Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 397
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0601
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci.

397

LOCA

i r

Paris.

4

Pagina

*8.

T3 g
Frisia.

5

Pagina

jpi.

5

Lcovvar.

den.

LEONIS BELCICI DESCllIPTIO

15 8 6.

TEMPORA

19 Ianuarij

9 s

Gallia,

PIIOSCRIPTIO BOllBONIORVM.

£IRCVMFE RTVR intereaprofcriptionisexemplariUudJequofupra 4 drxijs
Stttnmo Fontisice Sixto V. publicatum,yuod inter catera cmjsas quoque continei, ob quas
duoilli Henrici Rorbomj.Nauarwusscilicet T{ex}& Condaus Frinceps,excommunkaniur.

‘Dicit enim contraRegem illum Nauarraum Pontifex; Quod,pofiquamin luresi apiiero edti
catus,cum ad matrimonium R egium aspiraret, is Hareiicas opinmes Faristjspublice in Ec
clesia damnasfet,datisqj literis ad Fontisicem C regorium X111.adiunssa corfefiione,&pce-
mtenttA sita tefiimonioyeniam & communionan £cclesu deprecatus;per lohannem quoque
'Durantium Oratorem suitmjhAresim'sUamTdmmpublice detefiatus eJset,perpetuamcL obe-
dientiam EcclesiA Catbolica Tdimdna vouijset ,omnibusimpetratis, perassoq3 matsimonio,
in hmsimpriorem relapjitssit,perduellitm &sedicioforumper Cjalliam Dux & antesigna-
nussassussacra multos annos Dei Templa diripuijsetsacramenta violafset,omniapasim lo-
ca,crueniispioru)n hominum cadibus polluiJset,oppida & munitiones (fatholicorum,partm
injidijspartim vi & armis occupdJset,Catholkos iuris 'ritusprohibuijset, Hxreticos conciona-
tores sublatis Catholicis confiituijsetjncolas adCaluinismum coegsjset, Fardiliamm ad om-
nes Drincipesytiam qui extra limites Cjalliarum dominantur mTsijset,eos ad coniurationem
aduersus Ecclesiam &Jidem Tjojnanam inuitajset,& ad arma contra casdemsumendapro-
uocajset.

A T vefu Condao hoc impingit quoque‘Pontifex, quodpofieaquam duflurus ejfet Ma-
riam (fliuensem. Idem Caluinianu ettam dogmapublke abiurajset, in idempofiea relapjus,
non minora mala quam TSJauarrms in £cclesiam (atholicamperpetrajset, qm longaserk
in exempdridiplomatispontisexrecenset.Ambositaque tamquam inharefim relapsos,im-
pcenitentes si&reticomm Ducesfautdres,&desenfores mamsefios, kfic (SVCaiesiatis diui-
tuc reos,& orthodoxasidei hofiesyenfuris &pcenis,asacris canonibus confiitutis innodauit.
lllos quoque regno,principatu,dominysfieudis, dignitatibus, honoribus,muneribus, ossii ijs,
omnibusqueJuccesiionibtisjn regnospecialiter Francm priuauit,eorumquesiibditos quofcun-
queasidelitatis iuramento absioluit,ac T^egem Cjallk Henrictm quoque rogat,&iurameiu
ti in ipsius Coronatione,de exterminandis bareticis solemniterpr&siiti monet & hortaturyt
ad executionem huiussiententkprocedat, quod &secit, vtsuo loco diximus, 5 maxime cii
exmmunkati in Catholicasseuerius agereinciperent.

T AXIV S, Verdugiinin Frijia,vkarius,collessis aliquot copijssirigorepaulb asperio~
reseuiente,&glaciepaludibus,fosiiJqueconcretis 2 in meditulliu frijia occidentalis irruit
3 &pofiquam VVorcomium & Cjoudanum, cttm alijs nommllis pagis, totaque VVe-
fiergoa recuperajsetjn itinere nonuullos rusiicos in VVinsim & Rjp.in armissui inuenerunt
quos,& trucidaruni.lndeinpagumfBoxumab incolis dissumyno vix mlliari ab vrbe Leo
vvardiensi vene)'unt,Vbi hosiis numero bis mllle in armis cjseyiros omnesfortisiimos, milites
plerosque a Cjulielmo Tsajsouio (bmitepartimlessosintellexerunt, pagum vallis&duo-
bus tormentis munire,quosTaxius6oo.equitibus cinxitpofiea idoo.peditibus insequentibus
omnessere sirauerunt ,paucis excep tis. qui cumprasessisfuis in templumsugeruntjbidem vi
tasuamab hosiibussiassa deditionepaciscentes. Inter hos prfiessossiummus erat Frijia Vica $

rius Steinius nJbCalta,Danus,paulo ante a Rege jiio reuocatus,& iam ab ordinibussiipen Iartuarij

dioliberaliacceptoexaussoratussiedpropterabsentiam Cjubernatorisdissi (omitis Tsasi
soujjsubitumqj hosiis aduentum ad hanc expcditionemfaciendam rogatus. Aderat cidem
frater jsicolaus,licctaquibusdamcasus ajsrmabatur, Cjroiiesieiniusquoque,atque alius
quidam centurib}qui arcem Leovvardiensem dkiturprodidijse«

2,0 Ianuar.

PHILIPPI R.EGIS NQMINE GVBERNANTE

cxciiii.
loading ...