Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 349
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0530
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LOCA

lo f

Holladia.

8 g

Zclandia.

n e

Vltraie.

&um.

js3 b

Leovvar-

den.

10 s
•Delfft.

Auftriaci.

LEONIS BELGICI DESCIUPTIO

DE CAEDE PRINCIPIS AVRIACI.

_J4 9

tempora

PROTVLIT (juilielmusquondam somes 'TsajsowusPrincipistssuriaciVatei-,
sliorum quoshabuit genituras, ‘Tbilifto zJfyCelanchtoni ,vt desingulis, illius exquireret
iudicmm,Vbi 'JdFelanthon eam,qtusuerat Auriaci,nati zslnno 1513 dievero 13. Apri-
lisj>eruejligajset,patri CJuilielmo respondens pradixit, GuUelmum eiusdcm Gulielmisilium,
primum ad magna pra ceterisfratribusperuenturumimultaj^ deinde mditurumgrand ia:
at vitamcum morts tandem,exinfalici rerum succejsupemutaturwn. idem quod & Cor-
nelitisCJemmA Lotianiensis medicus, alijq, (^sslrologi, ex natiuitatis ipsius Themate iudi-
carunt. Qm eadem etiam,ex priori nosira editione, vir (flarisima &peruetustx nobilita-
tis Henricus %anz* onius inter exemplajtta Aslrologka retulit.

ATQVEhac ita accidijse (vt eratpradittum)euenijse,exijssacile colligipotejl qttain-
tercetera,de Auriaco Principe hattenus, diuerjis in locis Topographicahuius atfy Hiftori-
at Descriptionis nofim,ditta sunt. ‘JSJpTVM. ess enim, Cjwlielmum eundem Principem
Atiriacum,multis a Carolo V.laudatiflimo ltnperatore,honoribus,opibus, & dignitatilus
cumulatum&ornatumsuisse,quaspotentiflimus etiamnum adkuc vhiens Hijpaniaru Rex
Thilippus Carolisiliits,ita auxitivt eum prouinciarum insuper aliquot, Hollandia videli-
cet,Zelandia,Vltraiettiqueinserioris Cjubernatorem creauerit, quibusveru princcpsita
prtesuit jremfe cttmsuis cbu(qucperduxit,vt aRegc tandem profcribereturanno isSo.dietj
Marty. *s4deo,vt non deerat, nisi qui Sententiam proflriptionis exequerctur ,fe% iustitia
mmssrum osferret:

Natus

Princeps.

1

lolulij.

TENT AVERAT idquidempostintroitum t*slenz.oni},^sntuerpk,Cantaberille
(de quosupra i$.Martij isSa.rctulijnec tamen propostum ad fcopum,tum peruenire pote-
rat:lAM vero,quiatandemIrxdeipbialasuperTielgiumpencessusa,&adpacem.quie-
tem,& tranquillitatemres omnis tenderevidebatur.Quidam Tsobilis Hurgundus orgi-
ne,matre''Bisontina 2y.circiter annorum cssdolestensBalthassar nomine CJ erardus, Lran-
chiuilla oppido natus,erudhione,iuxtaacfacundia, agendarumque rerum dexteritate (’yt
semrjinsgnisjo >;ge memorabilifattoprasthit. 1

v Horapro-

IS etcnim,poskquamatemporedittaprolcriptionis,indesejso animo,cademTrincipis me.idia;:a
Auriacimeditatus eJJetjandemTelgium ab eius adminifirationeliberauit. Tosscaquam
enim Auriacusjalicem ‘Trincipis Tamensts successiim, in ‘Brabantia, & Flandriavide-
retsibimetuens, Antuerpia,Vhssingam,indeq3 Delphas ‘Batauorum, in monafteriwn D.

Agatha commigrawt. Interea moritur AlentLonius Dux, cuius obitum, vt mater Auriaco
per nuntium & literassgniscaretjmnc Baltbasarem,tanquamprwcipisamiliarem,& in
eius aula annosseptem educatum, in Hollandiam ablegauit.

H AESIT hic.inaulainternobiles, Tsobilisadrnissus,captabatoportunitatemper-
siciendi,qt?odiamdudumanimosuodestinauerat. T)ecimo 1 itaq; lulijhiiiusannits$4.
cim tssurtacus pranderet quodarn cumLeovvardiensi confule. tflsdolcfcens hic di-
missits,& iam ;am ad redeundum infranciam (vt putabantj expeditus,celerem equum cx~
tra v''bcm in omnem euentum iussitsibiprxparari. (sirca horamsecundam,cum iamprinci-
pem a mcnsa firretturum arbitrareturjn aulam reuersus,&ab excubatoribusfiub pratex-
tuprincipem ob quadam oblita conueniendiadmijsus, Auriacumad ipfius cenactiligradus
dcscenientem expettat, Sclopetum habenssubpallio, tribusglobulis illito veneno insettis,
&subinuiccm concatenatis oneratumjn cor illtus collimans exonerauit. x

Mortuus

Princeps.

PHILIPPI REGIS NOMINE G VBERNANTE

CLXX.
loading ...