Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 219
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0335
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

219


LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1577-

LOCA

NOS eorumbonam, &promptamvohmtatemcummagno animigaudioaccepif,
se qua ergaduo 'tlla capita bene assict teUarentttr: vtpote parati obferuare ROMANAM
iiiam R EL IGION E M Catbolkatn; &pr<tstare debitam Regia tSMaiestati suam
OBEDIENTIAM: qua quidem duo omntbm statibus, & tustis bene instituenda
autordinanda Reip. constitutionibussundamenta iaciendafunt.

TRAETEREA stgnisicauimus,nobisanditusuijsegratistitrium,quodpollicitiejsent
se omnibus modis curatum,vt diclis capitibm manutenendis iufteconJulatur,& itapor-
ro.snpremo Gubernatori suaauthoritas conseruetur, omnitandemfcrupulo dissidentia
sublato,quemadmodum nos de vmuersis statuum ordinibusstcuti iam de harum prontm-
ciarumsubditis, baftennsfemper bene consisisumus, & wposierumperpetuo bene ccnsi-
demtis.

SE D cimmanisesle deprehendijsemm,&auasidigitomsidiosusraudestetigsii-
tmts.quas quidam maleuoli, & temerarijhommes,contrapersonam noftram maihinam
bantur: & cum cbseruajsemus tAuriaci, eiusque ministmum authoritatem,&sidem,
apud plerosque distorum statuum magni sieri,cumque animaduertijsemus criminationi-
bus, & calumnijs maioremsidem haberi, quam nostris astionibus: negare non volumus,
perhac& aliavobisperfuasnmsuijsevtpersona noft.ree.inttitoponencU (cttius cbsequij
deo, atque Regi prastandij& patria conseruatione tantus vjus est ) conjulere debuenm,
donec nobisde omntbus incomenitntibus, quaaccidere potmjssnt ,cautum ejset.

ATOVI nonpotuimusinduci, vtcrederemus ordines iudicaturosin hocpeccatum
ejsejmb cotsidebamussutumm,vt pcrjjicacem nostram prudentiam comendarent, qui
licet ejsemus a nullis pramomti,non pasti sumus,nos capiendos in caute opprimi,aut etia
praueniri, quemadmodum ipfts nunciari curauimussiusc & stgillatim catera omnia ofte-
suri ,st quando eos coram prasentes comeniemus.

INTER E A denuo qs nuncidri mandauimus, nos nihil aliud optare, quam, vtsaftis
edisti Eacistcatorijdecretissitisstat, & ipsipronristis stent:Siquidem Regia *Jfy£aicstas,
nequaquam bellum deftderat,nequepetit(st vllo modopostitsieri)contrasuos clientes &
fubditos,vires suas expenri,ne illos huc demitm reuersmos adducere cogatur, quos hinc
dudum,pro quiete, &tranquillitatepatria, ablegauerat: In quo omnes boni,&sideles
subditi debet acqtiiescere, & mutua vicistitudine pijs nostris conatilus, bene ergk omnes
bonos asseftis, pro viriii rejpondere ,secl videmus quosdam nouatores, & vtilitigatores
ejje, quoru alij,male volunt Religioni Catholica, alijstbi male confcssiprsfidentusiimulb
inqmetantur,a\ij quemadmodum vltimo bellosecerunt,miUtaribusJiudijs,& stipendijs
(quales existi mat & a quibus germani Antuerpia eiedti) 1 cupiuhtditescere,
qui omnes&stngvXi:cum apud pleroftjue ex statibus(vt diftum eft)magnam authorita-
tem habeant: omnibus modis,&rationibus conantur, vos in noua bella,eaque imeftina,

& ciuilia conijcere,plane ignorantes iustam, & legitimam eorundam caujsam,ex quibtu
(vtsatis)nullum commodum, aut emolumentumpatria, sed exitium expectaripotest.
(Sed videamuseie&ionem)

tempora

10 k
Antuer-
pia%

1

'

'

I

zstL su'


PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

cy.
loading ...