Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 360
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0547
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
36o

Michaelis Aitsingeri

i?84-

TEMIORA

X

27. Odo
I bris

2

30. O<5to
bris

3

iNouem

4

iNouem-

bris.

TOPOCRAPHICA ATQVE HISTORICA

C O N ST A NT E R interitnprosequtiur instituta opera> ocdudendo Antuerpianu
Scaldi, Vrinceps Tawiensis, in eatn rem mtmtiones ad eiusstuminis ripam erigens naui-
gia ealoum, Gandauo & Tememonda adse accerscndo 22. militaria nauigia qua Bercb-
to Antuerpia Tladriam versus millan,eiusdassumtnis ripamssto, perprata ab Antuerpix
nis arcendo submijsaaduenerunt, quoru injperato quide appulsu adeb vrbs Antuerpiaper-
turbatasuit,vt plebs publice exclamauerit, A nnona, Negotiatio, Pax, &c. licet nullu ani-
miturbatistgnum Magssratus adbunc clamore edtderit, necp, etiam minissri Buangelq
Juiy quod contraCaiholtcam prcsstentur Ecclesiam.

M A X 1 M AM enimjpem inarceillasuahgneaquadratacollccant,eamsustinent
vacua doliaserreii rehgatacnculis.simul colligata,quoru quodhbet vtni plaustrum capiat
singula ergo tnaqua mtlle sexcenta podo comodesustinent, 24, maiora belhcatormetaarx
vebit,quibus Parmensts opera>munitwneseh Burgudica cruceinpracedetesigurastgnatas
(aliaenim cruce nonsignatarebeUantium ordiues concernunt) concutiant, ln supeuori ar-
cistabulatosunt Mosquetarij,quosvulgo,dicuntitanq.jpeculatoresilnwseriortbombar-
da, qttas dtjplodant,suntfy nouo quodaminuento,certa materia laterumposses ac trabes
eiusarcisjicmumti, vtglobushostiles,quiincamaEegijstorqueantur,wnoxibexcipiat.
Sed bac Parmefts Prmcepsmagnammus vilipendtt,adiugens vigwtiduobusiilisnautgijs,
jtlteratnngintaquinfy,qub certius acsirmius occupet.

ECOMTRARIO expettant Antuerpiani(quorumineademsigurayqua
pracestit,muniuonessiemiBurgundtcacruce signanturjsubsidio aliquot mfiruttas naues
ex Holandia & Zelandia,qutbus ad conttamiam animamur, ilhs maxtm'enauigqs,pcr
jjuaad Tronousam aggeresjic cateris dtsittuantur auxtllijs, ad txtrimumpersorent. Ex
(jallia relatum eji, omnes Gusianagcntis proceres nugrare tn 1 otbarirgiam nec tllos w-
tra biennium in CaUiamfedtre slatuijsc, (aussasrarratunt,rumores,sedimbecilltsunda-
mentOjVtvtdetur/ulicet Regemmwcsaucre ‘Sorbonics, cum qutbus ilhswiultates&ye-1
teres & nouasgerunt,prosequi, Tum, quod is Rex rxori hbellum repudij vt amn/areco-
gitet, tdeb, quod ex eaprolem nongignat.

LIESFELDIVM Brabantia.per ordmessattum Cancellariu,exsaiicrilus,
potiortbus,acprudentioribus.qmdem Antuerpiani,nutneTo S4. exhibtto supphci hbello
adhortantur,vt abordtmius, citm Regesaciendampacem ctutum ncmineperttet. Qua re
wtelletta, illt qut reru in xrbepot iurtur,pacis ofo*es,clasiiiu capana sino cecinere^tcta^
in armis vrbs suit,adq, n.ocria < u fuo quusi prasetto cbsiitit,qut ex illis S4 capt potuere,
capti numeroso lnter quosqutde cordeninatibonissiscoaddittisqutiampeiimta multtati.

E D 1 C T V M paulbpbss prcmulgatur,Xle quis dewceps depace verbasactat ,qui
secent bdrispriuetur,&corporeporrb panamluatjnterim Antuerpiant Mecblinierfibus
fuppetiasnecejsartacso scruntmondum enim vltrb citrbfyccnmeandi sacultas tllis sicut
Bruxelleristbtu erat adempta: Hollandt, Zelandt, Brabantique tntenm vna,aggeremin-
ter LtUcum & Antuerpiamsitum,nituntur deijcere, qttod ettu benesicio annona Parmersi
aduentet, quo perrupto ipsum iropia commeatusprejsum irtjdeoque cejsurum lcco fed pra-
ter corsiv.etudinem ‘Parwensis hoc putart,) qui nsi cbtweat, alcco dsiedercnon
cejsituent hattenusstiasertim cum aggerem plulsiminus so. lotmems teneat.

N I H I LO M I N V S tamena dievtgesimaseptima 1 huiusmefisxs^ adeius
penultimam 2 Antuerpienses hbere quocunque hbuttsiumen Scaldim tranornnt, prcci-
pucautemtllis ex Zclandta*& Holandia, tam recens sexdectm,acdemsim qvatucrde
cimnauigia,bonus &commeatuonusiaaduenete. Paulopcsi 3 henendun tsSntuerpi-
ersibuspropcnitur luramentum prastandum 4 JSHmirtmseperpetub Htjparu Regem
& omnes eisaderatos & harentespro hoste habere, habtturosque ej]e,.recJe vrquam pa-
iemcumec, vel eius ajfeclis sattutos, quxn,re quidtmde ea publtce velpmanmcon-

ALEXANDRO FARNESIO LEONEM

LOCA.

10 k
Antuer-
pia

14 f
Hollan.
dia

8 g

Zelan-

dia

9 h

Lilloo
loading ...