Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 307
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0467
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

lS k

VVcsVpha

lia.

15 i

Colonia.

14 i

Aquisgra-

num.

14 f

Lochum.

' V

Austriaci.

LE O NIS B ELGICI DESCRIPTIO

EXPECTATVR interea dum Comitia cum Elesioribtts ccsebrat AugusixjTntchst-
! sius Archiepiscopus Coloniensis,sed non venit. Quare, vt ojjiciosito non deesjet siapitulii
siblonienfejmttereJsatitit choriepiscopum sttum'Ducem Eridericum Saxonia & Lou-
aenbtirgtj suo nomine\quod agre admodum tulit Truchsesius, adeo ,vt inde initittmfons
& origo nasierem,capitalis odij Truchsesij in Saxonem,qubdsicilicet legatmismunus,
non inuitus ,sed libenter acsideliter obirevoltterit.

SED & Truchsesiussuosad Comitiamisit.lllujlrisimosvidslicetillosatquepruden-
tisiimos vtros,Cmitcm cht isiophorum Tengium, (somitem Euerardu Solmium Drosi
I sardum,vtviilgbvocant,VVeJiphalixgeneralem, D.Eurfienbergerum Satrapam Peil-
i sleynium, rBurchardtmCancellarium,& (sonsiliariumsuum, D.zShthhaelem Cjlafe-
| rumfiequesubsecuturumpromsittadComitia autem Augujsana venire tam diu difiulit,

1 donec tandem sua ex parte,nouos atq^ alios legatos mitteret, (somitem vidcticel Adol-
I phum Solmium & 'Dosiorem Schvvarz,mm,qui tentarentan libertatem Religionis,

! propopulo,proq\ TruchseJioipCo MatrimoniumsineiasiuraadminfirauonisJiue,aliaq\
idgemisjnhocconuentupromouerepojsent, sednihilibi esfesiumefialiud, quam quod
paulbpbsi,Supplicatio 1 quadamsfub nomine VVeflphalia quorunda 01 dmum Truch-
sefio in eumseresinem,quem dixi,porresiasit atque a aeuenariopi ornota vel maxime.

PROMOVERVNT hanceandem, 2 Augufiand sionsefiioms Socijjiterisatque
intercesiionibussuis apud Truchsesium,caujsamqueplurimum comendarunt, mdicames,
magnam ejfe in Dioecesi sua,maxime aittem (soionu,mu\titudinem eorum, qui ad verx
(quam vocarant 1 Euangehax, Dosirinx,exercitium anhelarent,carceribus,infamijs.pe-
cunia,& cxilijs multarentur,qmd ad imuriam Ordinum ac ‘Trincipum Augtfianx cd-
sesiionis dcriuaretur.

_3°7

1 s 8 2

tempora

18 Septebr.

19 Septeb.

S E quidemex Comitijs Augufiankantea Senatui quoque Colonmsijn tttmfinyn
fcripsijse,maxime,vt Edisia Cua mitigaret,ciuesqucsitos in conscientix negotijs nonmok-
flaret, sedtemplum,autaliumlocum,inquo suam Tsdigionemsecureexercerepossent,
permitteret. (fxterum tabellarium inde frigidum imb negatiuum in efsectu,re(ponfumye
sponsum rcportajse,nec quicquam de mandatis suis inprotefiantes editis remsijse. Seita-
que nondubitare, quin hxcTruchfefio displiceantjoanc ob caujsamsibi visumsuisje, hxc
eidemjignsicare. %ogantes,vt clerkosprosua authoritate coerceat, ne Magifiratum
aduersus Augufianx confefiitmis focios irntentfed irritatum moneat,vt rigidiora edisia
ac placita,illorumque executiones & perfecutiones aboleat. Templum ssmibus Augusia-
na confesiionisjn quo suam Bgligionem exercereposiint,concedat.Sin minusfore,vt hu-
iufmodipersectitionesin (fhrisium, eiusque Euangeliuminfiituta,perturbent Respubli-
cas, Ad quod euitandum, essiciat Truchfefius, rogant donub,vtpercepta tentataque me-
dia,acem publica promouere non desinatjmc enim eundem Truchsesiu apud se, omnefq;
palios Elesiores PrirKbes,& impertj ordines,gratiamimturum pollicentur quam maxi
mam Atq\ita AugustanaconsefiionisSocijac?rincipes,nonmodogtpud imperatorem 10
Iulij tsSr. pro Aquersibus, apttd Elesiorem Colomensem iam 2 & antea apud Senatu
ay.Augufii /jga. pro (soloniensibus intercedendo, Augttfianam (uam confesiionempro-
pagareconati suntjdque in (somitijs Augufianissaquibus tandem 5 Aiscessum efi:Quid
pofiea fecrnumsit,exsequentibus patebit: Hicsiguram tantumsubijciemus eorum, qus
Locbomi/ contigerunt.

20 Septeb.

4

24 Septeb.

PHILIPPI REGIS NOMINE g"vBERNANTE i cxlix.

«
loading ...