Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Seite: 318
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0484
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Michaelis Aitsinger

318

J_5_8_3_

TEMPORA

I

/4 Aprilis.

15 Aprilis.

5

18 Aprilis.

4

JoAprilis,

5

23 Aprilis.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA

j M P E R ATOR ad Sletlorum secularkim inftantidm, vt exercitus a ‘JPrhicipe
•'Tarmensifubmijsus lmpcrio excederepwcTpcretur,pe(lprimum tJMandatum, etiam se-
ctindo advir.mquepartem literas mittis 1 atqiie vult,vt omnino ad iltarumpmfcriptum
vtrimqucmilites dimittantur.Sed Truchsesms 'Ducem sasimirum,vt caujsamsuam defen-
datactueatur,receptoremconstituit 2 omnispecunia,quatam AuguJtano,qu'am VVorma-
tiensiinconucntusibipromijsasuit protestant :ibus,amplamqneillipotefiatem tradit,publi-
cis 1 nftrumenis informaiurisjuper hac re confeclis,&-debitis circumstantijs, consirmatis.

PR A £t£r £a tres £leclores illiseculares. imperatoriper legatos indicant, Tfouum
hoc esfe in 1 fnperio £xemplum,nec a tempore a injtituti imperij vndique auditum9Papd,nes
ciente (fksare, incosultis Scclesiasticis &secutaribus £letloribuspro sualibid.ine Archicpi-
Jcopum & Slectorcm dignitate atquc ossicio suo deiecisse Jdque inaudita caujsa. Petunt itaq;
T ruchsefium A rchiepiscopum rejlitui iubeat,ac nouam Eletlionem prohibeat, Tsam ad con-
uentum quod attinct.de quo sosaranteascripserat,aperteprote(tantur, Si non in eusinem
‘Trinctpes conuocandisiint, vt Truchfesijpurgatio audiamr, sed vt excbmunicationis atque
illegitimxpriuationis tanquam executoressolim adusccnturjdgraue nimis ipsisfuturum,
ansamquefusphionis non cxiguam daturum.

QV lsB V S inter cxtera (stcsar denub ita respondet 3 Quicquiddelibera Elettio-
ne&s 'onsirmationcos4rchiepi(coporum,quicquid de £lettoratus dignitate babent cotnpa-
ttata, 'Diotcesispriuilegia, Imperjj'Decsiones, Aurea Bulla, &conditionespacis religio-
nis datasuxque *SMaiesiatis lurajd omnese ratum babere, nec apicemse insringereaut
violare velle autpojje. I nsiigent itaque Gelhardum Truchsesmm,vt (quod iam 'a cParmensi
fattitatum ejset(attesiantibus id literissuis coratn exhibitis) omnia externa auxilia dimit-
tat,atfc 1 mperijsimbus excedere iubeat,neque in pojhrum hojiilc quid moliatur„

SED &agnati&coguatinumeroexprxcipuis8aut 9 inter quosMaterprimumlo-
cutn obtinet, vnas vno oreliteras asingulisJubscriptas, &propryssigillis tesiatas adeun-
dem Trucbsesitm dedere, quibus eum 'a cxptis quoque vehementerdehortatur. Cxterum ijs
respondijseserturse (shrisiianum opus cxpijse quod *Deussitadiuturus atquesortunaturus,
sequepro Deipromouendagloriaptonsolhn vniuersas suas opesyerum etiatnsanguinem ac
v:tam,pro qua mortali ipse imtnortaletn & immarcesiibilemsibi queratjmpenjurum.

INTERIM 4 pontisiciusalter Tsuncius(prier erat Marchio MaUJpinxjhkverb
Comesfipiscopus Vercellensis,(Joloniam appulit siterassecum a Cjrcgorio XI ll,cius nomi-
nis Totisice adserens,quas,cum a Senatu auditus ejset Joenev.olentixplenas eidem exhibuit,
ad retinendam tuendamque Catholicam ‘Pgligionem cohonando.Virsanegrauis,prudens,
modesius,& in quopietatis antiqux multa remavsijje vefiigia tmhi videbantnr,eum nonse-
tnel eundetn ipse Colomx,allocutiis,liberalemquefaciem, & corporis venerandam proceri-
tatem intuitussuijjem.

H VIC chn animaduertijsem Topographicamatque Hisioricam Defcriptionem Leo-
nis Relgicinondisplicuijse, Imperatoriac Hijpaniarum ‘pegi dedicatam. Alterius cuiusda
viriquoqtiegrauisiimi,dchacdefcriptionecenJiiram TJiemx zssufiriafattam * subijcia
qublabor hicnosier Lettorimagisprobaretur. 6 Efisanc (inquit)opusirsigne& s kfarc
dignum:cuigratsiimusorescio,& D. V.Clarisplurimumgratulor. Fgo huius libri lettionc
prxter modum recreor,necputo boc seculo hifioriatn intieniri aliquam, planius & ccmodius
descriptam, M irum in modum rapit Lettorem pulcherrknus illererum omnium Ord 0 atque
Methodusyt animus legentis satiarinb queat,quin totam serietn perlusirct. Ita,vt quilibet
lett or non impiger.quinque Hifiorix huius 'Belgicx partes,to tidetn diehus commodisiimc ab
sohere,&quasiextabellrrepetereposiit,qtionomineC Tv.x D,nonpojsumnouitcrumve-
hementergratulari.

H AB EN-

A L E X A N DllO TaRNESIO LEON E~M

LOCA

l7 p

Pfaltz»

*5

I

Colonia

11

k

Belgium,

6

D. Geor-
giusEdcr
loading ...