQ DVCH LEONEM
loading ...