Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 152
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0237
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

MicViaelis Aitsinger

1 5 7 3-

TOPOGllAPHICA ATQVE HISTORICA

1TEMPORA

13 Odobr

AD DE qubdAtiriacusvltramillmemytvocant,am,exdh$imisillismercatoribus
Lusitanhc seu VortugMuc in mari 0 btinuerit. Vndefaclum es,vt cum vidsret siicC potessati
necdnmsitbiettamfuisFc tJA£iddelhurgum,nihilperaque conaretur.qum vtimpediret,qub
miniis Middclburgensibusillis,commeatusadueheretur, cogitanshocpatto etiam banc ciui-
tatem tJfyCidddburg ssbssquemadmodumpofieafecissimjcere.

ATgJE itanonsolhn, tuminfodkiter pngnasiiccefiitBispanoTdegiin7?c!gico fuo
Leone,qm:ido acies illius,c6misso prxlio cum copijs Auriacis,accepta terra mariquenon lew
clade fusa profl gat.tq^ videbanturtSed etia illa calamitate ajsettafeint res Hispanx, quum
310ctobrJ & clafiis qm nauigabat in mari TSritamcoprosligata &a 'Britannissiiue Anglis captasuit.

Ts A M clasiis , ( quaflotavocatur) conflans } multis armatis r.augtjs, part :m
rcgjjs ,partim variomm M ercatorumsBarcinone nauigansin Helgium/um per expiorato-
resjignisicatasuisiet'Britannis, tollettus eflmagnus numerus nauium!Britannarun onera
riarum,qu& rebus omnthus necesiari)s,ad pugnam egregiefuerunt inflructa. Mox TSritanm
li Nouebe HifpamecUsiiobuia-nprogrcsii ,planeatrocenr & cruentampugnamcomittuntinOceano,
1 ccruturvtrinquemagriavirtute,crebrisbellicistormentis, &msi:Hbusignibus, &omni
tehrumgenere.

17 Noueb.

6’

1 Decebris,

4 s

13 Noueb.

2 Pecebris

^Decebr.

SED Hispanac!asiis,&numeronaugiorum,&magmtudine&multitttdmctomer.to
rum &propugnatorum inserior,euersit atque profligatajn poteflai miBritamomm denic^
pemenit. Cuius Imperator captiuus abducnts efi in Dntanniam: captasunt rnultapraciosa
spolia,& tomenta & nauigia,& diuersdmewmonia qm in ilhsvehebamur.

SVCCESSIT Regi Hispaniartmexalteraparteresmelius contraTurcas&Mauros.
7sam dtim lo:Aussriacus Tuneti eflmnciatur ei 1 e Turcicisprasidiarijs, qui ad 3000.
suere,quadringentos & cumijsaliquot Manros» 'Bisertamve:’isie,conatosq; inoppidumin-
gredisied d ciwbus & alijs qni intus erant .nor admsios.T i-rCiC aBisertanis repelluntur/Bk
jertam occupat Auflriacus,Amid a T uneti Tscx in Victliam abdutttissin eius locu, subrogatus
efl vet us haresjunior Mulcasses,rege (faiholico iubente.eTuneio excesiere mauronm 40000
ij supplkes libellds obtulcre Aussrtao,vt eius possentclementiam promeren,quam chn huma
nisiimus Princeps eis non ncgajjetjndies redeunt Tunetumindomossuas.

HISPANVS autemmilesin Belgio,cwnvideretsefrussratumesiespeobtinendaciuita
tisA!cmariensis,inderecedens,ammadnertit Lugduno Baiauorumron satlspromsumessei
fed duitatem annona, comeatufquepenurid laborare,eam eopYosettus oisidioue cingit, 2
Albam(s,quiAmbflerdam-'mrdinquens,Antuerpiam appulerat,tnde tandem redtt Tkuxe
las 5 relittisin tlollandia cajh ;s,quorumpars aliqtia (fomitis Hagaminuadit. 4

‘DVX idem AJbanus iam senex,& iasiatus onsre illograutsiimo comsihnis adminiflra
iionisprownciaru Belgicarum.atqus nonsemclob id apud Regem Hijpaniarumsupplicans,
qub iltum in Hijpanid, reu6cct,almm ^ sibi hthfiituat ,voti tandem compos, d Rege, quodpe-
tijt,obtinet:cum Ludouicus %equefseniusJiimmus Cafiiliaprafettus, ex Bijpanijs in Bel-
gium Bmxellas aduensict * Vbi Albanus omni Imperio abdicato 6 ex tcgiorum re-
jcriptonimauthoritate.munussuumeidem Ludouicotradidit 7 reditumqnein Dispanias
parans 8 cumsilio Friderico „ aiHspuhlkim gratjjsJisccfiit.Posiqudm 'Regis in Belgio
vicesjn ottauum vsque annum gesisiet*

D E

REQVESSENIO LVDOVJCO LEONEM

loca

8 h
Mittel
burg.

2 e

Anglia.

10 d
Alcmar.

10 s
Leyden*

11 e

Ambster-

,dam.

10 k

x\ntorflF.

9 f

Haga.

comitis.

io I

Brussscl.
loading ...