Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 354
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0538
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MI chaclis Aitsinger

«5*4

TOPOGRAPHICA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

lj.Manfart, i2 %yhouen. ip.lo.xT^aldwtck. 30.'BaromVetterschem.

31 .Deure. p.vVent.cslausa tBotz.elaer. tf.Io.ab AJsendeljst T> ominus in (sra-

lingen. 3 4 „ lacobus £gmo ndanur. tf.DamelaHotz.etaer. 6$*7)ujtz.Ca

p,itaneuscuslodia. 3-j.VTJolfartaTdrederode. s2. rBrecht. 39. Maldree.

40. Comes Ouersteinius. 41. Baro (raingius: Posteasubsequuntur Oeconomi tres.

qi.Andemfort. 43.DominusdeViety. ^VanderA. Deinde 45 ■ lo.

Burgtmdus. 46. Dominus de Fromont. qy.TJominus Walraue. 48.10.

a tJMcrode. jo.SoeterVVottde. 51. Commijsarius rRgJsellm. 52. itector

quondam Colomensis Truchsejtus. 53. Comes *JVCauricius silius Principis Auriaci.

54 Comes Holachius. $5. Sousselt distus,Comitis Mauricijgubernator. 56. Cju-

lielmus Nassouius. jj.Pbiltppus SaJsouius.Comites. 5 S.Comes Solmius. Atque

hiquidemnomineexprefiihastenus.Confequenterprocedunt. 59. Stamgcnetalcs.

6o.Consiliarij Status. 6i.Ordines Hotlandia. ^i.isistTagnum Constlitm.

63. Prases Curix Proumiarts Hollandia cum alijs Senatoribus omnibus,eiusdemque CCtrue
Secretarijs,moxT)omini(quosappeVant)rationarij. *Deindc(bnsules,reliquierantMa- .
gifiratus Delpbensis,posihosmhujirt Jac T>:cani eittsdem Ciuitatis. Quos tanden: ordine
fequebam equcs ille.quiprafueratsirpatoribusPrincipis dum viusret.eum alijs quibusdam
militibus honorationilus. Vltimo loco hominum,vulgus absque ordine incedens,pompam co~
cludit.

ACCEDIT huiclusttiiBelgicoaliorutnptxterea}refomatorumscilicetinfranda
dolor haud exiguus, eb quod iS.ltdy, illi egallix regno excederepublico Regis Edisto iufii
sintjn contrarium nihil hastenus opei antibusjn eorumfauorem, tam ab Augusio Elcstore
Saxonix Duce 3. non. Febr.qttam etiam a Friderico 2.T)anhc P, egeldibus martjj datis lite-
ris.quibusRegem monent,rogam,&obtcstantur: Tse malefmatorum(quos dicuntjper-
ditisiimorumque quorundam homimmvocibus,auresprabeat, qui tranquillitatem Regi
imidentes,nibit cupiant aliud,qum prxclara illa&jalutaria Regis eiusdemSdista, qai-
btispax Gailix nupersuijsetresiituta,cumper,:icix & interitupotentisiimx nationis Galiica
violari:Tov.tisiciam\quam vocant) tyrannidem resiaurari,&intefimorum bellorum cala-
mitatibus R egem implkatttm, cb tandem redigi,vt ad Imperium & nutum %omamprafii-
lis3eafacere, &statuere cogam,quibus &salus animarum, & omnessubditorumfortunx
euertantur.

NEVEse rRcx,contrasuossideles,&(vtTsiesomatos inf/ancia appcllant)pietatis ve-
rx amantes ciues,qui omnia hastenuspasiifuisent,vt,& Deo suum honorem, & Regi dcbi-
tamobedientiam &subiestionemprxfiarent, incitari patiatur, ab huiuscemodisedittosis
ac irrequietis hominibus ( ponlsicios mtelligunt) qtti reformatos insrancia, ob hanc solam
caujsam odiJsent,&funditus extirpatos vellent,vt exhaufiis &proculcatis regnigalltci vi-
ribussiRegem ipsum.cumsumma sua,tam rerum,quam exifiimationis,& quod caput esi,a-
nimx etiam iastura irrecuperabilisRmani exponem libidmpontisicis.

(JVlVS iugo,vtse Tgx, & regnumsuum eximat, inque libertatemsuam, a turpisiima,
videlicet,magno & excelso animo vindicaret,adhortantur. Eo rque qui diuersumsuaderent,
non aliter,atqtie mawfeste deprehensos hosies,dignitatisque ‘Regix & 'Retp. Cjalltx prxsen-
tsimaspestc$,auersetur & abigatjtasuadent; vtsuadere r.ihl meliusposiintst eorum ip-
fius,&patriasuadignitasxcsalusageretur.£distainfauoremHugenotcrumproMuIgata,
tandem in (atholicorumgratiamjterum antiqimit.vtsic lustus 'Belgicus, Cjallicum lu-
stumapud reformatossiue Hugonotos exceperit. Tsunc ad Antuerpienses redeamtts.

PVBLICATVR

LOCA

I

iSIuIij.

1585.

10 f
Delfft.

j

5 s
Paris.

1 _

ALEXANDRO FARNESIO LEoNEM
loading ...