Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 153
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0238
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

JS3

( LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

15 7 4-

LOCA

D E

TEMPORA


REQ.VESSENIO LVDOVICO TER*

TIAS POST DISCESSVM PHILIPPI RECIS

V I C E S


io k
Antuer-
pia.

G E R E N T E

13 13 19 21 O 13 14

T>OST OV A M T>uxAlbanusreliquijset Belghim,& EemicusAndiusRegisCaroli
1 Frater Cjalha, vtercfc Religmis &jidei Catholicaslrenui.acerrimitfapropugnatores.
Principes ilh duo invmm eonuementes contraria Tjeligionis, ressua$vtr nj.pi omouere co-
nantur .Vrinceps qu.idsm Auriacns contraHijpaos m inseriori Cj ermania-,&Princeps Con~
daus contra Cjuijios aliosque in Gallia,cattsasstas vtrinq, pratextmes De Avriaco dittum
eft anteasuoqtie loco ddiceturposeasAsunc (sondai'Trincipis rationcs audiamus.HIC suo, &sociorum reformata, quam vocant, Religioms nomme,pullkesgnisicat
suam de reg ni iibertate ref ituenda voluntatem,qux vera catisasib’ extiterit beili (ufcipten-
di,&, Ouum, inquhjooc infelici temporc nihilsit adeo aquum & honeshm,qmd nonin con-
trariam partem accipiatur.prxstigatorum hominum calumnijs,qui miserampatriam in has
ciu.les calam 'tates conieceruttego & complures inecum .qui hac de caussa Cjallia excesimus,
y quoque,qui i\i ipfapatria ad eius desersionem amaserunt, hxeperspicuc tesiamur coram
T)co & sanciis Angelis,coram R egibtts, Pri ncipibus, magifiratibus omnibus,eosque oramus
atq ’te ohtesiamur, vt innocentiam causx nosirx aduersus iniquas hofiiwn nofirorum violen-
tias,quxflorentisiimum olim regnumjn misenimam vajiitatmpucipitamn,xquis animis
complettantur.

I

5 Ianuarij.

10 1

Bruxella.

PRIMVM omnium nemo nescitfb Henrici Ii.obitu Guisios Francisci 11. atatepri-
mbn in hoc vnum omnibus vn ibus incumbuijse, vt occupato regnosihpem regiam radicitus
euellerent,quod quum Vnus T)eus impsdijsiet,nonfane qujquam aJinSj&Carolus 1X.reg-
num adijjset, regniqueadminifiratio sRegi Tsauarrxopatruo meo & TJeghu Regis matri
delataejset, ipsitamcn Cjuisijomnibusmjd/s conatisunta lillam auihoritatem Jibivendi-
candam:& vt crudehfihno quopiafacinore beihrum ciuiliumsuroribus viamsibifernevent,

. crudelemjiragem Vqsiiaci ediderur,t:T)eindeTdegem,Regmam,Regiosfratresoccuparunt,
& anarrmpatrm mei Jimplicitate abusi,eum vansiimispromsiionibus dlectum, a bona
causa alienanmt, & injuum exitium dederuntpmcipitem.

OV ORV M facinorum iujiaindignatione commotus pater meusfelkis memorix,me-
liore Cjallkdt nobilitatis parte comitatus,opponitse tam desperata violenm, earum calami-
tatum causa, quantas nulla vnqttam vidttxtas, nequesatis commode a quoquam defcribi
pojsunt.

VERVM antequdm Condxi Principis caufds enum nrando breuibusprofequar
idnotandumefi., qubdposi Aluani discefsum c 'Belgicisprouincys (quem Cequenspittura
representat) Ludotiicus Requefenius,<Jd4agisicr Generalis ordinissansti lacobi exfamilia
T)ucum de (Jast a Rege Belgij Cjubernatorpufeftus ,vt audiwmus, 1 quofdam compre-
hendi iusiit AntuerpU,cuhs noutim ibidem cafirum(de qito dixmnts alibi) mumtsiimum,pa-
rbn abfuisse apToditionisper/cttlo dicebatur E'> uxeU<e ,ita in omnem occasione sitas res apro
ditionis periculo dicebatur BruxelUjta in omnem occasionemsuas res promouendijnwgila-
batur ab addistis Auriaco Principi.PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

LXXII
loading ...