Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 308
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0469
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

308

.581.

TOPOCRAPHICA A TQVE HISTORICA


TEMrORA


LOCA

I

5 Odobris

INTER attera,inComitijsAugustanisaclumeflquoquedecontrilutionccontra
Tnrcam,coniuratumchrifliarorumhossem, & a Gemaniaordinibus (afarialiquid
CQ-cessimsid ade'o,vtiserebatur, condicionibusviuclum,vt idadmodumsit exiguum.
Deinde.qui sunt Heligionis ?roteflantium,vix qiticquaperfoluturos putabant,v ss(a-
sar praflet quapetunt,& ipsos grauaminibus ,qua nominant Jiberet.Ponb.qi-cd ad Eel


giumpertinet petitvm esi:Aiebant Francum ope Germanoruprouinciapellendum,Cm~

15 1


nes veib vno ore Vroteflantes pQtissimum,negaJJe,Subiunxi(Jessaltem,£<dici 0 pullico,ve-


taretur:ne quis imperijditionis,pro Cjallo, contra Vhilippi m Hrspanuc ‘Hcgcm m Jita-

Colonia


ret.fos vcrb restitiJse,vioIari enim Germanicamhbertatcm. ‘JRegcmergo, ci.tn bellum
gerat,pammorytuendi caussa, & contraproprios subditos,r.on ejje iuuar.dim. Fraiicu
illeproprio martesspote(s,eijciat .Quodsicse habere vix crediderm,r:am ss vinceret,Re-giforte liccret imperio Tdelgiumsubtrahere, nec id amplius, clm illi coma cor.uenta,qtm dcbentur auxilia,negarentur,Hoc etenim nomine iwperib pendit,quantum lleVto-
lesdt.o*

;

2,

PORRO ssFrarcus Tclgiumoccupet, r.omicvheriusprogrediem? Metimhabet

8 p

Cameracu

7 O&obr.

& ( ameracit,munhssimas vrbes,per quas ei sieret ad Cj ermanos aditus.Quibus ssTra'


iestum adiungeret,veIColoniam,lllinempe Germaniproculdubio ssnwaxmopericulo
jiiiscorsslijs versarer.tur:7\seq\ enm,quirebusjuisstudet,dessneret Francus,quinin lm
pe?ijsines,s.mict msibifadcrau mqueTurcam veIpat\onumpotius,qua darcturjmmit-


teretflrgo 'Belgiopellendus eritsancus, de quo distum esssupra. At verb qucd Vrote-
ssantes vltro a Comitijs Atguflanis, Halam Saxonix discejserintjn eaque contraria.qua
Argushe, Decreta.proprijs alteris (somitijs cuderintsfctdusquessmul contraxerint, non
e(lvcrssmile,eoscumfrancoconhwgendos,clamquelmperarore,lella& tmultus in
Cjermaniitcxcitare.

.14 f


F/n/t VM est(yt antea diximusjsub Pio 4 Summo Vontissce Oecumcnkvm illud

Met2.

3 ,

iiOdtobr.

Tridentinv.m conbliumjn quo decreta sunt omnia.quA circa tDogmata,C' Cleri Resor.
mationemya? ie huic h:d.e,vertilatasunt,ab eo tempore,quo scribere capit l utherusspa-cio scilicet 4' 6 amortm qv.ibus myVtkum Cathclica Religionis tcmplum est readissca-
twn.Cumqv.e ineodcm Concilio Bveuiarij quoqueat<7; %JM ijsalis emendatio, Fomano
Vontisici ejset reserv.ata,ear,dem Dy 11 i / JitcceJsor Vius V ssuperioribus amis diligerter
pcrssciendum curauh-,Cklumque ImarcmJBreuiario Mijjaliqueprasixtm,amo ijtS.
& U70 ssiOIvcoin (falendarioJqtmqued.iebusam otum herumrcsthuit.

Et quamuis hwcssm ressitutionissc edita.nihil adderdvm,detrahendvm ,aut immu-

16 I

4

tandum ejssepraceperit: (qucmadmodum in Tvpographica atqv.e Hjlorica etiam terrx

Bonna»

15 06tobr.

Vromistiohis Descriptione nossra dix:mus)quia tamersuturis anticipdtioril us non satis


prospestum eratjd opus Vjj TJ. visvm efl non omnibus rvmeris alsolutum atq: persessii,
lneamhaquecurameiussucceJsorCjregormXlll.suinmuspossDeu EcclcsiaArtiftes,vtdicmqwntvmhuiusmensssOssob. 1 indecimumqr.hnum 4 ccmmutaret,atqueita
to.dies mtcgros omittendos, hocamioprxceperit, quosaprimo omvitm Passhate (hoc
estab anno mtmdi 24 j 4)nouiImia: zkEqukoss ia vcrb a tempore (sor.ciltj ‘Ificmifloccfl ab anno Chrisli 324 ssmcusquc anticipauerant. tquehafuturisantkipatmiilus
prospexit,vt modumJingularem constituerit, quo inpoflerhm olserv.ato, vulla vnquam
7\f ouiluniorum.zJEquinossiormeincidere queat anticipatio.Sed dehisalibi diximus.

10 k

5

Tksunc boc adijciamus,quod quintopost die,qitamsacrum, h) Nouo lesunarum Templo

Anuerpia.

zpOdob.

primvm celelratur 2 (‘olonia, Dossori £ickh Putori,Bonna cum Cosule Sclaunio de

dauibus&portis,postTruchssessocussodiendisJsSintemnit 3 quavixdumin TVo-
uembrt sopitafuit.

TRVCHSESIVS


1

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...