Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 315
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0479
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i:

LOCA

15 1

Colonia *

15 k
Galich

m

Bruei

n? h

Kaysers-

vvert.

16 k
Hulken-
radt.

Austriaci.

LE ONIS BELGICI DESCilTpTIO

ZLECTOR.ES impcryadCtisaremvariascaujjkstranscripsenmt,cur ijcorninere
diutius non potucrintsed palam stu tJTl/Caiestati exphcare,eams sollicitare debuerint.
Nescilicet occasonibus & dilationibus (Japiiuli Caloniersis animumsuum in Truchsesiii
ob chrisiianam illam wtentionemsuam accendisinatsed ebpttiusrem divgat,vt Casn~
tulopax&quies concedatur,& eidem Truchsesio veluti Archieptfcopom lluminsuoco-
natuimpedimentummoueatur.Tuitautemhacinreuterisv.hementior lldlor (omes
?alatinus,qui emm M oguntimtm &Treuirensem Archiepijcopos literis suis,pro Truch-
sesio inproposito stio retinendo, intsrpellauit.

ORAt Cxfarem Truchsefius,ne 1 alumnjjs & dctreBationibus inmicorum quorwi-
damlocum det fedpatienter expettet donecposiinfiantia ('omitia illa .pwgamnem
& dedarationcm suarn < ommode exhibere queat.

ADVENIENTE dkconuentusTruchsesijcatissam desendehant (omes Adolphus
SohnensisyVVineburgius& Kriechingius.Solmensisimpenerritustfuicinmandatis ha-
bebat exposuit. aiducens inter c<ttera, non consulto agere collegium, qrod Eledorts &
Principis fitifudijs tanta contentione nfilerent, & sirehtstari pergat, maximos exci-
tatum iri ,non tantum in 'T>itxcesiColo nie: sitimnltus,vertm etiam m toto Impeno,de-
indepofiquam ad co-wkia descendiset,m dtnrn fr ahercaretttr/ifiessttm cfi. 2 Pofirr
d:e » Tdipontinus & alij Vrinctptmproteslautinm legati ordine auditi (unt. THtx qtto-
que liiliacensisper kgatos, movetin conuentn omnes &sivgulos, neconftantiamsuam
labesxdarifinantsed Trtichsesij mach"iatiombuspotiusobsiftant ,nullamtfr in siclgio-
ns mutationem seri permittant,quodsifecemt, pollketur, perpetuamsibigratiam &
amicitiam cttm ilhssuturam.

P.4 VLO pr>i} 4 vsnit tSbtarchiode Malaspina,prm Nuncius Apoftolicns Colo-
niam,& (sa di lalem Auftriacum adueniurum cxpeclat. cum autem eidem Cardinali k r
(sasimiro VDuceaditusprxcludevetar.vt insradketur fruslra a Vontsicereuocati ad-
uentumprxstolahatur.Tandem 5 tAaordimtmCoIonieusium membra (somites. JSso-
biles & Oppida cum Capitulo ita statuunt ataue concludunt.

S E non posit aliterprajsns negohum in coUoquio ventilatiim intcl igere qnam qubd
Trucbsesij nouiter su ceptum propositum ,pad s&conue tis D cecesis mnessct conseuta-
neum,atqueideb a Capitulo Conuentum hunci tre suijsieoptmmindictum. Sententiam
at-fc vohuitatem sse suam.vt eadetnpafta, conuenta.fr in omuibus &si gulis membris
fws 'acrofakte consetu6ntur,eorum>fr nibil tmtcrmiitatnr, dut qnoquomodb violetur,
qno ijsdempactis conuentsij3 comprehenditur.Atfr ita Principes &legati(soloniadist
cedunt. 7

TRVCHSES’VS vidsnssibiremexvotoneqnaqnamsuccedere,apud Electorcssecu
laresinftrtit ,qiti Imperatori inter cxteraper legatossignisicant 8 fibiiampleniorem
saciam esse sidem ,Capituhim & quofdam Ordines Dicecesis txterna auxilia,Vrincipem
scilket Varmensem aduocafieieumpeditatum & equitatnm misijfe:qw iam arces vrbeft
que nonmdlas in fu.rm poteftatemredegerit. Hiccfibi displicere,cum talis exerchus im-
perio vehsmenter sit exitiosus, Quarc. Capitulo serio mandari cupiunt asstvfare vt arma
deponat,occupata loca,velati Bruelamsftfaris VVerdenam,& cxtera Truchssio refti
tuat/ubdhos coafto hacramsnto exoneret ,atque ad d omrmrn suum remittat Jitisq; sm
decisiwiem, ab imperatore imperijefr ordimbus expeclet: lnterimComes Tfeuenarius
ope Belgarum totam inseriorem Dieecesiim late veftawt.

ECONTR 4 RIO DuxFridericus, quialiquandiucaslnrn Hulhenradjinvngue
LeonissBclgici situm) oppugnauerat .tandem ,dcrhatis alib aquis.fosiisque exficcatis,ac
tormentis maioribus explojis,muros deijciens,pusidiarium ad deditionem coegn. 9

PHILIPPI R.EGIS NOMINE GVBEKNANTE ' '

tempora

I

20 Januar,

z

28 Ianuar.

3

29 Ianuar.

4

31 Ianuarij

6

xFebiuari’

7

2 Februarij

8

6 Martij

9

16 Martij

CLIII.

4
loading ...