Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 225
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0344
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

22 J

\

1

LEONIS BELGICI DESCRIPTIO

1 5 77

j LOCA

NO LVIMVS committere,quinqudmhumillimeTu&«JyKaieJtansupplicare.
mm, vt,fecundum quod necesttas nostra requirere videtur, nobis bac in parte, cum id

TEMPORA
tpsttm & D. loannes expetat, de ahogubernatore sanguxm T. tJMaustts, & de talipro hac vice nobu prouidere dtgnetur, quistt extrd fujpicione quam diximus, &statibiu


i

| gratus,atque acceptus in hacpatria. Vt populusftocpatto in osticio tantb melius conttne| n, nec rauoms limites transgredipojsit, id qubd velpropter xnsantes has nouas altera-


IO 1

| ttones,nonabfquecausatimendum est.


Bruxella.

J IN hoc mhiiominm constdimus, nos, interea subJpe noui alicuiusgubernatoris, &

8 Septem-
bris. .


eius de quosttprd, tali vfitros discretione, vt nullum inconueniens obonatur; sed vt duo


etiam illa,qua T. sjfytaiestas d nobis requiritJeUgio nimirum Catholica Upmana,
obedientia T. 'Jfysaicslati debxta smuioUbiliter obsenientur: de quo,supplicamus M.
Tuamsquicqmd tandem alijincontrarium ajferdt)nequaquam velle dubitare.tJJUsodb
«JdJaiestas T. nobis in boc adejse dignetur, vt velstatim de nouo quodam ac tali vt di~
ctum estgubernatore nobisprouideat; vei qitdmprimumper literasstias de voluntate &
intentione M.Tu<t cersmes nos r eddat; t/stque interim authontatejua regia ,status

1 quoddam tonsthumJiabiUat\quod patru buius gubcrnationis majsam manutencat,atque
sistweatypopulumque m obedientia retineat; quod vel e'o magis necessdrium est,quo ‘Z>.

ii n

1 oannes d nobis dijcedere,seque quodfacit absentareperrexerit.

| „ 2

Namurcu.

OBTESTAMVR T. JdWaiestatem, quantapossumus humilitatc, ne noiia hac al-

9 Septem-
bris.


teratio rerumque mutatio,nobis tmputetur: ( vs qm nihil aliud destderamus qudm & in
antiquaCatbolicarehgxone, & xntua JJWaiestatis obedientia taltpermanere, qualem

5 r

Lutetia

quondam Imperatori T. Jyssaiestatisparenttexhibuimus) sedvtinsortuniopottusali-
cui attnbuatur,quod tnjperatb, nostraque voluntati contrarium accidit. Tua Maiestati
nos tnterea qudm humtUime commendantes, 1 creatorem Dettm precamur,vt pro di-
uinaJuaclememia,<zJfysaiesUtem T.custodire,eidemque clenienter id injpirare dtgne-
tur,quod pro desolatorum paupenimorumcp, subdttorumlhmus patria salute,ac tranqutl-
litate expediat/BruxelU S Septembris lSyy.T.tJWCaiestatisstatmgenerales inserioris


germanu.Subfiriptum, Corneltus VVellemans.


M IS JT & tsfustriacm hteras ad regem, per Ejcouedum ilh dsecretis. Et cum
status intellexijsent Jtteras quoque d regefcnptas ejse ad Aymontium,qui erat inprase-

3

17 Septem


ttura <t.Jl /CedioUnensi,quibus videbantur Hijpani,qui (lattones babebant adhuc in agro


Creinonensiredtrein Belgtum, cummagnonumeroequttum Mediolanensium, iujsascfo
ejse Italas Jrgermanas copias colltgi,cum cataphraclis equittbus regni Tfeapolitani,&

bris.


multatormentaparars, Primum pto iuststcationefualtbrum qucndamgalhcum invul-
gus emittut, 2 cui titultts est Sommier discours desiustes causes & raisonsetc.


io k

inquoinitio D. IoannemsAuslriacumdtcuntviolandapacis cumillissacla, &aRegia
zJAssaiestate consirmata occastonem prabuijse: idfypropterea, quodinarce Tfamur-
censt occupata,se munire,&contra (latus ‘Selgij arma capere & parare voluerit,& vni-
uersum Hijpani mihtis exercitum eotempore in ltalia commoranxem reuocare,alioftp.


Antuer- |

multos in maiori copia adducere tentauent, vt externis copijs Belgtca prouincUsJubtiu

A.

garetsiepopulareturcso & inperpetuam seruitutem redtgeret. (Deinde de alio,ac regia

18 Septem
bris.

pia.

(Jfysaieftas mitteret, hisprouincijsprasiciendo cogitarunt: mittuntst ad D. M AT-


T HIAM z^rchiducem AustriaGermanumImperatorisRhudolphifratrem,annos
circiter 20. nattim. Poftea, 3 cumper hteras Tarisijsfiriptas intellexisfent,septingen-
tosplufminus Hijpanos, Masteramappulise, Decernunt,vt ontnes mumciones 'Belgica,


sunditus euertantur; parentesfr omnia necejsariaadsuturum bellum, pratereas qua ef- \


J

ent insinibusjcopias colligunt; tArchiducem *.JAsatthiam expeclant-,expectatumqueTrincipem zAuriacum zssntuerpia exciptunt. 4PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE j

cviii.

4
loading ...