Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 415
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0628
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Austriaci

4*5


LEONIS BELGICI DESCllIPTIO

1 5 86,

LOCA

V l CA R10 & (sapi tar.e 0 generali M alejiatis AnglU. CJ ubernat origenerdi,j>Youin~
ciarum Belgicarum conscsderatarum, Tsossro quocfc prafesto illuslrFDommo Adolpho
(‘omiti Neuenario & cxt.Omnesidelitatis obfequium,adueysus Idegem Eispania,eius
minifiros,&fautores,corporibus,bonis &fanguine nos prassituros: nunqua cum nofiris
autpatrk nosira hofiibttsssed nec cum ijs quibuspatria efl interdista,& in exilium mifii

TEMPORA


sunt,aliquod commcrcium habituros,siueper nossiueper alios internuntios ,vllum com-

1

io k

Brabantia

merciumhabere.

PR Omittimus etiam & iuramus,modo superius alligato,nos nunquam afturos,aut

13 Augufti

verbafasturos,clam autpalam,necpaJsuros,quoadpoJsumus,vt calm velpalam agatur,
aut verbasiant de altqua pace,cum pradistis hofiibtts noflris ineunda; nisi cum consensu
Prouinciarum consoederatorum,& illius Bxcellentia Et quia iuramentum hoc volentespussamus ,sine aliqua hjpocrisi & simuIatione,renunciamus omnibuspontisicijs,cano~
nicis ant fuperiorum Priucipum dissensationibus,proteflantionibus,alijsque obliquis me
dijs, prasentibus autfuturis.

QfEMADmoditm&renunciamtts iuramento, quo Eispania*Regitanquamei,
quisuit'Dominus, vrbis, oppidortim, &patria Vltraieftenfis, aliquo modo quondam
suijfe obligati potuijsemuspromittentes nos nunquam illo iuramento inpraiudiciu pra-sentis vsiuros ejse. Otsodfivnqua contraprasoriptum turamehti huiusjnsauorem hofliu.

2


&su<t Excellentia cProuinciarumq; confaderatarum pmudiciumfecijse deprehenda-
mur, Censemvs Ipsi Nos Mortis Reos, vtipersidos, &communisboniatque
prosperitatis violatores. Ita nos Deus adiuuet.

OBSlderi capit 1 'Bcrckoppidum fiue TSercka vrbs,opere&milite recens munita.
Tfam eidem oppido.pufidio inejse dicebantur hominum qitattuor millia,aly pauciores
eidem inejse ajserebantfquorii Prafeftus, Schenckius & eorundem miliitipermulti erat
nssnglfqm ad murum aggerem excitarent,recipiendis qua iaftabant auxilijs.Toflri-
die 2 itavelitatum,vtposserodie 3 Myoparones omnes,Jublatis anchoris, secundo
siumine defcenderint,atquesugasibi faltttem quasiuermt.

PROFLlgatis Myoparonibus Regijsumma contentione Insulam, quainconspeftu
vrbis efl,oppugnarunt & expugnarunt,atquepoflridie 4 nouem tormentis in illam in

i4Auguit


tiestisjmunieriwtSDcinde & alijs maximispropugnaculis, vallifque caflrensibus oppi-

3 ,

15 Augulti


dulum cinxerunt, atque ita concluferunt,vt nulli aditus ad illud pateat. transfugerunt
quidam Angli ex oppido in cassraTarmensis,qm eos recepit,&ftipendia vti cateris efl
elargitus.

QVI Princeps certiorfaftuspanimacaptiuispartima transfugis, magnam ejsein
oppido Terckensi annonaprafertim panis inopiam:pmtered &peftem vltrd modum se- -
uire. Volens milites quos habebat in caslris felcftisimos, conseruare,.non iam oppidum
expugnarevisedsame & miseria ad deditionem compellere decreuit. *JfyCunitisiima
itaque propughacula inchoata exadsicauit, impofitoque foriisiimo prasidio,omnibusque

15 2,

rebus necejsarijs in ijs relistis cassrasuccendi & ab oppido moueri iufiit.


Berck

VENERANT enimexTrabatia LegatiadPrincipemincaflra,quiangustias& mi
seriassuassunt conque(Ii,multis docentes argumentis,nece(se esse,vt cumparte exerci-tus in ‘Brabantiam redeat,modum inueniat, loca adhuc ab hofiibus occupata rccupe-

, _ .4


randi,vel impediendi saltem quottidianas eorum excursioncs. id quodsecit tddem,ac ad
Cjeiria ioca quedam primum, poftca in Brabantiam & Flandnam cafha mouit,vt ex
sequentibus apparebit.

10 Augult

. ,...__

PHILIPPI REGIS NOMINE GVBEllNANTE

CCIII.
loading ...