Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 85
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0138
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci. 3^


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

15 6 S,

LOCA

ALT ERA die/ub ve rpemn,comites illi EG MONDANVS, &HORNENSIS,
vbi nouem menses CjandamsubffitissentfBruxellas reducti 2 atquein ‘Domum ( vulgb
TjROTHVTs)insoro,eregioneDomus Quiucollocati,regiminismalegefli.es capitisla~
tafententia, damnati sunt.

TEMPORA


SENTENTIA CONTRA COMITEM

I

ro 1 t

EGMONDANVM.

3 Iunij

Bruxella.

JLLVSTRISSIMVS, &cxcellentisiimus TerdinadmAkarefiusToletanus Mbanus
Dhx, Prorex, rPhilippi Regis cttm simrno imperio, in bis Belgarum regionibus. Viso crimi-
noso procejsu inter 'Kegis procuratorcm attorem,& PrincipemEgmondamm capthmm reu,
vi'a etiam informatione ipsius proturatoris,& omnibus scriptis ohlatis & Sgmondanoni co-
se$'on;,&desenfionibus jcriptis diuersigeneris ad suam expurgationem ,visa ctiam culpa ip
si ts Sgmondani procejsti$,qui Usx Maiefiatis,&perduellionis crimericommsiit ,citmseedera'l ponis coniurationifquesautorsuerit Auriaci,ac reliquontm procerrm harum regionumxitm! pratereafaderatorum desensionem sibireccperit, acdepoposcerit ,cognitis itemmultisenoribus commisiis in Tdelgica admimfiratione, aduersits conferuationem stncla Ca~
tholicx sxlxi sumseditiofis ac rebellibus ciuibus, cognitis item multis criminibus alijs, qm
in ipso procejfu continentur, datttm efi, omnes couclismes sitas probaret Albano omni-
busquesuis consilmjs: idcirco declaratpradiftum (omitsm commisi/Je crimen Ufie. Maie-(iatis,&perduellionis, atque vtinhominem huiufmodigladio feniev.dum esse,cuuts caput in

2


!oco publicosublimicsj ponatur,vt conspiciatur ab omnibus.lbi autem tamdiu corsisiat,qu7i-

4lunij.

8 1

Gandauu

diu Albano plactterit ,aut aliud decreuerit .Statuittir,ne quis illud indaaufcrat subpcena ca.
pitis.Prxtersa decreuit,vt omnia eius bona,vbkus locorum illa reperta fuerint,cuhisaisg e-
nerissint,omnes rationcs,hira,seuda,hareditates ad illumspeftantessisco addicantur. Brux

ellispridtenonaslunj ij68.

EG MON D ANVS inconcusso&irreuocabili Decretosibiemoriendumefsedumnon

0bscureyideret',ad &A /Cak'latem %cgiamliterasgalhco ldiomatcperfcriptas,borafecun-
dasub auroram exaranit,quibus veniam ab eius«JACaiestatepctjt, e:jg coniugem,& libe-
ros suoscommendauit.

STR E NVAM persesto non semes praserthnin AngliaAnno j^.ad Cjrauelingam


9 1

Sotteghe.

Anno Ty.ad S. Qni uinnm Anno J8.&m Tra icia Anno jp.atfc alibi bonus Comes illeEg-


mondanus 'Ttgg? sinnanauerat opsram,quia tamenprxdistosxdenssiquocgadmiscus


set,damnatus lesc tSHaiestatis, & perduellionisyna cum comite Hornensijn proseso pen-
thecofies,22. Hi panorum militum vexillis prxfentibusjn magnoforo rBruxelhe,capite mul-
tantur 3 eornms, horis aliquot palisserro clesixa populo conspicienda expommtur capita;vt hoc exsmplo moneantur,ne quid,contra 1'Principes suos, agant homines. Vidi tum comi-

3


tem illum £gmondamm,mortem equo tulissie animo,atq; audiui ,v.onsolum TdeJgasfed etia

Hispanos milites omnes, imb ipsum ‘Ducem Albanum , lachrymis obitum illiusprofecutum
suijse.

5 Iunij

15 e
Horn,

M AGNVM autem terrorem ‘Tdelgis omnibus incusit t hac&pracedens mbilium exe-
cutio.atq, jsprafertim quisiibimale conscjerdt:&nsispesfuissetjntradk$paucos,publi-
candx co ndonationis cuiufdamgcneralisgermulti ausugisssnt. Corpus comitis Egmondani,
in mo’a(lerio S clara BruxelUpositum effprimumjnplumbeo loculo ,poffea auestumjn
oppidosiio SOTTEGHEM,humatumeffm Tlandria:(somitisvero Hornensiscadauer, in
eius comtatu sepultumjn (fampinia Hrabantix.
PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBERNANTE

SXXVIII.
loading ...