Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 367
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0556
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
AustriacL

loca

II c

Enchuise

ii d
Horn.

13 g

Ncumege

!4 s
Venlo.

Velua.

LEONIS BELCICI DESCRIPTIO

7 m
Tornacu. '

sAETERVM (jubdadlegatmem ordimm Battauicam ad Trancummijjamattinet,
appuleruutjVtantedixi,legatiSenlijium,&auditisunt a RegeFrancia.qtii'osad Regina
matrem remjit. late sane illmlcgationissama peruagabatur ,& protesiat/um Principes,Ji
Trancus ordines veht defendereyno omnessesescedere, & 7\’ auaruum, contra Hispania
Regemconiunsturos, ‘Dicebant lacobum Vardilianum Segnrium-se qtio antea dixi a-
uarrei Tjjgis legatum,& Anglam,qua secretum et ;a tn Cjcmaniam legatum in id ad Prhu
< ipes misijje dicebatur ,communibus conjilijs bocagere.

ETS1 autem ordines tanto conatu legat onem illasiisceperunt ad Trancum\ eam tamen
vrbesqu<edamimprobant:Nam Enchujiani Hollandk,quorumConsul(atholicarehgioni
fauet,&Hornenses contejiati suntje aFranco auxtlia nonpofcere,quoniamsi bellumsieri ne
cefse sitse suis viribus idgeshiros, Si paxsusiipienda querendaue ,se eam per se d suo R ege.non
per Trancumimpetrarevelle:ldemputercasensenm Tfouiomagenses Gelrix,&Venlo-
nenfes.

VELV A Cjeldriaparsmmme contempnenda.in 'Trincipis Parmensis tandem etiam
peruenit,pro R ege sui poteslatem. ldque virtuteVerdugi Cubernatoris Tr sta atque eius lo-
cumtenentis Ta\ij, qui hoc nomine relisto Oldenselio, profestus esi cum suis militibus Zut-
phaniam vfque, atque ibidem iselampenetrans, in Veluam ad eam oltinendamproperauit,
f;lic?terque,vt ex eius ipsius literis z a^cepi,remperegit.

R EGINA Trancu mater ,adquam %gxordinv.m Besijlegatos rctmst.perduasinte-
grai horas patienter ac benignc eos audiuit 3 Senatusprouir.ciarum quos illiparlamenta
vocant, suo exposuerunt ~Regi, honefieilltm Ordincs Belgijsuo cDommorebellantes tueri,
nisexemptomalo,necposse,necetiam decere,Uinc RegiUifpamanmaddicti Belgaasjhut,
tioltc Trancum eorum caujsam suscipere. Ipji verb recalcitrantes, Francis covsis,magnosJibi
summentes (piritns,Regem velle afsimant, fortaslis ex eo qitoque, quod cum Lutetiam 60:
cquisordhum Legatiappulijsent, ibidem se Rcgis impetfis exceptos sensermt, atqued Rege
& Reginamatre,aulicassuas Rbedas, quibusad aulamperhonorsiceveherenturmijsasvi-
derint, aliaquehumanitatisjigna perceperint.

INTEREA dum expecla arAr.gliaRegimlegatus.7fex.qniordincslutctisiplisquam
horam integram audiuit jllos ne egreferrent responsumJiui tamdiu disferri,rogauit:Se enim
exoeftare Comitemsiue DucemArbitnn ex A nglia,cum quo priits rem oporteat communica-
ri: Oripa-ilo posi cum /00 equis, & egregio commeatu m ss’>s aduenit, Regigratsimus, or-
dinem ssalig ula A nglicum (quem Qartier vulgo vocant)adscrens,cums prxcipua mandata,
licet sscretafuijse aiunt, Trancum ordintbuspropicuim redderet,ne ordines deserat,eumque
cahortetur, vt e«s ipfepro vrilt tueatur., cumeiusintersit magnopere, lllumipsi&auxilia
(uppediturnm, quibuscurque tum quantiscunque viribus necessevidebitur, quod
Tranco sa 'ftepolliceatur,reip ra te^etur ac consirmet, omninoque persuadeato

PRlSCEPs shimeutsArsotiDucissilussefeFcclejix(faihohca‘Fpmantf,dquaad
reformatam ,vt appellant. defecerat, Tornaci publicereconciliauit,Naminsuwmamvrbis
(cuiris Ehscopusfaftus esl Maximdianus Mohllonius)sidemsacrd,folemni moreproscstus,
in ea missam audtuit vti ("atholicusyFt domesticos, quiidem nonfecire dimisitjiec amphus
domirecepit.

PARMENSIS vtoperasuaacceleraret,necoccajiones vllasoccludendiScaldimamit-
teret,edixit ♦ vt quotquot sunt nanuin Tlandria, ij omnes (falloumad ccrtumdiem J
venirent. mterim capitur Cjulielmus de Bloys Terlonius Pufestus maris ex parte Ordinu
consHtutusyde quo paulo inferius dicemus.adeb,vt eiuspmexvu,quinq\ 6 diebus hnegris,
Antuerpiaab A’degundio Gonsuleportaclausa,tenerentur 7 nequisconsiliorum Terlonij
consiius vrbe ,stquisonefuemt,poJset essugere.

• -J* 7 _

15

TEMPOR.A

13 Februa.

15 Februa.

$

18 Februa.

4

19 Februa.

25 Februa.

6

26 27 18
Februarij.

7

i.2.Martij.

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBERNANTE CLXXIX.
loading ...