Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 299
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0455
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austmd.

i99

LOCA

io k

Anuerpia.

LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

‘DONEC sanemortuomagno (faflelU(sommendatore, quemDuce Albanoase
scilicet %ege,qub subditis fuis satissieret, reuocatojujsecerat ingubernationem, res ad-
modum turbarentur ,ex laxata disciplina,militii inobedientia,capta vrbeZirixeagras-
saretur. Uanc enimperturbationem aliquemsauorem illi a Dsasjauattulijse. Pojieaque
paulo Belgijsui ordinesg'enerales,cupientes ‘Belli calamitatessemeladexitumperduci,
ab Auriaco eodem persuasv.qui diceret & callidesimularct,nihilse certeantiquius habe-
re,bono,quiete,& tranquilUtate Belgij totius,nequefe magis quid optare, qttam vt ab
externo milite liberaret,& Vrouinciam in obedientia Regis contineret,&ini)s etiaan-
tiquam Religionem (fatholkam conseruaret,eo quo inijs modQsillaperpetubsuiJset: ex-
ercitata,Rrmlegiaquoqs eiusem Helgijtueretur.

I

IOANNE AVSTRIACO GVBERNANTE

263.

ORDINES cumeo,depublica Belgijpace,CJandaui conuenijsent, quxduobiishiscc
sundamentis & columnis niteretur. 'Tfempeid quod exprese Jiseneq in ea cautufuis-
setivt eaclem illa Catholica Religiofalua maneret,& integra,&subditorum inse , Re-
gemscilicet,obedientia.

HA EC dttmgercrentur D loannem Ausiriacum optimttmsuumfcilicet Regisfra-
tremfoelicis memoriajn Belgium misiffe cummandatis ex animo compsnendi, reconci-
liandique omnes dicdi Belgijsui tmnultus, magis miti comodaq ratione,quasieripoJset.
idqueipfum prxfiitijsesitis,quicquid vllo modo liceretjd omtie liberaliterindulgens,ra-
tamquepacem illam Cjandauenfem habuisse,quam & vbique,& consueto morepromul-
gari iusiisset.

CVI promulgationi Amiacum omnibusviribusrefiitisse (bsiexiuquit) Cumverb
eam nequiretimpedire nunqitam ipsis in Proumcijs& locis,qux obtinebat,eamsieri per
misijse:indignesitpra modumfcrcns,eam se non pojse micrtere,impedireq7,etiamsi siex
pofiea eam consirmauerit probaueritque,& vtramque corcordiam & traclationem ra-
tam habuerit.bonusque suus illesrater ,&aliorumordmum delech,viros pvobos&prx-
claros ad eundem Auriacum misijsent, qub eipersuaderent, vt id executioni mandaret,
prxsiaretque,ad quod tenebatur,&per Cjandauensispacis capitafuijset quidem & es-
set obligatus.

£t quiaidexcusajsetperpetubqueinorehabuisset, sibi deberi integramprouincix,
cui regendapmpositus esset,Cjubernationem:tum etiam vt vrbes qux ipsum,agnoscere no
luerant in Gubernatorem, velquas pbfi recepijset R ex armata manu, & alioquin in
suampotefiatem redegijset, exvrbessubsiuamidest Principis Cjubernationemreduce-
rentur.ldprobitate&facultatesuorum (inquit Rex) ordinum,qui nondum eius impo-
siuras norant & periuria saclv.m esje tum temporis,dummodo tamen iuramentosirma-
retse nihilomninb,desuprafcriptx Religionis (fiatholicx & Romamformamutaturum,
caque de re eas daret cautiones,quas <LSfyCagsiratas,Consiiles, & vrbis incola cuiusiuis,
pojsentiufieposcere.

POSTOVAM igitur diudisceptatum esset 3 de ys cautionibus, quas vrbs quahbet
petebat,vt quod illepollicebaturjd itaprxfiaret, vrbes ilU cius Cjubernationi refiitutx
fuijset,vbisupraditta & alia in infirumentisfatisfattionum contcnta iurajset. Sed

Eccealia,&4lenconij,nouaqueiuramentaprxfiita 1 Antuerpk.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE

1582.

TEMPORA

1576

I

*5771

22,Februar*

CXLV.
loading ...