Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 175
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0269
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
AustriacL

17

75

LOCA

14 c

Dcuentcr,

11 s
Vtrecht.

K.otterda,

8 1

Gandauu,

7 m

Tornacu.

10 k
Antuer-
pia.

10 1
Mechlinia

9 1

Alostum.

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

PERGIT PIUNCEPS.

T^EGARI certenonpotejl(inquit AumcusciM(uis)origjneHispanosRegi subeJJe:mn
ideo tamen habendi suntpro incolis ditionis rBelgka,aduersus (juos ipsiproteruese atque im
manitergesserunt,in ipso mox‘Belgy introitu, hareticos & rebelles eospassitn vocrtando,ne-
que condicioms,(latUs,aut orditns ratione vlla habita, exceptispaucis quibujdam, quorum
fortasis nomtna ipjis prodita erantsectmdum qubd libelltis Hispanico idiomate ac metris,no
Jinegratia &prittilegio in publicum emijjits ;luculentitts explkat, vna cum mmimentis ac
literis, qttas tam Tggquesenius (sommendator, quam Ioannes de Zonfa, ad Regem dede*
runt.

IT A vtpropalam ac pasim dilseminentjojsesiones atque bona Belgartm ,sibia Rege
donata cjse,eaque ratione,non vno iniustitia atque violentiagenere,eos oppresserint.quorttm
vt multiplex ac varium eji sceitis,ita fupprimi satiiis erit,quam publican. Qua de re locuple-
tisimtm tesiimonium reddentsDauentria,Traiettim,Roterodamtm catentc^ Hollandia,
alianimq^ Proitinciarttm oppida,puta CJ andauum,Tornacum, Antuerpia,Mechlmia, lyra,
ac rBuscoducum,vbi inprasidijs Hijpani collocatifueruntivsq; adeb, vt niwcvulgb iattatur,
non vanumfuijse maiorum nojiromn ANGVRIVM\, qui dkerentsutmumquandoque,vt
quererentur,ac dolerent Belgase vnquam cum Hispanis ajsinitatem itmxijse. 1

QVIN idem Belgarum in omnes Hispanosajsetttts aique animtts ess,vt Ciuitatesin v~
niuersum acpagi,quibus potcssas aut efsiciendi ratio fuppetit, Hispanos excludant vel aperta
vi,velpecunia collata. Quemadmodum & Ambsserdamenses, qui magnase apud Hispanos
gratiavalere arbitrabantur,anteannos tamen aliquot,coatti sunt,quietem ab illisredime-
re.

ILLOS igitur velle in Belgio detinere,quid hoc aliud ett quaso, quam viam munirelvt
subditorum asito Rege animmpassm abalienetttrjine quo tamen ‘jRggijn suos Imperium ko
efl,nisi ad tempus aliquod cum animi angore & sollkitudine magna,non aliter atque Tyra■
nus.quictmpaternuminsuosasfei
ipjis quampericulum atque damnum expettant ?

15 7(>.

TEMPORA

1419. An
no Christi

i

lulij*

SED abjithoc a Regia *JA€aieflatefDomino mflro dementisimo, quod,vt inssta eius
bonitati reclamat: ita & authoritati atque exissimationi haudparum obefl. Atprofettosi
ossicia,qua Regi eiusqueprogenitoribus, Hispani exhibuerunt,in tuendaifla ditione,compo-
nantur cum dtspendio ac damno, qux & autoritatcm eius eleuent & Belgtum in vniuersum
pejsmdent, inuenieter lberum illud obsequmm,plus detrimenti quamfruttus attulijse, nec-
erit conferre cum ossicio acside,quam btiiusgentis claritas,& Incola,ad autoritatem Maie
Jiatis eius,atque exiflimatmcm retinendam pussiterit.

03» A T priusquam Belgarum meritarecenseanm,videndum efl,qua celcritate,His
pani pbfl captam Zirixeam, Alossum occupant,dtquosatis immaniter exagitartt inhabitan-
tes, 2 cmtatem,qux habet 27osubsepagossluuium decurrentem Tencram,non itamultb
spaciodisiataTenremonda,dBruxellis,&Mechlinid.Ammssimamhancvrbem,multotks
transsmsum in Camera Elandrk (somtis Cjandaui Brugis quoque coram Episcopatus Tor
. nacensis osficiali,Parentis mihi charissimi nomine,causafuisset agenda. 3

PHILIPPI REGIS NQMINE GVBERNANTE

3

1556. An-
noChristi.

LXXXIII.
loading ...