Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 334
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0508
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
334

Michaelis Aitsinger1583.

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA |


TEMPOR;

^ (fA ESI omncs illinumero circiter 72.ac rustici,& c<cteri,qui in ea erant,qu'odperth:a-

citerrejliterint,&monita Eerdinandi 'Bauarta Ducis,eos ad deditionem cohot tantis, &
(omitis arenbergici,i nsolenter contemps:rmt atque reiecerunt.

SER VATVS arcisprasechts,Abbatis Heislcrbacensis.qui etiam inea captiuusdetine-
baturpr£cibus,qubd eum non male ille habuisset, tsiIter quidam Hildesbeimensis captiuus
sussraganetts obierat\ Seruatus quoq;prxfeclus prasidijt/sbbatiA 'Duytiensis floreutinus
nomine %anucinus,qui incenso lDuitio,vencratinpotesatem rBeuterichij Francorum (sasi
mirifiue Cjasconum T ribunije quo diximus antea. Expugnata hac arce,miles Erneslianus
ad oppidum 'Bonnensem redijtsolutis 1 priusjiipendijs, alioqui detraciabatgermamis
veteramus conserere.

(AST%A ,milliare propemodum occupauerunt,nimirum viam qua Cj odesbergo capto
in vrbem vsque pro tendebatur. Sqtiitum tredecim vexillahabuerunt.Sequanorum videlicet
quatuorjuclore Toraisio, & quatuor Italorum, Isicolao Bojlio Duce, reliqua quhique
suere Leodiensium ac Valonum,Tcditatusverbfuit viginti signorum (Jermanorum toti
dem Leodiensium acValomm, &duorumsignorum Hispanorum, quibusauxiliatrhm
milliumjeptingentorttmBauarorum,cum 4. bellicistormentis aduenerunt qimurn Dux
heluetms quidamfuisse dicebatur.

TRVC HSESIVS igitur Bomm oporttme maturequesuccurrendum esse duxit.quam
curam comiti Tseuenario commsiitsiiimsuerit exercitussui Impnator, & quemordines
Bclgi),cum quibus erat ei arci umfcedus, G eldria Gubernatorem conssittterunt.

HENTslCVS antem Brunsimcensis,quemnobilemvulgo £dl Henricunominaridixi-
mus, equitum magfler i-i VVeflphalia collegerat circiter p.peditumsigna, & equitum
osto vexlla,numero omnesplusminus quinque milliu,conatus ess,h:s nixus importare Bon-
nx vrbi commeattm,& Erneflianos opprimere eximprouiso.Oui de eiusaduentu ab explo~
ratoribus redditi certiores,ei,i$.cum equitum illis vexillis,cumque decempeditvm L inde-
no prafetto, & aliquotalijssignispossmeridiem occurrerunt 2 eofq;prosi/gartim.Truch-
sesianus ille exerchuspridie hossis consiliapraoccupatnrus, ocso milliaria consecerat. Ad
Acherm ergo Henrkus magno silentio cum copijs peruenit.quifluuius erat,

ERN ESTIANI miiites, quosdixi, exopposito in sjluasead insidiaspofuemnt,vnde
egresijnaximo cuwimpetu & clamore, vna cum russicispertranseuntes Truchsesianos im-
!:etiuerunt,vt territi & conssernati inpontemprope Sigburgum adfugam confessim regt e-
derentur,& aduententibussocijs, qui eum quoqueporacm transibant, cominus coi fusequs
scfe opponerent,povsq; ntmio illorumpressuspondcrefrangeretur,atque cocideret ssecumq;
vna omnes,quiineo erantinslumenprecipitaret, Quidamnonpondere,sedarussicis, £r-
neflianisquetumpontem ruptum serebani. Quihuncsluuiumjneo tumultufigatransire
nixtsiintsubmersiomnesaut coesi, Caterorumque qtii terrafugerunt ,plurimos Ernefliani
adSigem Lluuiumpersequutt,ceciderunt,atttinfluuiumadegerunt. Submersorum cmnis |
ac casorum numerus trecenti,quem numerum quidam augent, pars indefugam 'Du.ythm
vfque & Mullemum capit.Curms 45. cmn quibus & commeatns & arma, & piduis,&
quingenti porcisalhi, & omnia impedimenta capta.

QV A (slade accepta. Henrkus Brunsvvicersis huiussui disipati exercitus reVquias
Caivv/chjin VVcflphalix smibusrecollegit, & in Vlteriorem 'UVeflphaliamsese receph
inde vediens, poflea male ab £rneflianis quoque traclatusjmb captus efl,vt infra dicetur.
Hic brofligatus Truchsesij miles magna exparte ex ijssuit,quos (asimirus, cum dhwtieret
exercitum,ad Tnu hsesium miferat,vt ab eo exigerent shpendia. 1 nterea £rnefliani cassra
sixereproxime Bonna vrbis mcenia,& ea aggeribus munierunt,ad oppugnatiouemnecefsa-
ria comparantes.

V^B £S

I LOCA

a

Z

21 Deccm
bris.

1 js^.

1

2

IanuarijJ

|

| 16 I
Duyts*

1


1

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM
loading ...