Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 350
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0532
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MichaeJis Aitsinger

1584.

TOPOGRAPHICA A T QVE HISTORICA 1

TEMPORA

SVB maxillajimflra,vuhmlatitudimsdigitommduoruminflixit;globulipenetran-
tesstomachum atque omnia intessinapermpemntJ& dilaccraueruntMayt accepto vulnc-
reftPrinceps nsiunacus statim in terram conuens,& ad vnius tantum dominica orationis
spatmmjolis labtjs nonmhilpalpitans,vitasinem imposuerit. 1

| lOCil


#

I

10 Iulij.

T%y£SlT>lVautemauditoSclopetisono, &exvociferantiumclamo-
rejntelletta domini sui mofereftu intersc tumultuatur}&facir,oris huius authcrcm irqui-
ritsSalthassarperstabulum horto viciwmfugiensfiampenc ad Ciuitatisportam pcruene-
rat3equumsuum conscensurus,nisiex Auriacipratextatis Ajsechs ,vnus, quipatrata cadi
prafens intefueratjllum insecum,tandem comprehendiJset,tantumque ei colkttando ex-
hibuisset negotij,vt ab alijs superuenientibus,captus,& in carcercm abduttussit, ex quibus
ille,omm trepiilatione depositaschmfibi elabendi viamprareptam cerneret ,staiimpercun-
ttatus eft,an Auriacus mortuus ejset,&ijs id ajsirmantilus wtrepidc respondit; Sequidem
haud nescmm ejse, certbsibimoriendumsore, verum impensegaudere ,fe idiamptrfecisse,
quod antc tot annos,vtsaceret,mente deliberatum,atque conclusum habuijset: mortemque
sc, &perlubenteanimooppeTitunm,reeafortiterpatrata, quamaljj nonnulli, antefe,
etiam vita amijsa,peisicere non potvijsent Antuerpk poft mtroitum Aleuz or.ij, sam ipse ab-
soluijset poftmroitum Truchfesjj in Hollandk (smtatcm \Delphenfem, de quasuprk dixL
mus, *

ro f
Ldfit.

I


TsVLtlS tamen tomentis extorqtteri ab eopotuit,quis eum adhanc cadempatratt
dam impulisfet ,coiistanter etiim disenequepetpetidb rejpondir ,se eam nullius principis,alte-
riusue conditionis virig ratiajedproprio tantutn motu & ir.stinttusecisse,Trimum propter
Veigioriam: Deinde vt detenimam (inquiebat ipse) rReipubIicnipestem,acTe ,gjj Tyrannu
emediotolleret: Tofremo. vtessctHispankRegicommodo,aquotamenrullapecunia,
nnliaue alia re corruptus jecijset. Vltraquefflum accepijse,cadem eam modo ron edidijset,
persetturumfuijsc. Atqueitabomis Auriacus, satum suutn obircfnitcoattus, eodcmqnL
drn diemerss, licei amii fuerint diuersi, quo •Sklauritius PuxSaxonk (cuius siliam
vxoremhaluitjjclopeto ttidcmittusperijt quoqne Her.ricus U.%cxCJallkmortuusest,cii
quibus duobussecreta quadam corsilia cbmumcajsexxsuperwilu.' liquet.qux nma r mms.
fademquein Ckitate moriturjn qua Stauts ennpeculiariter cvstodire,nepctiret Jatelli-
tibus conatisunt: in qna ctiam Regis caujjam mustamsPmcipis verb Auriaci, contrapro-
scriptionem, iustamsuise.publicoscripto Status ijdtm contestati sunt: ipscq; Trtnceps ibi-
demprocurationcm subscripjjtsgilloquefirnauh,cuitisvhtv.te ts .aliasprouincias,adHol-
landia & Zelandksidemac ‘jseligionis profcfimem attraheret.

2

P?gina I
343*

2

11 Iulij.

Sl VS corpus Talsamo conditumsuit sDeinde expositumpopulo,eo in X sto,qmpran-
sus eratpertriduu.Aliquamdhtdeliberatu,numTHlcmbcrgummittemttr,vtmaion.m '
sepulchro conderetur.Verum tandemfuit populoptrsitasum,metu religionis,ne sieret. a;n ■

id Hispani exhumare & tanquam hareticum vrere,vel etiam in itinere intercipere vellent.
Ad euitandamigiturhancsuspicmem, Delphis Trinceps est sepultus Auriacus, in notia
quam dicunt Ecclefia ciuitatis.

18 I

Diileberg


Tost


1 ALEXANDRO FARNESIO LHONEM
loading ...